Ministrarnas arbetsfördelning

Varje minister behandlar de internationella ärenden och EU-ärenden samt utnämnings- och personalärenden som hör till hans eller hennes ansvarsområde. Varje minister leder också ekonomiplaneringen samt beredningen av budgeten och andra gemensamma ärenden inom sitt ansvarsområde.

 

Ministrarnas arbetsfördelning i Alexander Stubbs regering

 

Arbetsfördelningen mellan statsminister Stubb, Europa- och utrikeshandelsminister Toivakka och utvecklingsminister Paatero i statsrådets kansli:

 • Europa- och utrikeshandelsminister Toivakka behandlar ärenden som hör till avdelningen för EU-ärenden vid statsrådet, dock inte ärenden som hänför sig till Europeiska rådet, till statsrådets kansli hörande ärenden som gäller ändring av Europeiska unionens grundfördrag eller till statsrådets kansli hörande utnämningsärenden som hänför sig till Europeiska unionen.
 • Utvecklingsminister Paatero behandlar ärenden som hör till avdelningen för ägarstyrning.
 • Statsminister Stubb behandlar övriga ärenden som hör till statsrådets kansli.

Arbetsfördelningen mellan utrikesminister Tuomioja, Europa- och utrikeshandelsminister Toivakka och utvecklingsminister Paatero i utrikesministeriet:

 • Europa- och utrikeshandelsminister Toivakka behandlar ärenden som gäller närområdessamarbete och handelspolitik samt ärenden som hör till sekretariatet för nordiskt samarbete.
 • Utvecklingsminister Paatero behandlar ärenden som gäller utvecklingssamarbete.
 • Utrikesminister Tuomioja behandlar övriga ärenden som hör till utrikesministeriets ansvarsområde, inklusive arbetet i anslutning till Finlandsbilden.

Arbetsfördelningen mellan finansminister Rinne, trafik- och kommunminister Risikko, inrikesminister Räsänen och Europa- och utrikeshandelsminister Toivakka i finansministeriet:

 • Trafik- och kommunminister Risikko behandlar ärenden som hör till kommun- och regionförvaltningsavdelningen och personal- och förvaltningspolitiska avdelningen samt ärenden som hör till den offentliga förvaltningens ICT-funktion och finanscontrollerfunktionen samt ärenden som gäller statistikväsendet.
 • Inrikesminister Räsänen behandlar tullärenden.
 • Europa- och utrikeshandelsminister Toivakka behandlar ärenden som gäller EU:s råd (budget).
 • Finansminister Rinne behandlar övriga ärenden som hör till finansministeriets ansvarsområde.

Arbetsfördelningen mellan undervisnings- och kommunikationsminister Kiuru, kultur- och bostadsminister Viitanen, försvarsminister Haglund och inrikesminister Räsänen i undervisnings- och kulturministeriet:

 • Kultur- och bostadsminister Viitanen behandlar ärenden som hör till kultur- och konstpolitiska avdelningen, ungdoms- och idrottspolitiska avdelningen och internationella sekretariatet undantaget idrottsärenden. Kultur- och bostadsministern behandlar de ägarstyrningsärenden som hör till förvaltningsenheten i fråga om Veikkaus Ab.
 • Försvarsminister Haglund behandlar idrottsärenden.
 • Inrikesminister Räsänen behandlar kyrkliga ärenden.
 • Undervisnings- och kommunikationsminister Kiuru behandlar övriga ärenden som hör till undervisnings- och kulturministeriets ansvarsområde.

Arbetsfördelningen mellan trafik- och kommunminister Risikko och undervisnings- och kommunikationsminister Kiuru i kommunikationsministeriet:

 • Undervisnings- och kommunikationsminister Kiuru behandlar ärenden som hör till kommunikationspolitiska avdelningen.
 • Trafik- och kommunminister Risikko behandlar övriga ärenden som hör till kommunikationsministeriets ansvarsområde.

Arbetsfördelningen mellan näringsminister Vapaavuori och arbetsminister Ihalainen i arbets- och näringsministeriet:

 • Arbetsminister Ihalainen behandlar ärenden som hör till informationsavdelningen, avdelningen för sysselsättning och företagande och avdelningen för arbetslivs- och marknadsfrågor.
 • Näringsminister Vapaavuori behandlar övriga ärenden som hör till arbets- och näringsministeriets ansvarsområde.

Arbetsfördelningen mellan social- och hälsovårdsminister Räty och omsorgsminister Huovinen i social- och hälsovårdsministeriet:

 • Omsorgsminister Huovinen behandlar ärenden som hör till avdelningen för social- och hälsovårdstjänster, dock inte ärenden som gäller läkemedelsförsörjning, samt ärenden som hör till avdelningen för främjande av välfärd och hälsa och jämställdhetsärenden.
 • Social- och hälsovårdsminister Räty behandlar övriga ärenden som hör till social- och hälsovårdsministeriets ansvarsområde.

Arbetsfördelningen mellan miljöminister Grahn-Laasonen och kultur- och bostadsminister Viitanen i miljöministeriet:

 • Kultur- och bostadsminister Viitanen behandlar bostads- och byggnadsärenden samt planläggning.
 • Miljöminister Grahn-Laasonen behandlar övriga ärenden som hör till miljöministeriets ansvarsområde inklusive ärenden som hör till klimatpanelen och beredningen av klimatlagen.