Tiedote
Opetus- ja kulttuuriministeriö
29.4.2014 14.21

Opettajien pedagogista ICT-käytön ohjausta tuetaan

Opetus- ja kulttuuriministeriö myöntää avustuksia, joilla kehitetään opettajien pedagogista ICT-käytön ohjausta. Opettajille tarjotaan mahdollisuus luoda uutta kulttuuria pedagogisista ja sivistyksellisistä lähtökohdista. Valtion erityisavustusta on jaossa kolme miljoonaa euroa.

Tavoitteena on saada opettajille lisää valmiuksia käyttää monipuolisesti uusia opetusmenetelmiä ja -välineitä sekä laajentaa yhteistyötä opettajien kesken. Tavoitteena on myös oppilaiden innostuksen kasvattaminen opetusta kohtaan hyväksikäyttämällä uutta teknologiaa.

Tavoitteena on, että pedagogista ICT-ohjausta antavat opettajat ohjaavat sekä yksittäisiä opettajia, että järjestävät kouluissa opettajaryhmille ohjausta käyttää tieto- ja viestintätekniikkaa erilaisissa pedagogisissa tilanteissa.

-Myönnettävä avustus tukee merkittävällä tavalla Tulevaisuuden Peruskoulu- hankkeessa ja Koulutuksen pilviväylässä asetettuja tavoitteita, joilla uudistetaan tulevaisuuden opettamista ja oppimista, toteaa opetusministeri Krista Kiuru.

Pedagogisella ICT-käytön ohjauksella tarkoitetaan tukea sellaisille opettajille, jotka haluavat ohjata muita opettajia käyttämään verkossa olevaa aineistoa ja digitaalisuutta hyväksikäyttävää opetusta. Lisäksi pedagogista ICT-ohjausta antavien opettajien tulee verkostoitua vastaavaa työtä tekevien kanssa, ja tukea opettajia verkostoitumaan, jotta saadaan mahdollisimman laajasti käyttöön uusia tapoja käyttää tieto- ja viestintätekniikkaa, digitaalisuutta, mobiililaitteita jne.

Valtionavustukset myönnetään opetuksen järjestäjille opettajien palkkaukseen vuosina 2014 - 2015. Haku avustuksiin päättyy 6.6.

Lisätietoja:
opetusneuvos Merja Lehtonen (OKM), puh. 02953 30189
erikoissuunnittelija Thomas Vikberg (OKM), puh. 02953 30005

Hakulomake avustuksiin