Personalia

Alexander Stubb

Europa- och utrikeshandelsminister
Alexander Stubb

Europa- och utrikeshandelsminister samt EU-ärenden i statsrådets kansli och finansministeriet 22.6.2011–

Filosofie doktor, riksdagsledamot

Samlingspartiet

Födelsedatum och födelseort: 1.4.1968, Helsingfors

Hemort: Esbo

Utrikesminister (Kiviniemi) 22.6.2010–22.6.2011

Utrikesminister (Vanhanen II) 4.4.2008–22.6.2010

 

Riksdagsledamot 2011–

 

Ledamot i Europaparlamentet 2004–2008

Vice ordförande för Europaparlamentets utskott för den inre marknaden och konsumentskydd

Medlem av Europaparlamentets budgetkontrollutskott

Suppleant i Europaparlamentets utskott för konstitutionella frågor

 

Specialrådgivare vid Finlands EU– representation i Bryssel 2003–2004

Rådgivare till Europeiska kommissionens ordförande 2001–2003

Gästande professor vid College of Europe i Brügge 2000–2007

Medlem av Finlands regerings förhandlingsdelegation vid regeringskonferensen 1999–2001, 2003–2004

Specialforskare vid Finlands EU-representation i Bryssel 1999–2001

Forskare vid Finlands Akademi 1997–1999

Forskare vid utrikesministeriet 1995–1997

Finlands regerings förhandlingsgrupp vid regeringskonferensen 1995–1997

 

Maka: Suzanne Innes-Stubb

Två barn

Specialintressen: idrott (triathlon, golf), att läsa, att skriva blogg

Språkkunskaper: finska, svenska, engelska, franska, tyska

Militär grad: korpral

 

Publikationer: tretton böcker, tiotals akademiska artiklar, hundratals kolumner