Hallituksen kivijalkahankkeet

 1. Ulko- ja turvallisuuspoliittinen selonteko
  Selonteko ja UM:n tiedote 17.6.2016
  Arvio Suomen mahdollisen Nato-jäsenyyden vaikutuksista ja UM:n tiedote 29.4.2016
  Ulko- ja turvallisuuspoliittisen selonteon laadinta käynnistetty - UM:n tiedote 22.10.2015
  Nato-arvion laadinta käynnistetty - UM:n tiedote 28.1.2016
   
 2. Kansainvälisen kestävän kehityksen toimintaohjelman kansallinen suunnitelma.
  Valtioneuvoston selonteko kestävän kehityksen globaalista toimintaohjelmasta Agenda2030sta ja VNK:n tiedote 2.2.2017
  kestavakehitys.fi
   
 3. Suomen kehityspoliittinen linjaus, ml. tavoitteiden yhtymäkohdat maailmanlaajuiseen kestävän kehityksen ohjelmaan.
  Kehityspoliittinen selonteko: Suomi edistää kestävää talouskasvua, naisten asemaa sekä hauraiden valtioiden haasteiden ratkomista - UM:n tiedote 4.2.2016
  YK:n jäsenmaat hyväksyivät uudet kestävän kehityksen tavoitteet ja toimintaohjelman - UM:n tiedote 25.9.2015
 4. Puolustusselonteko. Aloitus alkusyksyllä 2015, valmis keväällä 2017.
  Puolustusselonteon laadinta käynnistetty - PLM:n tiedote 22.10.2015
   
 5. Puolustusvoimien strategiset suorituskykyhankkeet.
  Merivoimien taistelualusten korvaamisen hanke: käynnistynyt 2015, tarjouspyynnöt lähetetään 2016 ja investointipäätös tehdään 2019.
  Merivoimien taistelualushanke Laivue 2020 - PLM

  Hornet-kaluston suorituskyvyn korvaamisen hanke: käynnistynyt 2015 ja tarjouspyynnöt lähetetään 2018. Investointipäätös tehdään seuraavalla hallituskaudella 2021.
  HX-hävittäjähanke - PLM
   
 6. Arktisen strategian päivitys
  Hallituksen linjaus arktisen strategian päivityksen painopisteistä 26.9.2016
  Arkiset asiat - VNK
   
 7. Kyberturvallisuus kansalaisten arjen ja yritysten kasvun takaajana. Kyberturvallisuusselvitys ja -lainsäädännön luominen, aloitus 2015.
   
 8. Ulkomaan- ja tietoliikennetiedustelun toimivaltuuksien säädösperustan luominen. Aloitus 10/2015, valmis 6/2016.
   
 9. Oikeudenhoidon uudistamisohjelman toimeenpano mm. käräjäoikeuksien rakenneuudistus, korkeimpien oikeuksien yhdistäminen, tuomioistuinvirasto. Ohjelman toimeenpano käynnistetty vuonna 2013. Suurin osa ohjelman sisältämistä hankkeista valmisteilla, osa toteutunutkin. Valmis 2025.
  Oikeushallinnon uudistusohjelma - OM
  Esitys käräjäoikeusverkoston uudistamiseksi annettiin eduskunnalle - OM:n tiedote 26.1.2017
  Käräjäoikeusverkosto uudistuu: jatkossa käräjäoikeuksia on 20 - OM:n tiedote 11.2.2016
 10. Hallituksen tulevaisuuselonteko. Aloitus 3/2016, valmis 2018 loppuun mennessä.
  Tulevaisuusselonteko - VNK
  Tulevaisuusselonteon valmistelu käynnistyi - VNK:n tiedote
   
 11. Sisäisen turvallisuuden selonteko
  Selonteko 19.5.2016
  ​Lisää selonteosta - SM