Tiedote
Sosiaali- ja terveysministeriö
28.2.2012 9.30

Yhä useampi suomalainen pelaa rahapelejä

Suomalaisten rahapelaaminen on edelleen yleistynyt. Sosiaali- ja terveysministeriön teettämän Suomalaisten rahapelaaminen 2011 -kyselyn mukaan 78 prosenttia suomalaisista on pelannut viimeisten 12 kuukauden aikana jotakin rahapeliä. Määrä vastaa noin 3,1 miljoonaa 15-74-vuotiasta suomalaista. Vuonna 2007 vastaava osuus oli 74 prosenttia.

Rahapelejä koskeva 18 vuoden alaikäraja on kyselyn mukaan vähentänyt alaikäisten pelaamista ja pelaamisesta aiheutuvia haittoja. Kun vuonna 2007 nuorista 66 prosenttia oli pelannut rahapelejä, vuonna 2011 määrä oli 47 prosenttia. Koska uusi alaikäraja tuli voimaan asteittain vuoden 2011 aikana, kyselyyn vastanneilla 15-17-vuotiailla on ollut mahdollisuus pelata laillisesti rahapelejä viimeisen 12 kuukauden aikana.

Suomalaiset käyttävät rahapeleihin keskimäärin 14 euroa viikossa. Alimpaan tuloluokkaan kuuluvat, työttömät tai lomautetut, useita kertoja viikossa pelaavat, internetissä pelaavat sekä ongelmapelaajiksi luokitellut vastaajat käyttivät keskimääräistä suuremman osuuden käytettävissä olevista tuloistaan rahapeleihin.

Ongelmapelaajien määrä on hieman vähentynyt. Kyselyn perusteella ongelmapelaajiksi luokiteltiin 2,7 prosenttia 15-74-vuotiaista suomalaisista, mikä on hieman vähemmän kuin vuonna 2007 (3,1 %). Ongelmapelaaminen oli miehillä (4,3 %) selvästi yleisempää kuin naisilla (1,2 %). Vaikka peliongelmaisten nuorten määrä on vähentynyt, ongelmapelaaminen on kuitenkin edelleen yleisempää 15-34-vuotiailla kuin yli 35-vuotiailla henkilöillä.

Kyselyssä selvitettiin myös vastaajien mielipiteitä rahapelaamisesta. Yli kaksi kolmasosaa vastaajista piti rahapelien pelaamista vakavana ongelmana. Kuusi kymmenestä vastaajasta on sitä mieltä, että pelaamisongelmat ovat kasvaneet viime vuosina. Suomalainen malli, jossa rahapelaaminen on järjestetty valtion ohjaamien peliyhtiöiden yksinoikeudella, on kolmen neljäsosan mielestä hyvä tapa rajoittaa rahapelaamisen haittoja.

Suomalaisten rahapelaaminen 2011 -kyselyä varten haastateltiin 4484 henkilöä, jotka olivat iältään 15-74-vuotiaita. Kysely on jatkoa vuosina 2003 ja 2007 teetetyille kyselyille. Vuoden 2011 kyselyn suunnittelusta vastasi Terveyden ja hyvinvoinnin laitos ja sen toteutti Taloustutkimus Oy. Kyselyn tavoitteena oli tutkia suomalaisten rahapelikäyttäytymistä, ongelmapelaamisen esiintyvyyttä sekä asenteita rahapelaamista kohtaan.

Nykyisen hallitusohjelman mukaan rahapelihaittojen seurantaa, tutkimusta, ehkäisyä ja hoitoa tehostetaan koko väestön sekä erityisesti lasten ja nuorten suojelemiseksi. Tarkoituksena on kehittää nykyistä rahapelien yksinoikeusjärjestelmää rajoittamalla ulkomaille tapahtuvaa pelaamista sekä tehostaa viranomaisten, järjestöjen, peliyhteisöjen ja tutkimuslaitosten yhteistyötä pelihaittojen torjunnassa.

Lisätietoja

neuvotteleva virkamies Kari Haavisto, STM, p. 09 160 74177, etunimi.sukunimi@stm.fi
osastojohtaja Pekka Hakkarainen, THL, p. 020 610 7161, etunimi.sukunimi@thl.fi
tutkimusjohtaja Tuomo Turja, Taloustutkimus Oy, p. 09 7585 1208,
etunimi.sukunimi@taloustutkimus.fi

 
Muualla palvelussamme

Rahapelihaitat 

Muualla verkossa

Suomalaisten rahapelaaminen 2011 (Raportti 14/2012 THL)

Rahapelihaitat (THL)