Otetaan käyttöön kokeilukulttuuri

Kunta- ja uudistusministeri Anu Vehviläinen

Kokeiluilla tavoitellaan innovatiivisia ratkaisuja, parannetaan palveluita, edistetään omatoimisuutta ja yrittäjyyttä sekä vahvistetaan alueellista ja paikallista päätöksentekoa ja yhteistyötä kansalaislähtöisiä toimintatapoja hyödyntäen.

Toimenpiteet

Toimenpide 1: Otetaan käyttöön kokeilukulttuuri

Kokeilukulttuurin vahvistamiseksi lisätään kokeiluinnokkuutta sekä kokeiluosaamista. Kokeilutoimintaan sisältyvät kokeiluohjelma sekä säädöspohjaan tehtävät muutokset kokeiluiden mahdollistamiseksi.

Kokeiluohjelma toimii kolmella tasolla, jotka ovat 1) strateginen taso (kuten hallitusohjelmaan kirjatut kokeilut: perustulo, kielten opiskelu, palvelusetelijärjestelmä, palvelualoite ja vapaakuntakokeilu), 2) kokeilukeskittymien/kumppaneiden taso (sellainen kokeilutoiminta, joka edistää hallitusohjelman tavoitteita ja jossa valtioneuvoston tuki on tarpeen, mutta jota toteutetaan kunnissa, maakunnissa, järjestökentällä ja elinkeinoelämän toimijoiden keskuudessa) ja 3) Ruohonjuuritaso (kansalaisyhteiskunta).

Kolmitasoista ohjelmaa toteutetaan sateenvarjo-periaatteella, jossa toimijat ovat itsenäisiä, mutta joille tarjotaan tiettyjä yhteisiä tukitoimia, kuten esimerkiksi ”kokeilutoimiston palvelut”, vertaisyhteisö, osaamisen kehittäminen ja tiedonvälittäminen. Kokeilutoimintaa tukeva ja auttava toiminto on aloittanut toimintansa VNK:ssa vuoden 2016 alussa.

Strategisista kokeiluista

  • Perustulokokeilun sisältö valmistellaan vuoden 2016 aikana ja kokeilu toteutetaan vuosina 2017–2018.
  • Kielikokeilut toteutetaan syyslukukaudesta 2016 alkaen.
  • Sote-uudistukseen liittyen tarkoituksena on toteuttaa kokeiluja valinnanvapaudesta 2017.
  • Kuntien, maakuntien ja koko julkisen sektorin kustannusten karsimisen reformin yksi osa-alue on vapaakuntakokeilut, joka koostuu kahdesta eri tyyppisestä kokeilusta. Ensinnäkin valmistellaan digikuntakokeilun malli 12/2016 mennessä osana julkisten palveluiden digitalisoimisen kärkihanketta. Lisäksi vuosina 2017–2018 toteutetaan asiakaslähtöisiä työllisyyspalvelujen alueellisia kokeiluja osana Uudistetaan työvoimahallinto työllistymistä tukevaksi -kärkihanketta.

Hallituksen strategisiin painopisteisiin liittyviä kokeiluja on käynnissä tai valmistelussa eri hallinnonaloilla yhteensä noin 100 (www.kokeilevasuomi.fi).

  • Kokeilutoimintaa helpotetaan poistamalla kokeilutoiminnan esteitä mm. säädöspohjasta. Luodaan kokeilujen mahdollistamiseksi tehtävien säädösmuutosten valmistelulle periaatteet, joiden tavoitteena on nopeuttaa ja helpottaa kokeiluiden toteuttamista. Säädösmuutokset ja hallituksen kokonaistarkastelu 6/2017.
  • Parlamentaarinen neuvottelukunta on asetettu vuonna 2015 edistämään kokeilutoimintaa. Julkisia hankintoja käytetään aktiivisena kokeilutoiminnan ja uudistamisen välineenä.
  • Tehdään päätökset kokeilurahastoselvityksen perusteella niistä periaatteista ja käytännön toimenpiteistä joilla kokeiluille tarjotaan rahallista tukea. Selvitys kokeilurahastosta valmistui 3/2016. Sen pohjalta päätökset niistä periaatteista ja käytännön toimenpiteistä, joilla kokeiluille tarjotaan rahallista tukea.

Toimenpide on valmis 12/2018.