Ajankohtaista

Eurooppa-neuvosto hakee kasvua investoinneilla

Eurooppa-neuvosto kokoontui Brysselissä 18. joulukuuta. Kokouksen pääaiheena oli komission investointiohjelma, jonka tavoitteena on saada aikaan talouskasvua ja houkutella erityisesti yksityisiä investointeja.

 

”Investointisuunnitelma on arvokas aloite käyttää EU-varoja tehokkaammin talouskasvun tukemiseksi. Yksityisten investointien houkuttelu Eurooppaan on välttämätöntä, sillä perinteiseen elvyttämiseen ei nykyisessä taloustilanteessa ole mahdollisuutta. Investointihankkeet pitää valita niiden taloudellisen kannattavuuden ja rahoituksen tehokkaan käytön pohjalta, ei aluepoliittisin perustein”, sanoo pääministeri Alexander Stubb.

Lue lisää


Suomen EU-politiikan tavoitteet: kilpailukyky, toimiva sääntely ja ulkoisesti vahvempi unioni

Suomen EU-politiikan avaintavoitteet vuonna 2015 ovat kasvua ja työllisyyttä vahvistava kilpailukyky, toimiva sääntely ja ulkoisesti vahvempi Euroopan unioni. Hallitus määrittelee vuosittain keskeisimmät EU-politiikan asiakokonaisuudet. Ensi vuotta leimaavat Euroopan unionin uusien toimielinten työn varsinainen käynnistyminen ja keskinäisten suhteiden määrittely.

 

Suomi korostaa tavoitteissaan kilpailukykyä, kasvua ja työllisyyttä edistäviä toimenpiteitä. Investoinnit tulee kohdistaa kasvun kärkiin: digitalisaatioon, biotalouteen ja puhtaisiin teknologioihin (cleantech). Liikenneinfrastruktuuri ja energia ovat myös tärkeimpiä investointikohteita.

Lue lisää

Suomen EU-politiikan avaintavoitteet 2015 -muistio 

 

EU-ministerivaliokunta

Hallituksen EU-ministerivaliokunta kokoontuu viikoittain, yleensä perjantaisin, käsittelemään poliittisesti, taloudellisesti ja oikeudellisesti merkittäviä ajankohtaisia EU-asioita. Lista ministerivaliokunnan käsittelemistä asioista julkaistaan kokousta edeltävänä iltapäivänä.

EU-ministerivaliokunnan kokousaiheet

 

Valtioneuvoston EU-selonteko

Hallitus hyväksyi kesäkuussa 2013 EU-selonteon, jossa se määrittelee EU-politiikkansa linjan ja antaa vastauksensa EU:n tulevaisuuteen kohdistuviin kysymyksiin. Suomi on sitoutunut yhteiseen rahaan euroon sekä talous- ja rahaliiton vahvistamiseen ja tukee Euroopan tiiviimpää yhdentymistä.

EU-selonteko