Tiedote
Sisäasiainministeriö
15.9.2009 11.26

Sisäasiainministeri Anne Holmlund: Lähivuosina panostetaan erityisesti Itämeren turvallisuuteen ja merellisen ympäristön suojeluun

- Sisäasiainministeriö panostaa lähivuosina erityisesti Itämeren turvallisuuteen ja merellisen ympäristön suojeluun. Hallituksen esittämillä lisämäärärahoilla Rajavartiolaitos kykenee tehostamaan entisestään toimintaansa kaikissa oloissa ympäri vuoden merellisenä turvallisuusviranomaisena, painottaa sisäasiainministeri Anne Holmlund.

Kykyä avomerellä tapahtuvaan välittömään öljyntorjuntaan ja monenlaisiin merellisiin turvallisuustehtäviin parannetaan hankkimalla Rajavartiolaitoksen käyttöön uusi ulkovartiolaiva. Laivan on Holmlundin mukaan tarkoitus olla operatiivisessa käytössä vuonna 2014.

Ulkovartiolaiva tulee operoimaan Itämeren alueella ja se tulee todelliseen tarpeeseen täydentämään jo olemassa olevaa aluskalustoa. Rajavartiolaitoksella on myös valmius asettaa laivalle ammattitaitoista ja kokenutta miehistöä. Hallitus esittää vuoden 2009 toisessa lisätalousarviossa hankkeeseen 57 miljoonan euron tilausvaltuutta.

Itämeren ilmasta käsin tapahtuva ympäristövalvonta tehostuu

Hallitus esittää vuoden 2010 talousarvioesityksessä 3 miljoonan euron määrärahaa hankkeeseen, jolla voidaan jatkaa kuluvana vuonna aloitettua vanhentuneen valvontatekniikan uudistamista Rajavartiolaitoksen Dornier DO 228 valvontalentokoneissa.

- Uusittujen ympäristövalvontalaitteiden lisäksi voidaan nyt aloittaa myös koneiden valvontatutka- ja lämpökamerajärjestelmien uudistus. Koneita käytetään pääosin rajaturvallisuustehtävissä ja ympäristönvalvonnassa Suomen merialueilla, mutta myös laajemmin Itämerellä sekä kansainvälisissä rajaturvallisuusoperaatioissa. Lentokoneiden suorituskyky merialueilla perustuu nykyaikaisen valvontatekniikan osaavaan käyttöön, Holmlund toteaa.

Merellisen tilannekuvan ylläpitäminen paranee myös Itämerellä

Suomen meritilannekuva muodostetaan järjestelmällä, jossa yhdistetään Rajavartiolaitoksen, merivoimien ja Merenkulkulaitoksen tutka- ja kamerajärjestelmien tuottama tieto. Tämä tieto on ensiarvoisen tärkeää merellisten suuronnettomuuksien ehkäisyssä.

- Rajavartiolaitoksen omistuksessa olevat merivalvontatutkat ja - kamerat ovat tulossa elinkaartensa päätepisteeseen. Hallitus ehdottaa vuoden 2010 talousarvioesityksessä Rajavartiolaitokselle merellisissä tehtävissä käytettävän valvontatekniikan uudistamiseen 1,1 miljoonaa euroa, toteaa Holmlund.

Nykyaikaisempi ja tehokkaampi partiovenekalusto harvaan asutun saaristoalueen turvallisuuspalvelujen takaajana

Rajavartiolaitoksen merellisen toiminnan keskeinen kalusto, partioveneet, korvataan uudella suorituskykyisemmällä, Suomessa valmistettavalla partiovenekalustolla.

- Esimerkiksi harvaan asutun saariston asukkaille voidaan näin taata edelleenkin ympäri vuoden toimivia turvallisuuspalveluita huolimatta siitä, että merivartioasemia yhdistetään suuremmiksi kokonaisuuksiksi. Hankkeeseen on osoitettu tilausvaltuus vuoden 2008 talousarviossa ja partioveneiden käyttöönotto ajoittuu vuosille 2009-2011.

Lisätietoja: valtiosihteeri Antti Pelttari, (09) 1604 2802 ja erityisavustaja Kristiina Kokko, 050342 3654