Ministrarnas statssekreterare

Statssekreteraren bistår ministern med uppgifter i samband med den politiska styrningen och beredningen av ärenden. Statssekreteraren biträder och representerar ministern enligt ministerns anvisningar då det gäller formulering av politiska riktlinjer, koordinering mellan ministerierna och samordning av ståndpunkter.

 

Statssekreteraren, som skall ha sin ministers personliga förtroende, utnämns för ministerns mandatperiod. Behovet av statssekreterare skall bedömas i samband med regeringsbildningen.

 

Statsminister Jyrki Katainen

 

Statssekreterare Olli-Pekka Heinonen

tfn 0295 160 280

 

Statsrådets kansli

PB 23, 00023 Statsrådet

E-post: förnamn.efternamn@vnk.fi

 


Inrikesminister Päivi Räsänen

 

Statssekreterare Andrei Nahkala

tfn 0295 418 807

 

Inrikesministeriet

PB 26, 00023 Statsrådet

E-post: förnamn.efternamn@intermin.fi

 


Försvarsminister Carl Haglund

 

Statssekreterare Marcus Rantala

tfn 0295 140 107

 

Försvarsministeriet

PB 31, 00131 Helsingfors

E-post: förnamn.efternamn@defmin.fi

 


Finansminister Jutta Urpilainen

 

Statssekreterare Tuire Santamäki-Vuori

tfn 0295 530 133

 

Finansministeriet

PB 28, 00023 Statsrådet

E-post: förnamn.efternamn@vm.fi

 


Undervisnings- och kommunikationsminister Krista Kiuru

 

Statssekreterare Pilvi Torsti

tfn 0295 330 168

 

Undervisnings- och kulturministeriet

PB 29, 00023 Statsrådet

E-post: förnamn.efternamn@minedu.fi

 


Jord- och skogsbruksminister Jari Koskinen

 

Statssekreterare Risto Artjoki

tfn 0295 162 254

 

Jord- och skogsbruksministeriet

PB 30, 00023 Statsrådet

E-post: förnamn.efternamn@mmm.fi

 


Trafik- och kommunminister Henna Virkkunen

 

Statssekreterare Sari Raassina

tfn 0295 530 353

 

Finansministeriet

PB 28, 00023 Statsrådet

E-post: förnamn.efternamn@vm.fi


Näringsminister Jan Vapaavuori

 

Statssekreterare Marja Rislakki

tfn 0295 062 662

 

Arbets- och näringsministeriet

PB 32, 00023 Statsrådet

E-post: förnamn.efternamn@tem.fi

 


Arbetsminister Lauri Ihalainen

 

Statssekreterare Timo Korpijärvi

tfn 0295 048 014

 

Arbets- och näringsministeriet

PB 32, 00023 Statsrådet

E-post: förnamn.efternamn@tem.fi

 


Social- och hälsovårdsminister Paula Risikko

 

Statssekreterare  Pia Pohja

tfn 0295 163 106

 

Social- och hälsovårdsministeriet

PB 33, 00023 Statsrådet

E-post: förnamn.efternamn@stm.fi

 


Omsorgsminister Susanna Huovinen

 

Statssekreterare Ulla-Maija Rajakangas

tfn 0295 163 109

 

Social- och hälsovårdsministeriet

PB 33, 00023 Statsrådet

E-post: förnamn.efternamn@stm.fi

 


Miljöminister Ville Niinistö

 

Statssekreterare Katariina Poskiparta

tfn 0916 039 306

 

Miljöministeriet

PB 35, 00023 Statsrådet

E-post: förnamn.efternamn@ymparisto.fi