Budjetti, julkisen talouden suunnitelma ja hallituksen esitykset

Budjetti 2017 ja julkisen talouden suunnitelma vuosille 2017−2020

Hallitus sopi budjettiesityksestä vuodelle 2017 budjettiriihessä 31. elokuuta ja 1. syyskuta 2016. Talousarvioesityksen määrärahoiksi ehdotetaan 55,2 miljardia euroa.

Hallitus sopi vuoden 2017 talousarviosta - tiedote 1.9.2016

Hallitus päätti torstaina 14. huhtikuuta vuosien 2017−2020 julkisen talouden suunnitelmasta. Suunnitelmaan sisältyy mm. valtiontalouden kehyspäätös ja kuntatalouden menorajoite. Julkisen talouden suunnitelma toimii samalla Suomen vakausohjelmana, joka toimitetaan EU:n komissiolle.

Julkisen talouden suunnitelma 2017−2020
Hallitus sopi julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2017−2020 - tiedote 5.4.2016

Budjetti 2016 ja julkisen talouden suunnitelma 2016-2019

Valtioneuvosto antoi maanantaina 28. syyskuuta 2015 eduskunnalle hallituksen esityksen valtion talousarvioksi vuodelle 2016 sekä julkisen talouden suunnitelman vuosille 2016–2019.

Talousarvioesityksessä määrärahoiksi ehdotetaan 54,1 miljardia euroa. Talousarvioesitys on 5,0 miljardia euroa alijäämäinen, mikä ehdotetaan katettavaksi lainanotolla. Valtionvelan arvioidaan olevan vuoden 2016 lopussa noin 106 miljardia euroa, mikä on noin 50 prosenttia bruttokansantuotteesta.

Budjettiesitys
Ministeriöiden budjettitiedotteet
Julkisen talouden suunnitelma 2016-2019

Budjettiesityksestä sovittiin hallituksen budjettiriihessä 9. ja 10. syyskuuta 2015. Budjettiriihessä sovittiin myös vuosien 2016−2019 julkisen talouden suunnitelmasta sekä työllisyyttä vahvistavasta lisätalousarvioesityksestä vuodelle 2015.

Hallitus sopi tulevien vuosien talouslinjasta - tiedote 10.9.2015

Hallituksen esitykset eduskunnalle

Hallituksen ja eduskunnan aikataulujen yhteensovittamiseksi ja työn suunnittelua varten hallitus valmistelee kunkin istuntokauden alussa luettelon eduskunnalle annettavista lakiesityksistä. Luettelon kokoaa valtioneuvoston kanslia yhdessä muiden ministeriöiden kanssa.

Hallituksen on tarkoitus antaa kevään 2017 istuntokaudella eduskunnalle yhteensä 121 hallituksen esitystä.

Esitykset kevätistuntokaudella 2017

päivitetty 2.2.2017