Tiedote
Sisäasiainministeriö
28.1.2005 9.15

Paloristien myöntäminen

Paloristi on pelastusalan korkein kunniamerkki, joka voidaan antaa tunnustukseksi kunnostautumisesta sammutus- ja pelastustyössä sekä palkinnoksi ansiokkaasta palveluksesta palokunnassa tai muussa palontorjuntatyössä. Paloristin voi saada myös henkilö, joka on asiantuntemuksellaan tai muulla tavalla tehokkaasti avustanut palontorjuntatyötä.

Paloristi on perustettu 19.06.1942 annetulla asetuksella palontorjunnan ansiomerkistä. Paloristejä on myönnetty tähän mennessä 171 kpl.

Sisäasiainministeri Kari Rajamäki on myöntänyt paloristin seuraaville henkilöille:

1. Pelastuskomentaja Kari Lehtokangas, Helsinki

Kari Lehtokangas (s.1948) on toiminut vuodesta 1997 Helsingin kaupungin pelastuskomentajana. Helsingin kaupungin silloisen palolaitoksen palveluksessa Lehtokangas on toiminut jo vuodesta 1972 lähtien, ensin toimistopäällikkönä ja myöhemmin hallintopäällikkönä. Lisäksi Lehtokangas on toiminut lukuisissa alan luottamustoimissa mm. Suomen palopäällystöliiton ja Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön johtotehtävissä. Lehtokangas on aktiivinen pelastusalan vaikuttaja, joka on ollut keskeisesti kehittämässä paitsi pääkaupunkiseudun myös koko valtakunnan pelastustointa.

2. Pelastusjohtaja Boris Aarnio, Porvoo

Boris Aarnio (s. 1944) on toiminut vuoden 2004 alusta Itä-Uudenmaan pelastuslaitoksen pelastusjohtajana. Aarnio on toiminut Porvoon kaupungin pelastuslaitoksella vuodesta 1966 ensin palomiehenä ja sittemmin palomestarina. Vuodesta 1982 alkaen Aarnio on toiminut Porvoon palopäällikkönä.Boris Aarnio on toiminut pitkään ruotsinkielisen palokuntatoiminnan keulahahmona Suomessa sekä yhteyshenkilönä pohjoismaisessa toiminnassa. Lisäksi Aarnio on toiminut lukuisissa pelastustoimen luottamustehtävissä sekä alueellisen yhteistoiminnan kehittäjänä.

3. Pelastusjohtaja Heikki Paajanen, Espoo

Heikki Paajanen (s. 1943) on toiminut vuodesta 2004 lähtien Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen pelastusjohtajana. Paajanen on toiminut uransa aikana Espoon kaupungin palveluksessa mm. palomiehenä, julkisena notaarina sekä palopäällikkönä vuosina 1994-1997. Lisäksi Paajanen on työskennellyt Uudenmaan lääninhallituksessa mm. pelastustarkastajana sekä sisäasiainministeriön pelastusosastolla ensin esittelijänä ja myöhemmin ylitarkastajana. Vuosina 1997-2002 Paajanen toimi Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön toimitusjohtajana kunnes siirtyi vuoden 2002 lopulla Espoon kaupungin aluepelastuspäälliköksi. Paajanen on keskeisesti ollut vaikuttamassa pelastustoimen kehittymiseen viime vuosina.

4. Apulaispelastusjohtaja Lauri Pastila, Lahti

Lauri Pastila (s.1943) on toiminut Lahden kaupungin pelastustoimen palveluksessa vuodesta 1974 alkaen, ensin palotarkastajana ja vuodesta 1980 alkaen palopäällikkönä. Pastila siirtyi vuoden 2004 alusta Päijät-Hämeen pelastuslaitoksen apulaispelastusjohtajan virkaan, josta hän jäi 1.4.2004 varhaiseläkkeelle. Pastilalla on ollut lukuisia luottamustehtäviä pelastustoimen eri sektoreilla ja hän on erittäin arvostettu henkilö pelastustoimen alalla.

5. Pelastusylitarkastaja Einari Kapiainen, Kouvola

Einari Kapiainen (s.1948) on toiminut pelastustoimen alalla lääninhallituksen palveluksessa vuodesta 1980 lähtien, ensin Kymen lääninhallituksessa apulaistarkastajana ja pelastustarkastajana, sekä vuosina 1991-1997 toimistopäällikkönä. Lääniuudistuksen jälkeen hän on toiminut Etelä-Suomen lääninhallituksessa pelastusylitarkastajana vuodesta 1997 lähtien. Kapiainen on aktiivinen pelastusalan vaikuttaja ja alueellisen yhteistoiminnan kehittäjä.

6. Erikoistarkastaja Kauko Ensio Matti Sivén, Vihti

Matti Sivén (s.1927) on toiminut Helsingin palolaitoksella palomiehenä, Keravan kauppalan palotarkastajana ja vuosina 1954-59 Pyhäjärven palopäällikkönä. 1960-luvulla Sivén toimi Veitsiluoto Oy:n palomestarina, A. Ahlström Oy:n Kauttuan tehtaiden palo- ja vartiointipäällikkönä ja vuodesta 1969 lähtien Keskinäinen yhtiö Teollisuusvakuutuksessa palokuntien tarkastajana sekä erikoistarkastajana. Sivén siirtyi eläkkeelle vuonna 1992. Sivén on erityisesti ansioitunut suuronnettomuuksien operatiivisten yhteistoimintaharjoitusten järjestäjänä ja koordinoijana.

Lisätietoja: neuvotteleva virkamies Tiina Männikkö (09) 160 42977