Personalia

Laura Räty

Social- och hälsovårdsminister
Laura Räty

Social- och hälsovårdsminister 24.6.2014–

Medicine licentiat
Samlingspartiet

Födelsedatum och födelseort: 14.9.1977 Äänekoski
Hemort: Helsingfors

 

Samlingspartiets partifullmäktige, ordförande 2010-2014 Samlingspartiet i Helsingfors rf, fullmäktigegruppens ordförande 2009-2011 Samlingspartiet i Helsingfors rf, vice ordförande 2011

 

Helsingfors biträdande stadsdirektör för social- och hälsovårdsväsendet 2011– (tjänstledig) Läkaruppgifter hos olika arbetsgivare 2004–2011

 

Helsingfors stadsfullmäktige 2005-2011 Helsingfors stadsstyrelse 2009-2011 Helsingfors stadsstyrelse, koncernsektionen, 2009-2011 Helsingfors stads socialnämnd, vice ordförande 2005-2008 Helsingfors stads affärstjänstnämnd 2001–2004

 

Kommunförbundet, fullmäktige 2005–2013 Mankala Ab, styrelseordförande 2010-2011 Gemensamma kyrkofullmäktige i Helsingfors 2003–2006 Församlingsrådet i Mejlans 2003–2005 HOK-Elanto, representantskapet 2012– Delegationen för Suomen Latu 2012– Arbetsgruppen för social- och hälsovårdens servicestruktur 2012 Kommunernas pensionsförsäkring Keva, styrelseordförande 2013– Sektionen som utreder specialfrågor för metropolområdet i beredningsgruppen för lagen om ordnande av social- och hälsovården 2013

 

Make, två barn Intressen: löpning, ridning Språkkunskaper: finska, svenska, engelska