Aktuellt

1.8.14

Minister Haavisto till Kina

Utvecklingsminister Pekka Haavisto besöker Kina den 4-8 augusti. Under sitt besök träffar minister Haavisto i Peking representanter för landets förvaltning samt nationella och internationella aktörer. Avsikten är att diskutera utvecklingsrelaterade frågor, såsom de nya utvecklingsmålen Post-2015 och Kinas roll i lösandet av internationella utvecklingsutmaningar.

I ministerns delegation deltar representanter för ledningen för Solidium, Stora Enso, Finnair och FPA samt en expert från Finlands naturskyddsförbund.

 

1.8.14

Utrikesminister Tuomioja: FN:s nya fredsmedlingsresolution lyfter fram de regionala organisationerna inom fredsmedling

Den 31 juli godkände FN:s generalförsamling i New York enhälligt den av Finland och Turkiet framlagda FN:s tredje resolution om fredsmedling. Utrikesminister Erkki Tuomioja anser att resolutionen som godkänts enhälligt är ett betydande framsteg.

"De regionala organisationernas betydelse i hindrandet av konflikter och i fredsmedling har ökat, men deras potential har ännu inte utnyttjats uttömmande. Den under Finlands och Turkiets ledning utarbetade resolutionen pådriver utvecklingen av FN:s och de regionala organisationernas fredsmedlingsverksamhet", konstaterar Tuomioja.

 

30.7.14

Statsminister Stubb: EU:s sanktioner mot Ryssland nödvändiga i detta läge

Med bemyndigande av Europeiska rådet har EU:s kommitté för de ständiga representanterna (Coreper) kommit överens om nya restriktiva åtgärder mot Ryssland. Åtgärderna berör de fyra sektorer som EU:s utrikesministrar beslutade om vid sitt möte för en vecka sedan.

"Det har inte skett någon lindring av krisen i östra Ukraina, trots att man försökt finna en förhandlingslösning på den. På grund av situationen hade EU-länderna inga andra alternativ än att utöka sanktionerna. Europeiska rådet förutsatte i sina slutsatser i slutet av juni åtgärder av Ryssland för att stabilisera läget i Ukraina, men Ryssland har inte bidragit till en positiv utveckling av situationen. Det är beklagligt att unionen är tvungen att införa nya åtgärder mot Ryssland, men det var i detta läge också nödvändigt. Givetvis fortsätter vi med att aktivt påverka både på EU-nivå och i bilaterala diskussioner för att finna en lösning på krisen", konstaterar Stubb.

 

25.7.14

Riksdagsledamot Mari Kiviniemi blir vice generalsekreterare i OECD

Riksdagsledamot Mari Kiviniemi utnämndes med ett beslut av OECD:s råd den 25 juli till organisationens vice sekreterare för två år.

Kiviniemi är den första finländaren som utnämns till vice generalsekreterare under Finlands 45 år som medlem i Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD), som har sitt säte i Paris. "Utnämningen visar att Finland har goda kandidater att erbjuda för många slags internationella uppgifter där konkurrensen är hård och där det ofta är svårt för små länder att bli valda", konstaterade utrikesminister Erkki Tuomioja.

 

25.7.14

För bärplockare öppnades en infopunkt

Arbets- och näringsministeriet utsåg fr.o.m. 21.7.2014 Norra Österbottens arbets- och näringsbyrå till ansvarig för allmän rådgivning, kundvägledning och kundkommunikation för utländska bärplockare, i samarbete med olika myndigheter.

 

24.7.14

Statsminister Stubb diskuterade situationen i Ukraina med premiärminister Medvedev

Statsminister Alexander Stubb och Rysslands premiärminister Dmitrij Medvedev hade ett telefonsamtal torsdagen den 24 juli 2014 på initiativ av Finland. Diskussionen fördes i en öppen och god anda och gällde situationen i Ukraina efter nedskjutningen av det malaysiska passagerarflygplanet samt EU:s reaktion på händelsen.

Stubb och Medvedev konstaterade att nedskjutningen var en stor tragedi och att en grundlig utredning av händelsen är nödvändig. Båda framförde sina kondoleanser med anledning av det skedda. Stubb och Medvedev var eniga om att den lokala konflikten i och med planolyckan blev europeisk.