Forsknings- och innovationsrådet

Forsknings- och innovationsrådet är ett sakkunnigorgan för statsrådet och ministerierna som behandlar frågor som gäller inriktning, uppföljning, utvärdering och samordning av forsknings-, teknologi- och innovationspolitik samt bereder planer och förslag i anknytning till detta.

 

Forsknings- och innovationsrådet är en fortsättning på det tidigare Forsknings- och teknologirådet som var verksamt 1987-2008.

 

Uppgifter

På rådet ankommer att biträda statsrådet och ministerierna med att

  • följa den nationella och internationella utvecklingen inom forskning, teknologi och innovationsverksamhet;
  • göra lägesbedömningar och utvärdera utvecklingen inom ramen för sitt verksamhetsområde;
  • behandla centrala frågor som gäller utvecklingen av forsknings- teknologi- och innovationspolitiken och de mänskliga resurser som förutsätts för detta samt bereda förslag och planer om detta för statsrådet;
  • preliminärt behandla frågor som gäller utvecklandet och inriktningen av offentlig forsknings- och innovationsfinansiering för statsrådet;
  • samordna statsrådets verksamhet på forsknings-, teknologi- och innovationspolitikens område; samt
  • utföra övriga uppgifter som statsrådet ger rådet.

 

Mandatperiod

Det nuvarande forsknings- och innovationsrådet tillsattes den 22 september 2011 för tiden som motsvarar riksdagens valperiod.

 

Rådets sekretariat

Administrativ assistent Suvi Borsos

Undervisnings- och kulturministeriet

tfn 02953 30077

förnamn.efternamn@minedu.fi

 

Vetenskaps- och utbildningssektion

Huvudplanerare Tuomas Parkkari

Undervisnings- och kulturministeriet

tfn 02953 30244

förnamn.efternamn@minedu.fi

 

Teknologi- och innovationssektion

Huvudplanerare Kai Husso

Arbets- och näringsministeriet

tfn 02950 63683

förnamn.efternamn@tem.fi