FI SV EN

Kyberpuolustusta koskeva poliittinen puitejärjestely Suomen ja Naton välillä

Puolustusministeriö 16.2.2017 14.15
Tiedote

Puolustusministeriön kansliapäällikkö Jukka Juusti allekirjoitti Brysselissä 16.2.2017 Suomen ja Naton välisen kyberpuolustusta koskevan poliittisen puitejärjestelyn. Puitejärjestelyä on valmisteltu Suomen ja Naton välillä vuodesta 2011 alkaen. Asian valmistelussa keskeisessä rooleissa ovat olleet Suomen puolelta puolustusvoimat, puolustusministeriö ja ulkoasiainministeriö. Valmistelussa on ollut lisäksi mukana laajalti muita ministeriöitä. Eduskunnan puolustusvaliokuntaa ja ulkoasiainvaliokuntaa on informoitu puitejärjestelystä ennen sen allekirjoittamista.

Kyberuhat ovat kasvaneet. Suomen kansallista kyberturvallisuutta sekä kyberpuolustusta vahvistetaan osallistumalla myös kansainväliseen yhteistyöhön. Yhteistyö kyber-puolustuksen suorituskykyjen kehittämisessä yhdessä Naton kanssa tukee kansallisen puolustuksen kehittämistä ja Puolustusvoimien kyberpuolustuksen tavoitteita.

Suomi on osallistunut kyberpuolustusalueen yhteistyöhön Naton kanssa jo vuosien ajan. Yhteistyöllä ei ole kuitenkaan aikaisemmin ollut molempien yhteistyöhön osallistuvien tahojen yhteisiä tavoitteita listaavaa asiakirjaa. Nyt allekirjoitettu puitejärjestely luo kehyksen yhteistyölle muun muassa tilannetietoisuuden ja yhteensopivuuden parantamiseksi, suorituskykyjen rakentamiseksi, kybertapahtumien havainnointikyvyn parantamiseksi ja tietoverkkojen häiriönkeston parantamiseksi. Puitejärjestely edistää lisäksi tietojen vaihtamista sekä oppimista kyberpuolustuksen alalla. Suomi on ensimmäinen kumppanimaa, jonka kanssa Nato tekee puitejärjestelyn kyberpuolustuksen alalla.

Yhteistyömahdollisuuksia edistävä puitejärjestely ei ole oikeudellisesti sitova, eikä se velvoita tai luo osallistujille uusia toimivaltuuksia. Puitejärjestely ulottuu ainoastaan viranomaisten toimintaan ja viranomaisverkkoihin. Puitejärjestelyllä ei ole vaikutusta luonnollisiin henkilöihin tai esimerkiksi elinkeinoelämän toimijoihin. Yhteistyön syventäminen asiakirjassa mainituilla osa-alueilla edellyttää, että vastuuviranomaiset sopivat yhteistyön osa-alueiden tavoitteista ja sisällöistä yksityiskohtaisemmin.

Asiaa koskeviin kysymyksiin vastaa puolustusministeriön puolustuspoliittisen osaston ylijohtaja Janne Kuusela, puh 0295 140300 ja pääesikunnan johtamisjärjestelmäosaston apulaisosastopäällikkö, eversti Harri Suni, puh 0299510601.