Ministrarnas arbetsfördelning

Varje minister behandlar de internationella ärenden och EU-ärenden samt utnämnings- och personalärenden som hör till hans eller hennes ansvarsområde. Varje minister leder också ekonomiplaneringen samt beredningen av budgeten och andra gemensamma ärenden inom sitt ansvarsområde.

 

Ministrarnas arbetsfördelning i Jyrki Katainens regering

 

Arbetsfördelningen mellan statsminister Katainen, Europa- och utrikeshandelsminister Stubb och utvecklingsminister Haavisto i statsrådets kansli:

 • Europa- och utrikeshandelsminister Stubb behandlar ärenden som hör till avdelningen för EU-ärenden vid statsrådets kansli, dock inte ärenden som hänför sig till Europeiska rådet, till statsrådets kansli hörande ärenden som gäller ändring av Europeiska unionens grundfördrag eller till statsrådets kansli hörande utnämningsärenden som hänför sig till Europeiska unionen.
 • Utvecklingsminister Haavisto behandlar ärenden som hör till avdelningen för ägarstyrning.
 • Statsminister Katainen behandlar övriga ärenden som hör till statsrådets kansli.

Arbetsfördelningen mellan utrikesminister Tuomioja, Europa- och utrikeshandelsminister Stubb och utvecklingsminister Haavisto i utrikesministeriet:

 • Europa- och utrikeshandelsminister Stubb behandlar ärenden som gäller närområdessamarbetet och handelspolitik samt ärenden som hör till sekretariatet för nordiskt samarbete.
 • Utvecklingsminister Haavisto behandlar ärenden som gäller utvecklingssamarbete.
 • Utrikesminister Tuomioja behandlar övriga ärenden som hör till utrikesministeriets ansvarsområde, inklusive arbetet i anslutning till Finlandsbilden.

Arbetsfördelningen mellan finansminister Urpilainen, trafik- och kommunminister Virkkunen, näringsminister Vapaavuori och Europa- och utrikeshandelsminister Stubb i finansministeriet:

 • Trafik- och kommunminister Virkkunen behandlar ärenden som hör till kommun- och regionförvaltningsavdelningen och personal- och förvaltningspolitiska avdelningen samt ärenden som hör till den offentliga förvaltningens ICT-funktion och finanscontrollerfunktionen samt ärenden som gäller tullar och statistikväsendet.
 • Näringsminister Vapaavuori behandlar ärenden som hör till finansmarknadsavdelningen, dock inte ärenden som gäller statens upplåning och skuldskötsel eller ärenden som gäller internationella finansinstitut, med undantag av Europeiska investeringsbanken och Nordiska investeringsbanken.
 • Europa- och utrikeshandelsminister Stubb behandlar ärenden som gäller EU:s råd (budget).
 • Finansminister Urpilainen behandlar övriga ärenden som hör till finansministeriets ansvarsområde.

Arbetsfördelningen mellan undervisnings- och kommunikationsminister Kiuru, kultur- och bostadsminister Viitanen och inrikesminister Räsänen i undervisnings- och kulturministeriet:

 • Kultur- och bostadsminister Viitanen behandlar ärenden som hör till kultur-, idrotts- och ungdomspolitiska avdelningen och till internationella sekretariatet samt studiestödsärenden som hör till utbildningspolitiska avdelningen och högskole- och forskningspolitiska avdelningen. Kultur- och bostadsministern behandlar de ärenden som gäller ägarstyrningen som hör till förvaltningsavdelningen för Veikkaus Oy:s del.
 • Inrikesminister Räsänen behandlar kyrkliga ärenden.
 • Undervisnings- och kommunikationsminister Kiuru behandlar övriga ärenden som hör till undervisnings- och kulturministeriets ansvarsområde

Arbetsfördelningen mellan trafik- och kommunminister Virkkunen och undervisnings- och kommunikationsminister Kiuru i kommunikationsministeriet:

 • Undervisnings- och kommunikationsminister Kiuru behandlar ärenden som hör till kommunikationspolitiska avdelningen.
 • Trafik- och kommunminister Virkkunen behandlar övriga ärenden som hör till kommunikationsministeriets ansvarsområde.

Arbetsfördelningen mellan näringsminister Vapaavuori och arbetsminister Ihalainen i arbets- och näringsministeriet:

 • Arbetsminister Ihalainen behandlar ärenden som hör till informationsavdelningen, avdelningen för sysselsättning och företagande och avdelningen för arbetslivs- och marknadsfrågor.
 • Näringsminister Vapaavuori behandlar övriga ärenden som hör till arbets- och näringsministeriets ansvarsområde.

Arbetsfördelningen mellan social- och hälsovårdsminister Risikko och omsorgsminister Huovinen i social- och hälsovårdsministeriet:

 • Omsorgsminister Huovinen behandlar ärenden som hör till avdelningen för social- och hälsovårdstjänster, dock inte ärenden som gäller läkemedelsförsörjning, samt ärenden som hör till avdelningen för främjande av välfärd och hälsa och jämställdhetsärenden.
 • Social- och hälsovårdsminister Risikko behandlar övriga ärenden som hör till social- och hälsovårdsministeriets ansvarsområde.

Arbetsfördelningen mellan miljöminister Niinistö och kultur- och bostadsminister Viitanen i miljöministeriet:

 • Kultur- och bostadsminister Viitanen behandlar bostads- och byggnadsärenden samt planläggning.
 • Miljöminister Niinistö behandlar övriga ärenden som hör till miljöministeriets an-svarsområde inklusive ärenden som hör till klimatpanelen och beredningen av klimatlagen.