Tiedote
Valtioneuvoston tiedotusyksikkö
15.5.2002 18.30

Vaalijärjestelmän kehittäminen esillä iltakoulussa

Hallitus keskusteli keskiviikkona 15. toukokuuta iltakoulussa mahdollisuuksista parantaa suhteellisuuden toteutumista eduskuntavaaleissa. Vaalijärjestelmän kehittämiseksi esillä oli neljä eri mallia, joiden avulla suhteellisuutta voitaisiin parantaa. Keskustelun pohjalta oikeusministeriössä jatketaan asian valmistelua ja hankkeeseen liittyvä lausuntokierros järjestettäneen kesän aikana.

Suhteellinen vaalitapa eduskuntavaaleissa tarkoittaa sitä, että kukin poliittinen ryhmittymä saa niin suuren edustajamäärän kuin sen vaaleissa saama kannatus edellyttää.

Nykyisin suhteellinen vaalitapa toteutuu epätasaisesti maan eri osissa. Erityisesti pienissä vaalipiireissä muiden kuin suurimpien puolueiden on vaikea saada yhtään edustajaa eduskuntaan, koska piilevä äänikynnys on niissä korkea. Piilevä äänikynnys on se prosenttiosuus vaalipiirissä annetuista äänistä, jonka puolue tai muu ryhmittymä tarvitsee saadakseen läpi vähintään yhden edustajan.

Suhteellisuuden parantaminen voitaisiin toteuttaa eri tavoin. Pelkkään vaalipiirirajojen muutokseen perustuvassa mallissa Uudenmaan vaalipiiri jaettaisiin kahtia ja Etelä-Savon, Pohjois-Savon ja Pohjois-Karjalan vaalipiirit yhdistettäisiin. Vaihtoehtoisesti yhdistäminen voisi koskea vain Etelä-Savon ja Pohjois-Savon vaalipiirejä.

Vaaliyhtymäjärjestelmässä pienimmistä vaalipiireistä muodostettaisiin eri vaihtoehtojen pohjalta vaaliyhtymiä. Suurimmat vaalipiirit säilyisivät ennallaan. Jo julkisuudessa olleessa valtakunnallisessa vaaliyhtymämallissa kahden vaalipiirin vaaliyhtymät koskisivat koko maata. Lisäksi esillä oli seitsemän suurvaalipiirin muodostaminen koko maahan ilman vaalipiirirajojen muuttamista.

Kaikissa malleissa piilevän äänikynnykset erot tasoittuisivat nykytilanteeseen verrattuna. Niihin harkitaan sisällytettäväksi myös vaaliliittojen kieltoa mikä selkeyttäisi vaaliasetelmaa äänestäjän kannalta.


Lisätietoja: kehittämispäällikkö Arto Jääskeläinen, OM, puh. (09) 1606 7572