Hallituksen keskeiset kivijalkahankkeet

 1. Ulko- ja turvallisuuspoliittinen selonteko. Aloitus alkusyksystä 2015, valmis 6/2016.
  Arvio Suomen mahdollisen Nato-jäsenyyden vaikutuksista valmistunut - UM:n tiedote
  Ulko- ja turvallisuuspoliittisen selonteon laadinta käynnistetty - UM:n tiedote
  Nato-arvion laadinta käynnistetty - UM:n tiedote
   
 2. Kansainvälisen kestävän kehityksen toimintaohjelman kansallinen suunnitelma. Valmis vuoden 2016 lopussa.
   
 3. Suomen kehityspoliittinen linjaus, ml. tavoitteiden yhtymäkohdat maailmanlaajuiseen kestävän kehityksen ohjelmaan. Hyväksyttiin 4.2.2016.
  Kehityspoliittinen selonteko: Suomi edistää kestävää talouskasvua, naisten asemaa sekä hauraiden valtioiden haasteiden ratkomista - UM:n tiedote

  YK:n jäsenmaat hyväksyivät uudet kestävän kehityksen tavoitteet ja toimintaohjelman - UM:n tiedote
 4. Puolustusselonteko. Aloitus alkusyksyllä 2015, valmis keväällä 2017.
  Puolustusselonteon laadinta käynnistetty - PLM:n tiedote
   
 5. Puolustusvoimien strategiset suorituskykyhankkeet.
  Merivoimien taistelualusten korvaamisen hanke: käynnistynyt 2015, tarjouspyynnöt lähetetään 2016 ja investointipäätös tehdään 2019.
  Merivoimien taistelualushanke Laivue 2020 - PLM

  Hornet-kaluston suorituskyvyn korvaamisen hanke: käynnistynyt 2015 ja tarjouspyynnöt lähetetään 2018. Investointipäätös tehdään seuraavalla hallituskaudella 2021.
  HX-hävittäjähanke
   
 6. Arktisen strategian päivitys. Aloitus 11/2015, valmis syksyllä 2016.
   
 7. Kyberturvallisuus kansalaisten arjen ja yritysten kasvun takaajana. Kyberturvallisuusselvitys ja -lainsäädännön luominen, aloitus 2015.
   
 8. Ulkomaan- ja tietoliikennetiedustelun toimivaltuuksien säädösperustan luominen. Aloitus 10/2015, valmis 6/2016.
   
 9. Oikeudenhoidon uudistamisohjelman toimeenpano mm. käräjäoikeuksien rakenneuudistus, korkeimpien oikeuksien yhdistäminen, tuomioistuinvirasto. Ohjelman toimeenpano käynnistetty vuonna 2013. Suurin osa ohjelman sisältämistä hankkeista valmisteilla, osa toteutunutkin. Valmis 2025.
  Käräjäoikeusverkosto uudistuu: jatkossa käräjäoikeuksia on 20 - OM:n tiedote
   
 10. Hallituksen tulevaisuuselonteko. Aloitus 3/2016, valmis 2018 loppuun mennessä.
   
 11. Sisäisen turvallisuuden selonteko. Aloitus 9/2015, selonteko annettiin eduskunnalle 19.5.2016.
  Selonteko
  ​Lisää selonteosta - SM:n sivut