Puolustusministeri Niinistö: Veteraaneista pidetään huolta

Puolustusministeriö 19.3.2017 14.00
Tiedote

Puolustusministeri Jussi Niinistö piti juhlapuheen sotaveteraaniviikon päätöstilaisuudessa Hartolassa 19. maaliskuuta. Puheessaan ministeri Niinistö pohti sotaveteraanien arvostusta ja asemaa ennen ja nyt. Veteraanien arvostus on kiinnittynyt historiankirjoitukseemme ja kodeissa veteraanien perintö on siirtynyt sukupolvelta toiselle osaltaan ylläpitäen vahvaa maanpuolustustahtoa.

"Veteraaneilla ja heidän tekemällään työllä onkin ollut tärkeä asema nykysuomalaisen identiteetin muovautumisessa. Sekin on sanottava, että meillä ei koskaan ole ollut syytä hävetä sotiemme veteraanien rintamalla saavuttamia tuloksia toisin kuin joissain Euroopan maissa", totesi Niinistö puheessaan.

Niinistö toisti puheessaan hallitusohjelman lupauksen. Sotiemme veteraanien palveluja kehitetään ja uudistetaan vastaamaan heidän palvelutarpeitaan. Etuuksien painotukset ovat vuosien saatossa seuranneet sotainvalidien ja veteraanien elämänkaarta. Nyt veteraani-ikäluokat ovat korkeassa iässä, jolloin toimintakykyä ylläpitävät monipuoliset fyysiset ja sosiaaliset toimet ovat jo välttämättömiä. Valtiovallan taloudellisten lisäpanostusten ohella onkin tärkeää, että veteraaneille tarjottavat palvelut perustuvat henkilökohtaiseen palvelutarpeen arviointiin.

Yhtä tärkeää kuin veteraaneista huolehtiminen, on huolehtia veteraanien perinteestä. "Kuljemme myös kohti perinneaikaa, jonka tarkoituksena on varmistaa, että veteraanien henkinen perintö siirtyy ja säilyy kansakunnan muistissa yhteisenä Suomen sotien perinteenä", sanoi Niinistö.

Puheensa lopuksi ministeri Niinistö osoitti kiitoksensa veteraaneille, lotille ja kotirintamanaisille ja onnitteli Hartolan Sotaveteraaniyhdistystä komeasta, kohta 50-vuotisesta taipaleesta.