Personporträtt

Europa- och utrikeshandelsminister Alexander Stubb

 

Jag föddes på Kvinnokliniken i Helsingfors den 1 april 1968. Mina släktrötter finns dels i Esse, Österbotten, dels i Kumo, Satakunta och dels i Viborg, Karelen. Mina första 20 levnadsår bodde jag på Lövö i Helsingfors.

 

Jag inledde arbetet som Europa- och utrikeshandelsminister den 23 juni 2011. Uppgiften omfattar ärenden som berör tre ministerier, dvs. utrikesministeriet, statsrådets kansli och finansministeriet. Uppgiften är välkommen: hälften av Finlands BNP kommer från export, och jag har själv kommit in i politiken uttryckligen via EU-frågor. I april ställde jag första gången upp i riksdagsvalet och fick 41 768 röster i Nylands valkrets.

 

I den förra regeringen arbetade jag som utrikesminister från och med april 2008. Jag blev utrikesminister från att ha varit medlem i Europaparlamentet, dit jag valdes den 13 juni 2004. Jag hann arbeta vid parlamentet i nästan fyra år och jobbade med uppgifter i anslutning till bl.a. den inre marknaden, institutionerna, EU-budgeten och de yttre förbindelserna.

 

Tidigare arbetade jag som specialrådgivare vid Finlands EU-representation i Bryssel, där jag ansvarade för institutionella frågor och rekrytering av finländare till EU-institutionerna. Jag har också arbetat som rådgivare till EU-kommissionens ordförande Romano Prodi. Vidare medverkade jag i det blåvita team som förhandlade om Amsterdam- och Nicefördragen. Under Finlands ordförandeskap 1999 var jag framlidne ambassadör Antti Satulis medarbetare.

 

Sedan början av 1990-talet har jag aktivt deltagit i EU-diskussionen. Jag har skrivit kolumner i flera tidningar och tidskrifter, mest regelbundet i Helsingin Sanomat, Hufvudstadsbladet, Ilta-Sanomat, Nykypäivä, tidningar som ges ut eller trycks av Suomen Lehtiyhtymä Oy, Forum för Ekonomi och Teknik och på Financial Times webbsidor. Numera är jag regelbunden kolumnist i tidningarna Blue Wings och Dagens industri, men skriver också då och då i andra tidningar eller tidskrifter.

 

Jag är gästprofessor vid College of Europe och har hittills publicerat tio böcker om EU-frågor samt skrivit ett flertal akademiska artiklar om EU. Jag studerade, med statsvetenskap som huvudämne, fyra år vid Furman University i South Carolina, USA. Efter min BA-examen vid Furman fortsatte jag att studera vid Sorbonne i Paris och College of Europe i Brügge (M.A.). Jag disputerade för doktorsgraden vid London School of Economics år 1999. Avhandlingen behandlade den flexibla integrationen inom EU.

 

Jag är idrottstokig och följer ivrigt alla sportgrenar, förutom pilkastning. Själv har jag varit aktiv inom ishockey, fotboll och handboll samt golf, där jag många år var med i Finlands landslag. Numera utövar jag cykling, löpning, triathlon och telemarkåkning och spelar några rundor golf per år.

 

Jag är också mycket litteraturintresserad. Jag är allätare då det gäller böcker och läser både finländska och utländska författare. Jag tycker särskilt om biografier och böcker om politisk filosofi. Inom skönlitteraturen har jag många favoriter, bl.a. Albert Camus, Väinö Linna, Kjell Westö, John Steinbeck, Juha Itkonen och Ilkka Remes. I TV följer jag med nyheter och sport och tittar på filmer.

 

Min hustru, Suzanne Innes-Stubb, arbetar som jurist vid advokatbyrån White and Case. Vår dotter Emilie föddes i oktober 2001 och vår son Oliver i april 2004.