Tiedote
Työ- ja elinkeinoministeriö
13.6.2012 12.55

Ministerivaliokunta linjasi kaasunkäytön kehittämistä Suomessa

Hallituksen EU-ministerivaliokunta hyväksyi kokouksessaan 13.6.2012 strategisen linjauksen kaasuverkon ja kaasunkäytön kehittämiseksi Suomessa. Linjauksen mukaan Suomen valtion kannattaa edistää järjestelyjä, joilla Suomeen luodaan kilpailevaa kaasuntarjontaa, jotta kaasun käyttäjien usko kaasumarkkinoiden toimivuuteen ja kaasun hinnan kilpailukykyyn paranisi.

Tämän mahdollistaa Euroopan komission syksyllä 2008 käynnistämä BEMIP-hanke (Baltic Energy Market Interconnection Plan), jolla pyritään yhdistämään Baltian maiden kaasuverkot Keski-Eurooppaan sekä rakentamaan nesteytetyn maakaasun jakeluun soveltuva LNG-terminaali Itämeren itäiselle rannikolle.

EU-minvan mukaan Suomen on yhdessä Viron kanssa pyrittävä saamaan Suomenlahden rannikolle sijoittuva LNG-terminaalihanke sekä Suomen ja Viron yhdistävä Balticconnector -kaasuyhteys EU:n infrapaketin mukaiselle Project of Common Interest (PCI) -listalle.

Tämä mahdollistaisi sen, että hankkeiden osapuolet, eli baltialaiset ja/ tai suomalaiset yhtiöt voisivat hakea EU-rahoitusta.

PCI-lista on tarkoitus neuvotella komission johdolla valmiiksi keväällä 2013. Se vahvistettaisiin kesällä 2013. Listan alustava valmistelu on parhaillaan käynnissä.

Ministerivaliokunnan mukaan kaasunkäytön edellytysten turvaaminen ja LNG -hankkeen toteutuminen voivat edesauttaa kotimaisen laivatonniston ylläpitoa ja Suomen uusiutuvanenergian edistämistavoitteiden saavuttamista. Maakaasuverkkoa voitaisiin käyttää myös uusiutuvista energialähteistä valmistetun kaasun siirtoon.

Maakaasu tarjoaa lisäksi mahdollisuuden täyttää Itämeren laivaliikenteen tiukentuneet rikkipäästötavoitteet. Tämä edellyttää kuitenkin laivakannan uusimista LNG-käyttöön soveltuvaksi.

Suomi on EU:ssa nykyisellään yhden hankintalähteen varassa toimiva irrallinen kaasusaareke. Tämän vuoksi Suomeen ei toistaiseksi ole ollut mahdollista luoda kilpailullisia kaasumarkkinoita. Kaasun hinta on myös sidottu raakaöljyn hintaan, mikä öljyn hinnan noustessa heikentää maakaasun hintakilpailukykyä runsaspäästöiseen kivihiileen verrattuna.

Maakaasun osuus Suomessa käytettävästä energiasta on noin 10 %, ja se käytetään lähes kokonaan teollisuudessa ja yhdistetyssä sähkön ja lämmön tuotannossa. Talokohtaista lämmitys- ja kotitalouskäyttöä ei meillä juuri ole. Maakaasun käyttö on ollut Suomessa vähenemään päin viime vuosina ja suuntauksen odotetaan myös jatkuvan tulevaisuudessa.

Lisätiedot:

elinkeinoministerin erityisavustaja Kai Mykkänen, puh. 040 592 1499

ylijohtaja Esa Härmälä, TEM, puh. 040 087 4209

teollisuusneuvos Arto Lepistö, TEM, puh. 050 592 2756