Tiedote
153/2013
Valtioneuvoston viestintäosasto
4.4.2013 15.59

Hallituspuolueiden puheenjohtajat sopivat tarkistuksista osinkoverouudistukseen

Hallituspuolueiden puheenjohtajat ovat yksimielisesti sopineet tarkistuksista lainsäädännön valmistelun lähtökohdiksi yhteisö- ja osinkoverouudistuksen osalta.

Verouudistusta tarkennetaan suhteessa kehyspäätöksessä päätettyyn osinkouudistukseen siten, että jatkossa listaamattoman yhtiön osakkeen matemaattiselle arvolle lasketun kahdeksan prosentin vuotuisen tuoton osalta osinko on 25-prosenttisesti veronalaista tuloa 150 000 euroon saakka. Tämän euromääräisen rajan ylittävästä osingosta 85 prosenttia on jatkossa veronalaista pääomatuloa.

Listaamattoman yhtiön kahdeksan prosentin vuotuisen tuoton ylittävä osinko verotetaan jatkossa kokonaan pörssinoteerattujen yhtiöiden tavoin 85 prosenttisesti pääomatulona.

Pörssinoteerattujen yhtiöiden osingot ovat jatkossa 85 prosentin osuudelta veronalaisia.

Osana kehyspäätöstä päätetyn verouudistuksen rakenne ja pääkohdat säilyvät ennallaan. Yhteisövero kevenee 20 prosenttiin. Vero pääomatuloista säilyy 30 prosentissa. Pääomatuloveron progressio kiristyy siten, että yli 40 000 euron pääomatuloista vero on jatkossa 32 prosenttia. Listaamattomien yhtiöiden osinkoverohuojennuksen ns. tuottoprosentti laskee kahdeksaan prosenttiin. Tämän tuoton osalta osinko on 25-prosenttisesti veronalaista tuloa.

Tehtyjen tarkistusten jälkeen osinkotulojen verotus kevenee, kuitenkin nettovarallisuudeltaan varakkaimpien yritysten jakamien osinkojen verotus kiristyy kehyspäätökseen verrattuna. Alustavien arvioiden mukaan osinkotuloverotukseen tehdyt tarkistukset lisäävät verotuloja noin 50 miljoonalla eurolla. Tarkistusten vaikutukset tulonjakoon ovat tuloeroja kaventavia.

Lainvalmistelun yhteydessä varmistetaan uudistuksen tavoitellut vaikutukset tulonjakoon ja verokertymiin. Samalla arvioidaan tarvittavat lisätoimet tulonmuuntamisen ja muun verosuunnittelun rajoittamiseksi.

Hallitus täydentää selontekoaan valtiontalouden kehyksistä vuosille 2014–2017 tarkennetun osinkoveromallin mukaiseksi. Eduskunta aloittaa lähetekeskustelun hallituksen kehyspäätöksestä täysistunnossaan tiistaina 9.4.2013.

 

Lisätietoja: valtiovarainministeriön vero-osaston ylijohtaja Lasse Arvela, p. 09 160 33150