Talousneuvosto

Talousneuvosto on pääministerin johdolla toimiva hallituksen, tärkeimpien etujärjestöjen ja Suomen Pankin välinen yhteistyöelin. Se tarkastelee kansakunnan menestymisen kannalta keskeisiä talous- ja yhteiskuntapoliittisia kysymyksiä.

 

Talousneuvosto pyrkii vahvistamaan ja syventämään talouspoliittisia päätöksiä edeltävää laaja-alaista ja analyyttista keskustelua talouden kasvu-, tasapaino- ja rakennekysymyksistä.

 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti talousneuvosto toimii myös keskustelufoorumina hallituksen, Suomen Pankin ja järjestöjen välillä Euroopan keskuspankin rahapolitiikkaa koskevissa kysymyksissä. Suomen talousneuvosto osallistuu EU-maiden talousneuvostojen väliseen yhteistyöhön.

 

Talousneuvoston käsittelemät kysymykset liittyvät seuraaviin asiakokonaisuuksiin:

  1. Suomen taloudellinen toimintaympäristö ja siinä tapahtuvien muutosten aiheuttamat haasteet ja sopeutumispaineet
  2. Suomen kansantalouden voimavarojen tehokas käyttö ja kansallisen kilpailukyvyn turvaaminen keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä
  3. Kasvu- ja työllisyyspolitiikka lyhyellä ja keskipitkällä aikavälillä
  4. Julkinen sektori ja hyvinvoinnin jakautuminen

Talousneuvosto kokoontuu pääsääntöisesti kerran kuukaudessa. Kokouksissa käytävä keskustelu perustuu asiantuntija-alustuksiin ja talousneuvostolle laadittuihin tutkimuksiin ja selvityksiin. Talousneuvostossa käytävät keskustelut ovat luottamuksellisia.

 

Toimikausi

 

Vuodesta 2011 lähtien talousneuvosto asetetaan hallituskaudeksi. Neuvostoon kuuluvien ministerien toimikausi on sidottu valtioneuvoston jäsenyyteen.

 

Talousneuvoston sihteeristö

 

Talousneuvoston sihteeristö auttaa toteuttamaan talousneuvoston toiminta-ajatusta. Sihteeristö valmistelee talousneuvoston kokoukset, organisoi ja osin toteuttaa talousneuvostoa varten laadittavat tutkimukset ja selvitykset. Se pitää yhteyttä taloudellista tutkimus- ja selvitystyötä tekeviin viranomaisiin, laitoksiin ja järjestöihin sekä muiden maiden talous- ja sosiaalineuvostoihin, seuraa talouspolitiikkaa sekä suorittaa muut talousneuvoston puheenjohtajan antamat tehtävät. Talousneuvoston sihteeristö toimii valtioneuvoston kansliassa. Se on osa politiikka-analyysiyksikköä.

 

Yhteystiedot

 

Talousneuvoston pääsihteeri

Pekka Sinko

p. 0295 160 189

etunimi.sukunimi@vnk.fi

 

Tutkimussihteeri

Miika Laurila

p. 0295 160 174

etunimi.sukunimi@vnk.fi