Kolmiulotteisen kiinteistönmuodostamisen lainsäädäntö-työryhmä


Hankenumero

MMM020:00/2015

Asettaja

Maa- ja metsätalousministeriö

Hankkeen tila

Käynnissä

Asettamispäivä

2015-08-06 00:00:00.0

Toimikausi/aikataulu

2015-08-10 00:00:00.0 - 2016-12-31 00:00:00.0

Yhteyshenkilö

Susanna Paakkola, lainsäädäntöneuvos, MMM, p. 02951 62448, etunimi.sukunimi@mmm.fi

Organisointitapa

Työryhmä

Tehtävä

Lainsäädäntöhanke

Tehtäväkuvaus

Työryhmän tehtävänä on valmistella hallituksen esityksen muotoon laadittu ehdotus kolmiulotteisen kiinteistönmuodostamisen edellyttämistä lakimuutoksista.

Lainsäädäntöhankkeessa on selvitettävä, millaisia muutoksia kolmiulotteinen kiinteistönmuodostus aiheuttaa kiinteistönomistajan oikeusasemaan 2 D-kiinteistönmuodostukseen verrattuna. Valmistelussa tulee kiinnittää eritystä huomiota kolmiulotteisen kiinteistön muodostuksen aineellisiin edellytyksiin, kiinteistön ulottuvuuden määrittelyprosessiin, rakennusten jakamiseen liittyviin kysymyksiin sekä kiinteistöjen yhteisten alueiden ja järjestelmien hallintaan.

Tavoitteet

Tavoitteena on ratkaista 3 D-kiinteistönmuodostukseen liittyvät, erityisesti esine- ja naapuruussuhdeoikeudelliset kysymykset valmistelemalla tarvittavat lakimuutokset. Muutokset turvaavat omistajan oikeusaseman kiinteistönmuodostuksen kaikissa vaiheissa sekä toteuttavat kiinteistön käyttöoikeuden ja hallinnan siten, että 3 D -kiinteistönmuodostukselle asetetut yhteiskunnalliset tavoitteet saavutetaan ja suomalaisen kiinteistöjärjestelmän johdonmukaisuus säilyy.

Tausta

Kolmiulotteisella (3 D) kiinteistöllä tarkoitetaan sellaista maanpinnan ylä- tai alapuolista
kiinteistöä, jonka ulottuvuus määritellään kokonaisuudessaan sekä vaaka- että pystysuunnassa. Tällainen kiinteistö voi olla tila, tontti tai yleinen alue asemakaavassa osoitetusta käyttötarkoituksesta riippuen. Kysymys on omistuksen ja vaihdannan kohteesta, johon voi toimia peruskiinteistön tapaan saatavan vakuutena ja kiinteistökiinnityksen yksikkönä.

Aloite kolmiulotteisen kiinteistömuodostuksen sallimiseen on tullut kunnan kiinteistöinsinööreiltä. Maa- ja metsätalousministeriö asetti vuonna 2006 työryhmän selvittämään 3 D -kiinteistöjärjestel-män tarvetta. Työryhmä päätyi esittämään 3 D -kiinteistönmuodostuksen mahdollistavan lainsäädännön kehittämistä (Työryhmämuistio mmm 2008:1). Tämän jälkeen ministeriö hankki lisäselvityksiä toteutuksen reunaehdoista. Asian jatkovalmistelu siirrettiin Maanmittauslaitoksen vastuulle, joka perusti tehtävää varten Kolmiulotteisen kiinteistönmuodostuksen ja rekisteröinnin määrittelyprojektin. Projekti luovutti loppuraporttinsa vuoden 2015 alussa. Raportti sisälsi tarkempia ehdotuksia järjestelmän toteutuksesta ja tarvittavista lainsäädäntömuutoksista.

Kustannukset ja rahoitus

Työryhmän työ tehdään virkatyönä ilman eri palkkiota. Kukin organisaatio vastaa jäsentensä matkakustannuksista.

Tehtävän määräaikaisuus / pysyvyys

Määräaikainen tehtävä

Organisointikuvaus

Puheenjohtaja:
- lainsäädäntöneuvos Susanna Paakkola, maa- ja metsätalousministeriö
Jäsenet:
- maanmittausylitarkastaja Jere Raj alin, maa- ja metsätalousministeriö
- lainsäädäntöneuvos Pekka Pulkkinen, oikeusministeriö
- maanmittausneuvos Markku Markkula, Maanmittauslaitos
- johtava lakimies Ulla Hurmeranta, Suomen kuntaliitto
Sihteerit:
- hallitussihteeri Timo-Ville Nieminen, maa- ja metsätalousministeriö

Työryhmä kuulee tarvittaessa asiantuntijoita.

Valtioneuvoston asettama hanke

Ei

Hankkeen suhde hallitusohjelmaan

Ei

Hankkeen suhde talousarvioon

Ei

Hankkeen suhde Suomen lainsäädäntöön

Ei

Hankkeen suhde EU:n lainsäädäntöön

Ei

HE:n kiireellisyys

Ei

Asettamispäätöksen allekirjoittajat

Kimmo Tiilikainen, Raimo Vajavaara

Nimi Nimike Työnantaja Rooli
Nieminen Timo-Ville hallitussihteeri maa- ja metsätalousministeriö Vastuuhenkilö

Kolmiulotteisen kiinteistönmuodostamisen lainsäädäntö-työryhmä

Nimi Nimike Työnantaja Rooli
Paakkola Susanna lainsäädäntöneuvos maa- ja metsätalousministeriö Puheenjohtaja
Hurmeranta Ulla johtava lakimies Suomen kuntaliitto Jäsen
Rajalin Jere maanmittausylitarkastaja maa- ja metsätalousministeriö Jäsen
Pulkkinen Pekka lainsäädäntöneuvos oikeusministeriö Jäsen
Markkula Markku maanmittausneuvos Maanmittauslaitos Jäsen
Häikiö Paavo johtava asiantuntija Maanmittauslaitos Jäsen
Mättö Minna lakimies Suomen Kuntaliitto Jäsen
Lähteenoja Pentti osastopäällikkö, ylijohtaja maa- ja metsätalousministeriö Puheenjohtaja
Junnila Jaana hallitussihteeri ympäristöministeriö Jäsen
Nieminen Timo-Ville hallitussihteeri maa- ja metsätalousministeriö Sihteeri
Nieminen Timo-Ville hallitussihteeri maa- ja metsätalousministeriö Esittelijä
Arkisto luovutettu

Ei

Arkisto luovutettu kansallisarkistoon

Ei

46 asiakirjaa


 1. Lausunto

  Sat May 20 00:00:00 EEST 2017  Suomen tuomariliitto – Finlands domareförbund ry
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21148/411179/LAUSUNTO_20170522042645_411179.rtf


 2. Lausunto

  Fri May 19 00:00:00 EEST 2017  Vaasan kaupunki
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21148/411141/LAUSUNTO_20170519053824_411141.pdf


 3. Lausunto

  Fri May 19 00:00:00 EEST 2017  Liikenne- ja viestintäministeriö
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21148/411156/LAUSUNTO_20170519094907_411156.DOCX


 4. Lausunto: ei huomautettavaa

  Wed May 17 00:00:00 EEST 2017  Patentti- ja rekisterihallitus
  Näkyminen internetissä: Viitetiedot


 5. Lausunto

  Tue May 16 00:00:00 EEST 2017  Oikeusministeriö
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21148/410977/LAUSUNTO_20170516115819_410977.pdf


 6. Lausunto

  Mon May 15 00:00:00 EEST 2017  Finanssialan Keskusliitto FK
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21148/410846/LAUSUNTO_20170515085657_410846.docx


 7. Lausunto

  Mon May 15 00:00:00 EEST 2017  Mikkelin kaupunki
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21148/411294/LAUSUNTO_20170523105235_411294.pdf


 8. Lausunto

  Fri May 12 00:00:00 EEST 2017  Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21148/410715/LAUSUNTO_20170511101543_410715.pdf


 9. Lausunto

  Fri May 12 00:00:00 EEST 2017  Suomen Asianajajaliitto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21148/410743/LAUSUNTO_20170512053346_410743.DOCX


 10. Lausunto

  Fri May 12 00:00:00 EEST 2017  Suomen Kiinteistöliitto ry
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21148/410760/LAUSUNTO_20170512071700_410760.pdf


 11. Lausunto

  Fri May 12 00:00:00 EEST 2017  Finavia Oyj
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21148/410762/LAUSUNTO_20170512071740_410762.pdf


 12. Lausunto

  Fri May 12 00:00:00 EEST 2017  Maanalaisten tilojen rakentamisyhdistys MTR ry
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21148/410782/LAUSUNTO_20170512094308_410782.pdf


 13. Lausunto

  Fri May 12 00:00:00 EEST 2017  Kuopion kaupunki, maaomaisuuden hallintapalvelut
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21148/410784/LAUSUNTO_20170512101349_410784.pdf


 14. Lausunto

  Fri May 12 00:00:00 EEST 2017  Vantaan kaupunki, Mittausosasto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21148/410787/LAUSUNTO_20170512112843_410787.PDF


 15. Lausunto

  Fri May 12 00:00:00 EEST 2017  Maanmittauslaitos
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21148/410791/LAUSUNTO_20170512121655_410791.PDF


 16. Lausunto

  Fri May 12 00:00:00 EEST 2017  Väestörekisterikeskus
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21148/410794/LAUSUNTO_20170512125020_410794.pdf


 17. Lausunto

  Fri May 12 00:00:00 EEST 2017  Suomen luonnonsuojeluliitto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21148/410818/LAUSUNTO_20170512151023_410818.pdf


 18. Lausunto

  Fri May 12 00:00:00 EEST 2017  Liikennevirasto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21148/410819/LAUSUNTO_20170512151400_410819.pdf


 19. Lausunto

  Fri May 12 00:00:00 EEST 2017  Rakennusteollisuus RT
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21148/410825/LAUSUNTO_20170515054532_410825.docx


 20. Lausunto

  Fri May 12 00:00:00 EEST 2017  Valtiovarainministeriö
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21148/410826/LAUSUNTO_20170515055142_410826.PDF


 21. Lausunto

  Fri May 12 00:00:00 EEST 2017  Suomen Ympäristöoikeustieteen Seura ry
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21148/410932/LAUSUNTO_20170516041848_410932.docx


 22. Lausunto

  Thu May 11 00:00:00 EEST 2017  Sisäministeriö
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21148/410742/LAUSUNTO_20170512052621_410742.docx


 23. Lausunto

  Wed May 10 00:00:00 EEST 2017  RAKLI ry
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21148/410674/LAUSUNTO_20170510114755_410674.pdf


 24. Lausunto

  Tue May 09 00:00:00 EEST 2017  Suomen Kuntaliitto ry
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21148/410709/LAUSUNTO_20170511080508_410709.docx


 25. Lausunto

  Tue May 09 00:00:00 EEST 2017  Jyväskylän kaupunki, Kaupunkirakennelautakunta
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21148/410827/LAUSUNTO_20170515061152_410827.PDF


 26. Lausunto

  Mon May 08 00:00:00 EEST 2017  Oulun kaupunki
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21148/410520/LAUSUNTO_20170508085450_410520.pdf


 27. Lausunto

  Mon May 08 00:00:00 EEST 2017  Helsingin kaupunki
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21148/410634/LAUSUNTO_20170510072746_410634.pdf


 28. Lausunto

  Mon May 08 00:00:00 EEST 2017  Turun kaupunki
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21148/410721/LAUSUNTO_20170511110751_410721.pdf


 29. Lausunto

  Mon May 08 00:00:00 EEST 2017  Porin kaupunki
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21148/410830/LAUSUNTO_20170515072300_410830.doc


 30. Vastaus: ei lausuntoa

  Wed Apr 26 00:00:00 EEST 2017  Korkein hallinto-oikeus
  Näkyminen internetissä: Viitetiedot


 31. Lausunto

  Mon Apr 24 00:00:00 EEST 2017  Lappeenrannan kaupunki
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21148/410188/LAUSUNTO_20170426082836_410188.doc


 32. Lausuntopyyntö

  Thu Mar 16 00:00:00 EET 2017  Maa- ja metsätalousminsteriö
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21148/407563/LAUSUNTOPYYNTO_20170320115224_407563.pdf


 33. Selvityspyyntö

  Wed Jun 29 00:00:00 EEST 2016  Maa- ja metsätalousministeriö
  Kirjeenvaihto | Kirje
  Näkyminen internetissä: Viitetiedot


 34. Työryhmän kokoonpanon muuttaminen

  Tue May 24 00:00:00 EEST 2016  Maa- ja metsätalousministeriö
  Kokoonpanoon ja tehtävään liittyvät asiakirjat | Esitys
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21148/253383/ESITYS_20160524094620_253383.pdf


 35. Jäsenmuutosesitys

  Tue May 10 00:00:00 EEST 2016  Suomen Kuntaliitto
  Kokoonpanoon ja tehtävään liittyvät asiakirjat | Esitys
  Näkyminen internetissä: Viitetiedot


 36. Jatkoaikapäätös 31.12.2016 saakka

  Tue Apr 26 00:00:00 EEST 2016  Maa- ja metsätalousministeriö
  Kokoonpanoon ja tehtävään liittyvät asiakirjat | Päätös
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21148/252412/PAATOS_20160427072033_252412.pdf


 37. Työryhmän täydentäminen

  Thu Dec 17 00:00:00 EET 2015  Maa- ja metsätalousministeriö
  Kokoonpanoon ja tehtävään liittyvät asiakirjat | Esitys
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21148/246761/ESITYS_20151218114005_246761.pdf


 38. Jäsenten nimeäminen

  Thu Dec 10 00:00:00 EET 2015  Ympäristöministeriö
  Hankkeen valmistelua koskevat asiakirjat | Kirje
  Näkyminen internetissä: Viitetiedot


 39. Jäsenten nimeäminen, YM76/053/2015

  Mon Nov 30 00:00:00 EET 2015  Ympäristöministeriö
  Hankkeen valmistelua koskevat asiakirjat | Kirje
  Näkyminen internetissä: Viitetiedot


 40. Jäsenen nimeäminen, MML 2842/00 04 00/2015

  Fri Nov 20 00:00:00 EET 2015  Maanmittauslaitos
  Hankkeen valmistelua koskevat asiakirjat | Kirje
  Näkyminen internetissä: Viitetiedot


 41. Jäsenten nimeämispyyntö ympäristöministeriölle ja Maanmittauslaitokselle

  Wed Nov 18 00:00:00 EET 2015  Maa- ja metsätalousministeriö
  Hankkeen valmistelua koskevat asiakirjat | Kirje
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21148/245526/KIRJE_20151119094336_245526.pdf


 42. Asettamispäätös

  Thu Aug 06 00:00:00 EEST 2015  Maa- ja metsätalousministeriö
  Kokoonpanoon ja tehtävään liittyvät asiakirjat | Asettamispäätös
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21148/241296/ASETTAMISPAATOS_20150807071848_241296.pdf


 43. Jäsenten nimeäminen, OM 10/022/2015

  Tue Jun 30 00:00:00 EEST 2015  Oikeusministeriö
  Hankkeen valmistelua koskevat asiakirjat | Kirje
  Näkyminen internetissä: Viitetiedot


 44. Jäsenten nimeäminen, 1282/03/2015

  Wed Jun 24 00:00:00 EEST 2015  Suomen Kuntaliitto
  Hankkeen valmistelua koskevat asiakirjat | Kirje
  Näkyminen internetissä: Viitetiedot


 45. Jäsenten nimeäminen, MML 2842/00 04 00/2015

  Tue Jun 23 00:00:00 EEST 2015  Maanmittauslaitos
  Hankkeen valmistelua koskevat asiakirjat | Kirje
  Näkyminen internetissä: Viitetiedot


 46. Jäsenten nimeämispyyntö

  Mon Jun 22 00:00:00 EEST 2015  Maa- ja metsätalousministeriö
  Hankkeen valmistelua koskevat asiakirjat | Kirje
  Näkyminen internetissä: Viitetiedot

Ei julkaisuja