Tutkimus- ja innovaationeuvosto

Tutkimus- ja innovaationeuvosto on valtioneuvoston ja sen ministeriöiden asiantuntijaelin, joka käsittelee tiede-, teknologia- ja innovaatiopolitiikan suuntaamiseen, seurantaan, arviointiin ja yhteensovittamiseen liittyviä kysymyksiä sekä valmistelee tätä koskevia suunnitelmia ja ehdotuksia.

 

Tutkimus- ja innovaationeuvosto seuraa vuosina 1987-2008 toiminutta (valtion) tiede- ja teknologianeuvostoa.

 

Tehtävät

Valtioneuvoston asettaman neuvoston tehtävänä on valtioneuvoston ja sen ministeriöiden apuna:

  • seurata tieteen, teknologian ja innovaatiotoiminnan kotimaista ja kansainvälistä kehitystä;
  • arvioida toimialansa tilaa ja kehitystä;
  • käsitellä keskeiset tiede-, teknologia- ja innovaatiopolitiikan ja niiden edellyttämien henkisten voimavarojen kehittämiseen liittyvät kysymykset ja valmistella valtioneuvostolle näitä koskevia ehdotuksia ja suunnitelmia;
  • käsitellä valmistavasti valtioneuvostoa varten julkisen tutkimus- ja innovaatiorahoituksen kehittämiseen ja suuntaamiseen liittyviä asioita;
  • yhteensovittaa valtioneuvoston toimintaa tiede-, teknologia- ja innovaatiopolitiikan alalla; sekä
  • suorittaa muut valtioneuvoston sille osoittamat tehtävät.

 

Toimikausi

Nykyinen tutkimus- ja innovaationeuvosto nimitettiin 22.9.2011 lukien eduskunnan vaalikautta vastaavaksi ajaksi.

 

Neuvoston sihteeristö

Hallinnollinen avustaja Suvi Borsos

Opetus- ja kulttuuriministeriö

p. 02953 30077

etunimi.sukunimi@minedu.fi

 

Tiede- ja koulutusjaosto

Pääsuunnittelija Tuomas Parkkari

Opetus- ja kulttuuriministeriö

p. 02953 30244

etunimi.sukunimi@minedu.fi

 

Teknologia- ja innovaatiojaosto

Pääsuunnittelija Kai Husso

Työ- ja elinkeinoministeriö

p. 02950 63683

etunimi.sukunimi@tem.fi