Maa- ja metsätalousministeri

Jari Koskinen

Jari Koskinen

Maa- ja metsätalousministeri 22.6.2011–

Valtiotieteiden maisteri

Kansallinen Kokoomus

Syntymäaika ja -paikka: 11.6.1960 Hauho

Kotipaikka: Hauho

 

Henkilötiedot

Henkilökuva

Kuvia

 

Ministerin sihteeri

Tiina Sahlberg-Kelly

p. 0295 162 242

f. 09 1605 2900

Yhteystiedot

Maa- ja metsätalousministeriö

Hallituskatu 3 A, Helsinki

PL 30, 00023 Valtioneuvosto

etunimi.sukunimi@mmm.fi

www.mmm.fi

Valtiosihteeri

Risto Artjoki

p. 0295 162 254

Avustaja

Erityisavustaja

Tiina Rytilä

p. 0295 162 132