Ministrarnas statssekreterare

Statssekreteraren bistår ministern med uppgifter i samband med den politiska styrningen och beredningen av ärenden. Statssekreteraren biträder och representerar ministern enligt ministerns anvisningar då det gäller formulering av politiska riktlinjer, koordinering mellan ministerierna och samordning av ståndpunkter.

 

Statssekreteraren, som skall ha sin ministers personliga förtroende, utnämns för ministerns mandatperiod. Behovet av statssekreterare skall bedömas i samband med regeringsbildningen.

 

Statsminister Alexander Stubb

 

Statssekreterare Olli-Pekka Heinonen

tfn 0295 160 280

 

Statsrådets kansli

PB 23, 00023 Statsrådet

E-post: förnamn.efternamn@vnk.fi

 


Inrikesminister Päivi Räsänen

 

Statssekreterare Marjo Anttoora

tfn 0295 418 802

 

Inrikesministeriet

PB 26, 00023 Statsrådet

E-post: förnamn.efternamn@intermin.fi

 


Försvarsminister Carl Haglund

 

Statssekreterare Marcus Rantala

tfn 0295 140 107

 

Försvarsministeriet

PB 31, 00131 Helsingfors

E-post: förnamn.efternamn@defmin.fi

 


Finansminister Antti Rinne

 

Statssekreterare Esa Suominen

tfn 0295 530 524

 

Finansministeriet

PB 28, 00023 Statsrådet

E-post: förnamn.efternamn@vm.fi

 


Kultur- och bostadsminister Pia Viitanen                      

 

Statssekreterare Kari Anttila

tfn 0295 330 130

 

Undervisnings- och kulturministeriet                     

PB 29, 00023 Statsrådet

E-post: förnamn.efternamn@minedu.fi

 


Jord- och skogsbruksminister Petteri Orpo

 

Statssekreterare Tiina Rytilä

tfn 0295 162 132

 

Jord- och skogsbruksministeriet

PB 30, 00023 Statsrådet

E-post: förnamn.efternamn@mmm.fi

 


Trafik- och kommunminister Paula Risikko

 

Statssekreterare Sami Paatero

tfn 0295 530 353

 

Finansministeriet

PB 28, 00023 Statsrådet

E-post: förnamn.efternamn@vm.fi


Näringsminister Jan Vapaavuori

 

Statssekreterare Sirkku Linna

tfn 0295 062 662

 

Arbets- och näringsministeriet

PB 32, 00023 Statsrådet

E-post: förnamn.efternamn@tem.fi

 


Arbetsminister Lauri Ihalainen

 

Statssekreterare Tuire Santamäki-Vuori

tfn  0295 060 008

 

Arbets- och näringsministeriet

PB 32, 00023 Statsrådet

E-post: förnamn.efternamn@tem.fi

 


Social- och hälsovårdsminister Laura Räty

 

Statssekreterare  Pia Pohja

tfn 0295 163 106

 

Social- och hälsovårdsministeriet

PB 33, 00023 Statsrådet

E-post: förnamn.efternamn@stm.fi

 


Omsorgsminister Susanna Huovinen

 

Statssekreterare Ulla-Maija Rajakangas

tfn 0295 163 109

 

Social- och hälsovårdsministeriet

PB 33, 00023 Statsrådet

E-post: förnamn.efternamn@stm.fi