Tiedote
Valtiovarainministeriö
4.4.2012 13.30

Valtioneuvosto päätti valtiontalouden kehyksistä vuosille 2013 - 2016

Valtioneuvosto päätti 4.4.2012 valtiontalouden kehyksistä vuosille 2013 - 2016 ja antaa kehyspäätöksen selontekona eduskunnalle. Kehyspäätös pohjautuu lokakuussa 2011 päätettyyn vaalikautta 2012 - 2015 koskevaan valtion budjettitalouden menoja ohjaavaan menokehykseen.

Valtioneuvoston kehyspäätöksen taustalla on valtiovarainministeriön suhdanne-ennuste, joka julkaistaan myös 4.4.2012. Ennusteessa on otettu huomioon hallituksen kehysriihessä 22.3.2012 päättämät toimet. Talousennusteiden tarkentumisen myötä myös eräitä tulo- ja menoarvioita on tarkistettu verrattuna 22.3.2012 arvioon.

Vuosien 2013 - 2016 kehyspäätöksen yhteydessä hallitus on päättänyt uusista sopeutustoimista, joiden tavoitteena on kääntää valtion velan ja kokonaistuotannon suhde laskuun. Pysyvät lisäsopeutustoimet ovat vuositasolla nettomääräisesti yhteensä n. 2,8 miljardia euroa vuodesta 2016 lukien.

Hallituksen päättämät toimenpiteet alentavat nettomääräisesti (eli sekä säästöt että lisäpanostukset huomioon ottaen) valtion menoja vuoden 2015 tasolla n. 1,2 miljardilla eurolla. Toimenpiteet lisäävät nettomääräisesti (veronkevennykset ja -kiristykset huomioon ottaen) valtion tuloja n. 1,2 miljardilla eurolla vuoden 2015 tasolla. Veroperustemuutoksista suurimmat vaikutukset ovat ansiotuloveroon ja arvonlisäveroon tehtävillä muutoksilla. Säästöt kohdistuvat mm. kuntien valtionosuuksiin sekä lapsilisien, yliopistojen valtionrahoituksen, puolustusvoimien materiaalihankintojen ja opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan valtionosuuksien indeksijäädytyksiin.

Valtion budjettitalouden menot kasvavat nimellisesti vuosina 2013 - 2016 keskimäärin reilut 1 prosenttia vuosittain. Reaalisesti menot alenevat vastaavalla ajanjaksolla keskimäärin noin 1 prosenttia vuodessa.

Budjettitalouden varsinaisten tulojen arvioidaan kasvavan kehyskaudella 2013 - 2016 keskimäärin noin 4,4 prosenttia vuodessa. Verotulojen kasvuksi arvioidaan hieman tätä enemmän, noin 4,9 prosenttia. Talouskasvun ja veropohjien kasvun hidastuessa kehyskauden loppua kohden myös verotulojen kasvu hidastuu.

Valtionvelka nousee kehyskaudella vuoden 2013 noin 94 miljardista eurosta vuoden 2016 noin 105 miljardiin euroon. Velkaantumistahti hidastuu selvästi viime vuosien tasosta. Veropoliittisista ja menoja vähentävistä päätöksistä johtuen valtionvelkasuhteen kasvun arvioidaan hidastuvan ja kääntyvän hienoiseen laskuun vuonna 2016. Valtionvelka on vuonna 2016 noin 45 prosenttia bruttokansantuotteesta.

Lisätietoa: Neuvotteleva virkamies Juha Majanen, puh. 09 160 33105

Valtiontalouden kehykset vuosille 2013-2016