Aktuellt

19.9.14

Republikens president och statsrådets utrikes- och säkerhetspolitiska ministerutskott diskuterade läget i Ukraina

Republikens president och statsrådets utrikes- och säkerhetspolitiska ministerutskott behandlade läget i Ukraina vid sitt möte fredagen den 19 september 2014.

Finland anser att det eldupphör som man fick till stånd den 5 september är välkommet, men är oroat över att våldsamheterna har fortsatt trots eldupphöret. Finland önskar att man i de internationella förhandlingarna omedelbart når lösningar som genuint stabiliserar läget i Ukraina.

 

19.9.14

Toppmötet med FN:s generalsekreterare förväntas påskynda klimatförhandlingarna

FN:s generalsekreterare Ban Ki-moon ordnar ett toppmöte om klimatförändringen den 23 september i New York. Mötet ingår inte i den officiella klimatförhandlingsprocessen, men dess mål är att stärka det politiska stödet till den nya klimatkonvention som enligt planerna ska ingås i december 2015 i Paris.

Toppmötet är den första gången efter klimatmötet i Köpenhamn då statscheferna samlas för att diskutera klimatförändringen: statschefer från över 120 länder väntas delta i toppmötet. Finland företräds i New York av president Sauli Niinistö och utrikesminister Erkki Tuomioja.

 

18.9.14

Regeringen godkände kompletteringen av Fennovoimas principbeslut

Statsrådet fattade den 18 september 2014 ett positivt principbeslut om Fennovoima Ab:s ansökan om att bygga Rosatoms kärnkraftverksenhet i Pyhäjoki. Bolaget lämnade en ansökan om komplettering av det positiva principbeslutet från 2010 till de delar projektet hade förändrats efter det att det ursprungliga beslutet utfärdades till arbets- och näringsministeriet under våren 2014.

Regeringen ansåg att Fennovoimas projekt fortfarande är förenligt med samhällets helhetsintresse på det sätt som förutsätts i kärnenergilagen. Det positiva principbeslutet fattades vid statsrådets allmänna sammanträde efter omröstning där 10 ministrar understödde det positiva beslutet och 7 ministrar motsatte sig de

 

19.9.14

Köpet av Åbovarvet säkerställt

Den tyska konkurrensmyndigheten har godkänt att finska staten och det tyska varvsbolaget Meyer Werft köper Åbovarvet av STX Europe. Eftersom också finansieringen av de nya beställningarna har säkerställts, har företagsköpet nu i sin helhet rotts i hamn.

Byggandet av två nya kryssningsfartyg i TUI-klass för Tui Cruises-rederiet inleds inom kort på Åbovarvet. Värdet av de nya beställningarna stiger till närmare en miljard euro, vilket innebär en direkt sysselsättningseffekt på cirka 10 000 årsverken

 

18.9.14

Den nya socialvårdslagen ökar service med låg tröskel för barn och ungdomar

Regeringen föreslår en ny socialvårdslag. Målet är att stärka basservicen och minska behovet av korrigerande åtgärder. Lagen förbättrar jämställdheten mellan klienterna, och intensifierar samarbetet myndigheter emellan.

Socialvårdslagen skulle definiera de stödbehov som ordnandet av sociala tjänster och övrig socialvård baserar sig på. Klienterna skulle ha rätt till de tjänster som tryggar både nödvändig omsorg och utkomst, samt barnets hälsa och utveckling.

 

18.9.14

Barnbidragens belopp sänks med 8,1 procent

Regeringen föreslår inbesparingar för statsfinanserna genom att skära ner barnbidragen med sammanlagt 110 miljoner euro. Samtliga barnbidragsnivåer sänks med 8,1 procent. Sänkningen gäller inte barnbidragstillägget för ensamförsörjare.

Beloppet av barnbidraget kommer att vara för första barnet 95,75 euro, för andra barnet 105,80 euro, tredje barnet 135,01 euro, fjärde barnet 154,64 euro och för varje därpå följande barn 174,27 euro. Tillägget för ensamförsörjare är fortfarande 48,55 euro för varje barn som bor hemma med föräldern och som är berättigad till barnbidrag.