Personalia

Paula Risikko

Social- och hälsovårdsminister
Paula Risikko

Social- och hälsovårdsminister 22.6.2011–

Doktor i hälsovetenskaper, riksdagsledamot

Samlingspartiet

Födelsedatum och födelseort: 4.6.1960 Ylihärmä

Hemort: Seinäjoki

Omsorgsminister (Kiviniemi) 22.6.2010–22.6.2011

Omsorgsminister och minister i miljöministeriet (Vanhanen II) 19.4.2007–22.6.2010

 

Samlingspartiet, vice ordförande 2004–2008

Samlingspartiets Kvinnoförbund rf, ordförande 2004–2007

 

Riksdagsledamot 2003–

Framtidsutskottet, ordförande 2007

Talmanskonferensen 2007

 

Prorektor, Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2003– (tjänstledig)

Chef, enheten för hälsobranschen, Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2001–2002

Sektordirektör (social-, hälsovårds- och kultursektorn) 2001–2002

Direktör, Social- och hälsovårdsenheten, 2000–2001

Kvalitetschef, Syd-Österbottens sjukvårdsdistrikt, 1999–2001

Projektchef, Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 1998–1999

Projektchef, Stakes "SoTeKeKo"-projekt, 1995–1998

Kvalitetschef, Helsingin sairaanhoito-opisto, 1994–1995

Vuxenutbildningschef, Seinäjoen terveydenhuolto-oppilaitos, 1990–1994

Sjukvårdslärare, Seinäjoen terveydenhuolto-oppilaitos, 1985–1990

Sjukskötare, Syd-Österbottens sjukvårdsdistrikt, 1983–1985

 

Stadsfullmäktige i Seinäjoki, 2001–, vice ordförande 2001–2007

 

Riksomfattande etiska delegationen inom hälso- och sjukvården ETENE 2006–2007

Diabetesförbundet i Finland, förbundsfullmäktige 2006–2007

Delegationen för frontveteranfrågor RINE 2006–2007

Korpisaaren säätiö, styrelseledamot 2005–2007 och vice ordförande 2006–2007

Syd-Österbottens sjukvårdsdistrikt, vice ordförande i fullmäktige 2005–2007

Mielenterveyspoliittinen neuvottelukunta 2005–2007

Delegationen för etniska relationer 2005–2007

Suomen Siirtolaisuusmuseon tukiyhdistys ry, styrelseordförande 2004–2007

Delegationen för jämlikhetsärenden TANE 2003–2007

Suomi-bolaget, representantskapet 2003–2007

Etelä-Pohjanmaan Osuuspankki, förvaltningsrådet 2003–2007

MTK:s socialutskott, sakkunnigmedlem 2003–2007

 

Make: Heikki Risikko

Ett barn

Intressen: friluftsliv, hundar

Språkkunskaper:  finska, engelska, svenska 

 

Publikationer: 

Sairaanhoitajan työn nykyiset ja tulevaisuuden kvalifikaatiovaatimukset (doktorsavhandling 1997)

Ett stort antal artiklar i olika vetenskapliga tidskrifter och facktidskrifter