Kulttuuriympäristöstrategian koordinaatioryhmä


Hankenumero

YM016:00/2016

Asettaja

Ympäristöministeriö
Rakennetun ympäristön osasto

Hankkeen tila

Käynnissä

Asettamispäivä

2016-06-06 00:00:01.0

Toimikausi/aikataulu

2016-05-24 00:00:01.0 - 2020-12-31 00:00:01.0

Yhteyshenkilö

Tuija Mikkonen 0295250184

Organisointitapa

Työryhmä

Tehtävä

Muu

Tehtäväkuvaus

Koordinaatioryhmän tehtävänä on edistää ja seurata strategian toimeenpanoa. Ryhmässä edustettuna olevat organisaatiot vastaavat strategian toimeenpanosta toimeenpanosuunnitelmassa määritellyn vastuujaon mukaisesti. Muiden tahojen vastuulla olevien toimenpiteiden toteutumisen seurannasta ja edistämisestä koordinaatioryhmä vastaa yhteisvastuullisesti.

Koordinaatioryhmän tehtävänä on lisäksi
1) laatia vuosittain päivitettävä toimintasuunnitelma
2) vastata ympäristöministeriön ja opetus- ja kulttuuriministeriön kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumuksen ja siihen liittyvän haastekampanjan toteuttamisesta
3) haastaa ja aktivoida eri tahoja toteuttamaan strategian tavoitteita ja toimenpiteitä
4) järjestää sidosryhmille tapaamisia toimien koordinoimiseksi ja yhteistyön vahvistamiseksi.
5) edistää muutoin yhteistyötä sidosryhmien kanssa.

Koordinaatioryhmän työn etenemisestä vastaavat yhteisvastuullisesti ympäristöministeriö ja opetus- ja kulttuuriministeriö. Ryhmä raportoi työnsä etenemisestä molempien ministeriöiden johdolle.

Tausta

Valtioneuvosto teki 20.3.2014 periaatepäätöksen koskien Kulttuuriympäristöstrategiaa 2014 – 2020. Strategian päätavoitteet ovat kulttuuriympäristön merkityksen tunnistaminen kulttuurisena, taloudellisena, sosiaalisena ja ekologisena voimavarana, kestävän kehityksen vahvistaminen kulttuuriympäristön hoidon ja vastuullisen kehittämisen avulla sekä edellytysten luominen kokonaisvaltaiselle kulttuuriympäristöpolitiikalle hyvän hallinnon avulla. Strategian toimeenpanosuunnitelma valmistui 30.1.2015. Toimeenpanosuunnitelmassa on täsmennetty, vastuutettu ja aikataulutettu strategian 20 toimenpidekokonaisuuden toteuttamista. Strategian toteuttaminen lisää yleistä kulttuuriympäristötietoisuutta.

Kustannukset ja rahoitus

Koordinaatioryhmä työskentelee virkatyönä. Koordinaatioryhmän kustannukset jaetaan tasan ympäristöministeriön ja opetus- ja kulttuuriministeriön kesken. Ympäristöministeriön osuus koordinaatioryhmän kustannuksista maksetaan momentilta 35010107 ja opetus- ja kulttuuriministeriön osuus momentilta 29.01.01 (TY:6000 000 3113).

Tehtävän määräaikaisuus / pysyvyys

Määräaikainen tehtävä

Organisointikuvaus

Ympäristöministeriö ja opetus- ja kulttuuriministeriö ovat päättäneet asettaa koordinaatioryhmän Kulttuuriympäristöstrategian (2014-2020) toimeenpanoa varten.

Valtioneuvoston asettama hanke

Kyllä

Hankkeen suhde hallitusohjelmaan

Kyllä

Hankkeen suhde hallitusohjelmaan, kuvaus

Valtioneuvosto teki 20.3.2014 periaatepäätöksen koskien Kulttuuriympäristöstrategiaa 2014 – 2020. Strategian päätavoitteet ovat kulttuuriympäristön merkityksen tunnistaminen kulttuurisena, taloudellisena, sosiaalisena ja ekologisena voimavarana, kestävän kehityksen vahvistaminen kulttuuriympäristön hoidon ja vastuullisen kehittämisen avulla sekä edellytysten luominen kokonaisvaltaiselle kulttuuriympäristöpolitiikalle hyvän hallinnon avulla. Strategian toimeenpanosuunnitelma valmistui 30.1.2015. Toimeenpanosuunnitelmassa on täsmennetty, vastuutettu ja aikataulutettu strategian 20 toimenpidekokonaisuuden toteuttamista. Strategian toteuttaminen lisää yleistä kulttuuriympäristötietoisuutta.

Hankkeen suhde talousarvioon

Ei

Hankkeen suhde Suomen lainsäädäntöön

Ei

Hankkeen suhde EU:n lainsäädäntöön

Ei

HE:n kiireellisyys

Ei

Asiasanat

Kestävä kehitys, Kulttuurimaisema, Kulttuuriympäristö, Muinaisjäännökset, Rakennusperintö

Asettamispäätöksen allekirjoittajat

Kimmo Tiilikainen, Sanni Grahn-Laasonen, Liisa Linna-Angelvuo

Nimi Nimike Työnantaja Rooli
Mikkonen Tuija ympäristöneuvos ympäristöministeriö Puheenjohtaja
Salonen Päivi kulttuuriasiainneuvos opetus- ja kulttuuriministeriö Jäsen
Haapala Matleena erityisasiantuntija ympäristöministeriö Jäsen
Hämäläinen Hanna suunnittelija ympäristöministeriö Jäsen
Härö Mikko osastonjohtaja Museovirasto Jäsen
Mattila Mirva ylitarkastaja opetus- ja kulttuuriministeriö Jäsen
Tuominen Laura erikoistutkija Museovirasto Sihteeri
Arkisto luovutettu

Ei

Arkistotiedot

Arkistokansio/Hanna Hämäläinen

Arkisto luovutettu kansallisarkistoon

Ei

7 asiakirjaa


 1. Kulttuuriympäristösrategian toimintakertomus 2015 - 2016

  Wed Dec 21 00:00:01 EET 2016  Koordinaatioryhmä
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21849/409288/RAPORTTI_20170405073315_409288.pdf


 2. Kokousmuistio

  Thu Nov 24 00:00:01 EET 2016  Opetus- ja kulttuuriministeriö
  Kokousasiakirjat | Pöytäkirja
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21849/262371/POYTAKIRJA_20161215123320_262371.docx


 3. Toimintasuunnitelma 2016-2017

  Wed Oct 26 00:00:01 EEST 2016  Koordinaatioryhmän tahot: OKM, YM ja Museovirasto
  Kokoonpanoon ja tehtävään liittyvät asiakirjat | Suunnitelma
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21849/261568/SUUNNITELMA_20161130160411_261568.pdf


 4. Kokousmuistio

  Thu Sep 15 00:00:01 EEST 2016  Opetus- ja kulttuuriministeriö
  Kokousasiakirjat | Pöytäkirja
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21849/261567/POYTAKIRJA_20161130160100_261567.docx


 5. Kokousmuistio

  Wed Aug 17 00:00:01 EEST 2016  Ympäristöministeriö
  Kokousasiakirjat | Pöytäkirja
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21849/261566/POYTAKIRJA_20161130155809_261566.docx


 6. Kokousmuistio

  Wed Jun 01 00:00:01 EEST 2016  Opetus- ja kulttuuriministeriö
  Kokousasiakirjat | Pöytäkirja
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21849/257406/POYTAKIRJA_20160912072752_257406.docx


 7. Kulttuuriympäristöstrategian koordinaatioryhmän asettaminen

  Tue May 24 00:00:01 EEST 2016  Ympäristöministeriö
  Kokoonpanoon ja tehtävään liittyvät asiakirjat | Asettamispäätös
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21849/254404/ASETTAMISPAATOS_20160621094421_254404.pdf

Ei julkaisuja