Kulttuuriympäristöstrategian koordinaatioryhmä


Hankenumero

YM016:00/2016

Asettaja

Ympäristöministeriö
Rakennetun ympäristön osasto

Hankkeen tila

Käynnissä

Asettamispäivä

2016-06-06 00:00:00.0

Toimikausi/aikataulu

2016-05-24 00:00:00.0 - 2020-12-31 00:00:00.0

Yhteyshenkilö

Hanna Hämäläinen, suunnittelija, 0295250095

Organisointitapa

Työryhmä

Tehtävä

Muu

Tehtäväkuvaus

Koordinaatioryhmän tehtävänä on edistää ja seurata Kulttuuriympäristöstrategian toimeenpanoa. Ryhmässä edustettuna olevat organisaatiot vastaavat toimeenpanosta toimeenpanosuunnitelmassa määritellyn vastuujaon mukaisesti. Muiden tahojen vastuulla olevien toimenpiteiden toteutumisen seurannasta ja edistämisestä ryhmä vastaa yhteisvastuullisesti.

Tavoitteet

Kulttuuriympäristöstrategian päätavoitteet ovat
* kulttuuriympäristön merkityksen tunnistaminen kulttuurisena, taloudellisena, sosiaalisena ja ekologisena voimavarana,
* kestävän kehityksen vahvistaminen kulttuuriympäristön hoidon ja vastuullisen kehittämisen avulla sekä
* edellytysten luominen kokonaisvaltaiselle kulttuuriympäristöpolitiikalle hyvän hallinnon avulla.

Strategian toivotaan toteutuessaan lisäävän elinympäristömme viihtyisyyttä ja turvaavaan kulttuuriympäristön ominaispiirteitä myös tuleville sukupolville. Ihmisten halutaan arvostavan lähiympäristöään ja toimivan aktiivisesti sen hyväksi. Hyvin hoidettu ja elinvoimainen kulttuuriympäristö lisää ihmisten hyvinvointia. Sillä on tärkeä merkitys elinkeinojen kehittämisessä ja viihtyisän asuinympäristön luomisessa.

Koordinaatioryhmä edistää strategian toteutumista selvitysten, hankkeiden ja viestinnällisten keinojen avulla. Sen tehtävänä on myös
1)laatia vuosittain päivitettävä toimintasuunnitelma
2)vastata ympäristöministeriön ja opetus- ja kulttuuriministeriön kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumuksen ja siihen liittyvän haastekampanjan toteuttamisesta
3)haastaa ja aktivoida eri tahoja toteuttamaan strategian tavoitteita ja toimenpiteitä
4)järjestää sidosryhmille tapaamisia toimien koordinoimiseksi ja yhteistyön vahvistamiseksi.
5)edistää muutoin yhteistyötä sidosryhmien kanssa.

Koordinaatioryhmän työn etenemisestä vastaavat yhteisvastuullisesti ympäristöministeriö ja opetus- ja kulttuuriministeriö.

Tausta

Valtioneuvosto teki 20.3.2014 periaatepäätöksen koskien Kulttuuriympäristöstrategiaa 2014 - 2020.

Kulttuuriympäristö yhteisenä voimavarana - Kulttuuriympäristöstrategian toimeenpanosuunnitelma valmistui 30.1.2015. Toimeenpanosuunnitelmassa on täsmennetty, vastuutettu ja aikataulutettu strategian 20 toimenpidekokonaisuuden toteuttamista.

Koordinaatioryhmä perustettiin toukokuussa 2016 edistämään ja seuraamaan strategian toimeenpanoa.

Kustannukset ja rahoitus

Koordinaatioryhmä työskentelee virkatyönä. Koordinaatioryhmän kustannukset jaetaan tasan ympäristöministeriön ja opetus- ja kulttuuriministeriön kesken. Ympäristöministeriön osuus koordinaatioryhmän kustannuksista maksetaan momentilta 35010107 ja opetus- ja kulttuuriministeriön osuus momentilta 29.01.01 (TY:6000 000 3113).

Tehtävän määräaikaisuus / pysyvyys

Määräaikainen tehtävä

Organisointikuvaus

Ympäristöministeriö ja opetus- ja kulttuuriministeriö ovat päättäneet asettaa koordinaatioryhmän Kulttuuriympäristöstrategian (2014-2020) toimeenpanoa varten.

Valtioneuvoston asettama hanke

Kyllä

Hankkeen suhde hallitusohjelmaan

Kyllä

Hankkeen suhde hallitusohjelmaan, kuvaus

Valtioneuvosto teki 20.3.2014 periaatepäätöksen koskien Kulttuuriympäristöstrategiaa 2014 – 2020. Strategian päätavoitteet ovat kulttuuriympäristön merkityksen tunnistaminen kulttuurisena, taloudellisena, sosiaalisena ja ekologisena voimavarana, kestävän kehityksen vahvistaminen kulttuuriympäristön hoidon ja vastuullisen kehittämisen avulla sekä edellytysten luominen kokonaisvaltaiselle kulttuuriympäristöpolitiikalle hyvän hallinnon avulla. Strategian toimeenpanosuunnitelma valmistui 30.1.2015. Toimeenpanosuunnitelmassa on täsmennetty, vastuutettu ja aikataulutettu strategian 20 toimenpidekokonaisuuden toteuttamista. Strategian toteuttaminen lisää yleistä kulttuuriympäristötietoisuutta.

Hankkeen suhde talousarvioon

Ei

Hankkeen suhde Suomen lainsäädäntöön

Ei

Hankkeen suhde EU:n lainsäädäntöön

Ei

HE:n kiireellisyys

Ei

Asiasanat

Kestävä kehitys, Kulttuurimaisema, Kulttuuriympäristö, Muinaisjäännökset, Rakennusperintö

Asettamispäätöksen allekirjoittajat

Kimmo Tiilikainen, Sanni Grahn-Laasonen, Liisa Linna-Angelvuo

Nimi Nimike Työnantaja Rooli
Haapala Matleena erityisasiantuntija ympäristöministeriö Jäsen
Härö Mikko osastonjohtaja Museovirasto Jäsen
Mattila Mirva ylitarkastaja opetus- ja kulttuuriministeriö Jäsen
Tuominen Laura erikoistutkija Museovirasto Jäsen
Tuominen Laura erikoistutkija Museovirasto Sihteeri
Hämäläinen Hanna suunnittelija ympäristöministeriö Jäsen
Hämäläinen Hanna suunnittelija ympäristöministeriö Sihteeri
Hämäläinen Hanna suunnittelija ympäristöministeriö Hankkeen yhteyshenkilö

Puheenjohtajisto

Nimi Nimike Työnantaja Rooli
Salonen Päivi kulttuuriasiainneuvos opetus- ja kulttuuriministeriö Puheenjohtaja
Mikkonen Tuija ympäristöneuvos ympäristöministeriö Vastuuhenkilö
Mikkonen Tuija ympäristöneuvos ympäristöministeriö Puheenjohtaja
Tilannekuvaus

Strategian toimeenpano on edennyt suunnitelmallisesti. Tarkempaa tietoa toimeenpanon etenemisestä vuoden 2015-2016 aikana saa Asiakirjat-sivulta löytyvästä toimintakertomuksesta sekä kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumussivuston koordinaatioryhmän tahojen tekemien Kulttuuriympäristösitoumusten raporteista
https://sitoumus2050.fi/commitment/kulttuuriympaeristoesitoumus-1 (OKM:n ja YM:n sitoumus)
https://sitoumus2050.fi/commitment/museoviraston-kulttuuriympaeristoesitoumus (Museoviraston sitoumus)

Arkisto luovutettu

Ei

Arkistotiedot

Arkistokansio/Hanna Hämäläinen

Arkisto luovutettu kansallisarkistoon

Ei

10 asiakirjaa


 1. Kokousmuistio 27.3.2017

  Mon Mar 27 00:00:00 EEST 2017  ympäristöministeriö
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21849/413270/POYTAKIRJA_20170616095337_413270.docx


 2. Kokousmuistio 31.1.2017

  Tue Jan 31 00:00:00 EET 2017  Museovirasto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21849/413275/POYTAKIRJA_20170616100443_413275.docx


 3. Kulttuuriympäristösrategian toimintakertomus 2015 - 2016

  Wed Dec 21 00:00:00 EET 2016  Koordinaatioryhmä
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21849/409288/RAPORTTI_20170405073315_409288.pdf


 4. Kokousmuistio 21.12.2016

  Wed Dec 21 00:00:00 EET 2016  ympäristöministeriö
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21849/413274/POYTAKIRJA_20170616100052_413274.docx


 5. Kokousmuistio

  Thu Nov 24 00:00:00 EET 2016  Museovirasto
  Kokousasiakirjat | Pöytäkirja
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21849/262371/POYTAKIRJA_20161215123320_262371.docx


 6. Toimintasuunnitelma 2016-2017

  Wed Oct 26 00:00:00 EEST 2016  Koordinaatioryhmän tahot: OKM, YM ja Museovirasto
  Kokoonpanoon ja tehtävään liittyvät asiakirjat | Suunnitelma
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21849/261568/SUUNNITELMA_20161130160411_261568.pdf


 7. Kokousmuistio

  Thu Sep 15 00:00:00 EEST 2016  Museovirasto
  Kokousasiakirjat | Pöytäkirja
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21849/261567/POYTAKIRJA_20161130160100_261567.docx


 8. Kokousmuistio

  Wed Aug 17 00:00:00 EEST 2016  Ympäristöministeriö
  Kokousasiakirjat | Pöytäkirja
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21849/261566/POYTAKIRJA_20161130155809_261566.docx


 9. Kokousmuistio

  Wed Jun 01 00:00:00 EEST 2016  Museovirasto
  Kokousasiakirjat | Pöytäkirja
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21849/257406/POYTAKIRJA_20160912072752_257406.docx


 10. Kulttuuriympäristöstrategian koordinaatioryhmän asettaminen

  Tue May 24 00:00:00 EEST 2016  Ympäristöministeriö
  Kokoonpanoon ja tehtävään liittyvät asiakirjat | Asettamispäätös
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21849/254404/ASETTAMISPAATOS_20160621094421_254404.pdf

Ei julkaisuja