Ministerien työnjako

Kukin ministeri käsittelee toimialaansa kuuluvat kansainväliset ja EU-asiat sekä virkanimitys- ja henkilöstöasiat. Samoin kukin ministeri johtaa taloussuunnittelua ja talousarvioiden ja muiden yhteisten asioiden valmistelua omalla toimialallansa.

 

Ministerien työnjako pääministeri Alexander Stubbin hallituksessa

 

Pääministeri Stubbin, eurooppa- ja ulkomaankauppaministeri Toivakan ja kehitysministeri Paateron välinen työnjako valtioneuvoston kansliassa:

 • Eurooppa- ja ulkomaankauppaministeri Toivakka käsittelee valtioneuvoston EU-asioiden osastolle kuuluvat asiat, ei kuitenkaan Eurooppa-neuvostoon liittyviä asioita, valtioneuvoston kanslialle kuuluvia Euroopan unionin perussopimusten muuttamista koskevia asioita eikä valtioneuvoston kanslialle kuuluvia Euroopan unioniin liittyviä nimitysasioita.
 • Kehitysministeri Paatero käsittelee omistajaohjausosastolle kuuluvat asiat.
 • Pääministeri Stubb käsittelee muut valtioneuvoston kanslialle kuuluvat asiat.

Ulkoasiainministeri Tuomiojan, eurooppa- ja ulkomaankauppaministeri Toivakan ja kehitysministeri Paateron välinen työnjako ulkoasiainministeriössä:

 • Eurooppa- ja ulkomaankauppaministeri Toivakka käsittelee lähialueyhteistyötä koskevat asiat, kauppapolitiikkaa koskevat asiat ja pohjoismaisen yhteistyön sihteeristölle kuuluvat asiat.
 • Kehitysministeri Paatero käsittelee kehitysyhteistyötä koskevat asiat.
 • Ulkoasiainministeri Tuomioja käsittelee muut ulkoasiainministeriön toimialaan kuuluvat asiat mukaan lukien maakuvatyötä koskevat asiat.

Valtiovarainministeri Rinteen, liikenne- ja kuntaministeri Risikon, sisäministeri Räsäsen ja eurooppa- ja ulkomaankauppaministeri Toivakan välinen työnjako valtiovarainministeriössä:

 • Liikenne- ja kuntaministeri Risikko käsittelee kunta- ja aluehallinto-osastolle, henkilöstö- ja hallintopolitiikkaosastolle sekä julkisen hallinnon ICT-toiminnolle sekä valtiovarain controller -toiminnolle kuuluvat asiat sekä tilastotointa koskevat asiat.
 • Sisäministeri Räsänen käsittelee tulliasiat.
 • Eurooppa- ja ulkomaankauppaministeri Toivakka käsittelee EU:n budjettineuvostoa koskevat asiat.
 • Valtiovarainministeri Rinne käsittelee muut valtiovarainministeriön toimialaan kuuluvat asiat.

Opetus- ja viestintäministeri Kiurun, kulttuuri- ja asuntoministeri Viitasen, puolustusministeri Haglundin ja sisäministeri Räsäsen välinen työnjako opetus- ja kulttuuriministeriössä:

 • Kulttuuri- ja asuntoministeri Viitanen käsittelee kulttuuri- ja taidepolitiikan osastolle, nuoriso- ja liikuntapolitiikan osastolle ja kansainvälisten asiain sihteeristölle kuuluvat asiat liikuntaa koskevia asioita lukuun ottamatta. Kulttuuri- ja asuntoministeri käsittelee hallintoyksikölle kuuluvat omistajaohjausasiat Veikkaus Oy:n osalta.
 • Puolustusministeri Haglund käsittelee liikuntaa koskevat asiat.
 • Sisäministeri Räsänen käsittelee kirkollisasiat.
 • Opetus- ja viestintäministeri Kiuru käsittelee muut opetus- ja kulttuuriministeriön toimialaan kuuluvat asiat.

Liikenne- ja kuntaministeri Risikon ja opetus- ja viestintäministeri Kiurun välinen työnjako liikenne- ja viestintäministeriössä:

 • Opetus- ja viestintäministeri Kiuru käsittelee viestintäpolitiikan osastolle kuuluvat asiat.
 • Liikenne- ja kuntaministeri Risikko käsittelee muut liikenne- ja viestintäministeriön toimialaan kuuluvat asiat.

Elinkeinoministeri Vapaavuoren ja työministeri Ihalaisen välinen työnjako työ- ja elinkeinoministeriössä:

 • Työministeri Ihalainen käsittelee tieto-osastolle, työllisyys- ja yrittäjyysosastolle sekä työelämä- ja markkinaosastolle kuuluvat asiat.
 • Elinkeinoministeri Vapaavuori käsittelee muut työ- ja elinkeinoministeriön toimialaan kuuluvat asiat.

Sosiaali- ja terveysministeri Rädyn ja peruspalveluministeri Huovisen välinen työnjako sosiaali- ja terveysministeriössä:

 • Peruspalveluministeri Huovinen käsittelee sosiaali- ja terveyspalveluosastolle kuuluvat asiat, ei kuitenkaan lääkehuoltoa koskevia asioita, sekä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen osastolle kuuluvat asiat samoin kuin tasa-arvoasiat.
 • Sosiaali- ja terveysministeri Räty käsittelee muut sosiaali- ja terveysministeriön toimialaan kuuluvat asiat.

Ympäristöministeri Grahn-Laasosen ja kulttuuri- ja asuntoministeri Viitasen välinen työnjako ympäristöministeriössä:

 • Kulttuuri- ja asuntoministeri Viitanen käsittelee asunto- ja rakennusasiat sekä kaavoituksen.
 • Ympäristöministeri Grahn-Laasonen käsittelee muut ympäristöministeriön toimialaan kuuluvat asiat mukaan lukien ilmastopaneelille kuuluvat asiat ja ilmastolain valmistelu.