Ajokorttikoulutuksen kehittäminen


Hankenumero

LVM041:00/2016

Asettaja

Liikenne- ja viestintäministeriö
Palveluosasto

Hankkeen tila

Käynnissä

Asettamispäivä

2016-07-11 00:00:00.0

Toimikausi/aikataulu

2016-08-01 00:00:00.0 -

Yhteyshenkilö

Eija Maunu, hallitusneuvos

Organisointitapa

Muu

Tehtävä

Hanke

Tavoitteet

Ajokortin hinta koetaan käytännössä korkeaksi ja sen suorittamista koskeva yksityiskohtainen sääntely esteeksi uusien opetus- ja oppimismenetelmien käyttöönotolle. Ajokortin suorittaminen edellyttää pääsääntöisesti kaikissa luokissa pakollista opetusta ja ensimmäistä auton ajokorttia varten opetus annetaan kolmessa vaiheessa.

Opetuskustannukset muodostavat suurimman erän ajokortin hinnasta. Tutkinnon lisäksi vaaditaan vahvistetun luokkakohtaisen opetussuunnitelman mukainen opetus, kun taas EU:n lainsäädäntö sääntelee kuljettajan osaamista kuljettajantutkintovaatimusten kautta ja opetus tunnistetaan vain eräissä ajokorttiluokan korottamistapauksissa vaihtoehdoksi tutkinnolle. Käytännössä teoriaopetus edellyttää osallistumista perinteiseen luokkaopetukseen. Koulutuksen toteutusta on uudistettu syksyllä 2015 mahdollistamalla opetukseen osallistuminen verkon kautta ja simulaattoreiden käyttö laajemmin ajo-opetuksessa.

LVM:n ajo- ja ammattipätevyyskoulutuksen kehittämistyöryhmä (Julkaisuja 10/2014) ehdotti toimenpiteitä ajokortin hinnan alentamiseksi ja opetusmenetelmien päivittämiseksi. Se ehdotti alemmissa ajokorttiluokissa luovuttavaksi pakollisesta opetuksesta ja monivaiheisesta auton ajokortin suorittamisesta sekä opetuksen aloitusikää aikaistettavaksi. Raskaan kaluston kuljettajien ajokorttivaatimukset se ehdotti pysytettäviksi pääosin ennallaan ja joustavuutta lisättäväksi ammattipätevyyden hankkimisessa. Lisäksi työryhmä ehdotti alueellisesti ja/tai ajallisesti rajoitetun ajo-oikeuden käyttöönoton selvittämistä.

Tausta

Ajokortin hinta koetaan käytännössä korkeaksi ja sen suorittamista koskeva yksityiskohtainen sääntely esteeksi uusien opetus- ja oppimismenetelmien käyttöönotolle. Ajokortin suorittaminen edellyttää pääsääntöisesti kaikissa luokissa pakollista opetusta ja ensimmäistä auton ajokorttia varten opetus annetaan kolmessa vaiheessa.

Opetuskustannukset muodostavat suurimman erän ajokortin hinnasta. Tutkinnon lisäksi vaaditaan vahvistetun luokkakohtaisen opetussuunnitelman mukainen opetus, kun taas EU:n lainsäädäntö sääntelee kuljettajan osaamista kuljettajantutkintovaatimusten kautta ja opetus tunnistetaan vain eräissä ajokorttiluokan korottamistapauksissa vaihtoehdoksi tutkinnolle. Käytännössä teoriaopetus edellyttää osallistumista perinteiseen luokkaopetukseen. Koulutuksen toteutusta on uudistettu syksyllä 2015 mahdollistamalla opetukseen osallistuminen verkon kautta ja simulaattoreiden käyttö laajemmin ajo-opetuksessa.

LVM:n ajo- ja ammattipätevyyskoulutuksen kehittämistyöryhmä (Julkaisuja 10/2014) ehdotti toimenpiteitä ajokortin hinnan alentamiseksi ja opetusmenetelmien päivittämiseksi. Se ehdotti alemmissa ajokorttiluokissa luovuttavaksi pakollisesta opetuksesta ja monivaiheisesta auton ajokortin suorittamisesta sekä opetuksen aloitusikää aikaistettavaksi. Raskaan kaluston kuljettajien ajokorttivaatimukset se ehdotti pysytettäviksi pääosin ennallaan ja joustavuutta lisättäväksi ammattipätevyyden hankkimisessa. Lisäksi työryhmä ehdotti alueellisesti ja/tai ajallisesti rajoitetun ajo-oikeuden käyttöönoton selvittämistä.

Tehtävän määräaikaisuus / pysyvyys

Määräaikainen tehtävä

Valtioneuvoston asettama hanke

Ei

Hankkeen suhde hallitusohjelmaan

Ei

Hankkeen suhde talousarvioon

Ei

Hankkeen suhde Suomen lainsäädäntöön

Ei

Hankkeen suhde EU:n lainsäädäntöön

Ei

HE:n kiireellisyys

Ei

Nimi Nimike Työnantaja Rooli
Maunu Eija hallitusneuvos liikenne- ja viestintäministeriö Hankkeen yhteyshenkilö
Arkisto luovutettu

Ei

Arkisto luovutettu kansallisarkistoon

Ei

96 asiakirjaa


 1. Ammattipätevyyskouluttajat ry:n lausunto; Kuljettajakoulutuksen kehittäminen LVM041:00/2016

  Mon Jun 26 00:00:00 EEST 2017  Ammattipätevyyskouluttajat ry
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/22170/414268/LAUSUNTO_20170626120000_414268.PDF


 2. Liikenteen turvallisuuskouluttajat ry:n lausunto; Kuljettajakoulutuksen kehittäminen LVM041:00/2016

  Mon Jun 26 00:00:00 EEST 2017  Liikenteen turvallisuuskouluttajat ry
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/22170/414282/LAUSUNTO_20170626123000_414282.PDF


 3. Jyväskylän liikenneopettajaopiston lausunto; Kuljettajakoulutuksen kehittäminen LVM041:00/2016

  Thu Jun 22 00:00:00 EEST 2017  Jyväskylän liikenneopettajaopisto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/22170/414117/LAUSUNTO_20170622065000_414117.PDF


 4. Poliisihallituksen lausunto; Kuljettajakoulutuksen kehittäminen LVM041:00/2016

  Thu Jun 22 00:00:00 EEST 2017  Poliisihallitus
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/22170/414123/LAUSUNTO_20170622074000_414123.DOC


 5. Hämeen ammatti-instituutti Oy:n lausunto; Kuljettajakoulutuksen kehittäminen LVM041:00/2016

  Thu Jun 22 00:00:00 EEST 2017  Hämeen ammatti-instituutti Oy
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/22170/414125/LAUSUNTO_20170622075000_414125.PDF


 6. Ajovarma Oy:n lausunto; Kuljettajakoulutuksen kehittäminen LVM041:00/2016

  Thu Jun 22 00:00:00 EEST 2017  Ajovarma Oy
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/22170/414126/LAUSUNTO_20170622080000_414126.PDF


 7. Liikenteen turvallisuusviraston lausunto; Kuljettajakoulutuksen kehittäminen LVM041:00/2016

  Thu Jun 22 00:00:00 EEST 2017  Liikenteen turvallisuusvirasto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/22170/414127/LAUSUNTO_20170622080000_414127.DOC


 8. Psykologiliiton liikennepsykologian työryhmän lausunto; Kuljettajakoulutuksen kehittäminen LVM041:00/2016

  Thu Jun 22 00:00:00 EEST 2017  Psykologiliiton liikennepsykologian työryhmä
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/22170/414134/LAUSUNTO_20170622084000_414134.PDF


 9. Uudenmaan Autokouluyhdistys ry:n lausunto; Kuljettajakoulutuksen kehittäminen LVM041:00/2016

  Thu Jun 22 00:00:00 EEST 2017  Uudenmaan Autokouluyhdistys ry
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/22170/414142/LAUSUNTO_20170622102000_414142.PDF


 10. Opetushallituksen lausunto; Kuljettajakoulutuksen kehittäminen LVM041:00/2016

  Thu Jun 22 00:00:00 EEST 2017  Opetushallitus
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/22170/414147/LAUSUNTO_20170622103000_414147.PDF


 11. Suomen Taksiliitto ry:n lausunto; Kuljettajakoulutuksen kehittäminen LVM041:00/2016

  Thu Jun 22 00:00:00 EEST 2017  Suomen Taksiliitto ry
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/22170/414151/LAUSUNTO_20170622104000_414151.PDF


 12. Moto Survival Finland ry:n lausunto; Kuljettajakoulutuksen kehittäminen LVM041:00/2016

  Thu Jun 22 00:00:00 EEST 2017  Moto Survival Finland ry
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/22170/414152/LAUSUNTO_20170622104000_414152.PDF


 13. Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry:n lausunto; Kuljettajakoulutuksen kehittäminen LVM041:00/2016

  Thu Jun 22 00:00:00 EEST 2017  Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/22170/414162/LAUSUNTO_20170622115000_414162.PDF


 14. Autoliitto Ry:n lausunto; Kuljettajakoulutuksen kehittäminen LVM041:00/2016

  Thu Jun 22 00:00:00 EEST 2017  Autoliitto Ry
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/22170/414184/LAUSUNTO_20170622132000_414184.PDF


 15. Suomen Moottoripyöräkouluttajat ry:n lausunto; Kuljettajakoulutuksen kehittäminen LVM041:00/2016

  Thu Jun 22 00:00:00 EEST 2017  Suomen Moottoripyöräkouluttajat ry
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/22170/414228/LAUSUNTO_20170626065000_414228.DOCX


 16. Ajoharjoitteluratojen lausunto; Kuljettajakoulutuksen kehittäminen LVM041:00/2016

  Thu Jun 22 00:00:00 EEST 2017  Ajoharjoitteluradat
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/22170/414229/LAUSUNTO_20170626070000_414229.PDF


 17. Valtionvarainministeriön lausunto; Kuljettajakoulutuksen kehittäminen LVM041:00/2016

  Thu Jun 22 00:00:00 EEST 2017  Valtiovarainministeriö
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/22170/414241/LAUSUNTO_20170626090000_414241.PDF


 18. Suomen Lääkäriliitto ry:n lausunto; Kuljettajakoulutuksen kehittäminen LVM041:00/2016

  Wed Jun 21 00:00:00 EEST 2017  Suomen Lääkäriliitto ry
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/22170/413981/LAUSUNTO_20170621072000_413981.PDF


 19. Logistiikan Opetuksen Tuki ry LOT ry:n lausunto; Kuljettajakoulutuksen kehittäminen LVM041:00/2016

  Wed Jun 21 00:00:00 EEST 2017  Logistiikan Opetuksen Tuki ry LOT ry
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/22170/413983/LAUSUNTO_20170621072000_413983.PDF


 20. Metsäteollisuus ry:n lausunto; Kuljettajakoulutuksen kehittäminen LVM041:00/2016

  Wed Jun 21 00:00:00 EEST 2017  Metsäteollisuus ry
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/22170/414000/LAUSUNTO_20170621100000_414000.PDF


 21. Suomen Yrittäjien lausunto; Kuljettajakoulutuksen kehittäminen LVM041:00/2016

  Wed Jun 21 00:00:00 EEST 2017  Suomen Yrittäjät
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/22170/414022/LAUSUNTO_20170621113000_414022.PDF


 22. Liikennevakuutuskeskuksen lausunto; Kuljettajakoulutuksen kehittäminen LVM041:00/2016

  Wed Jun 21 00:00:00 EEST 2017  Liikennevakuutuskeskus
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/22170/414039/LAUSUNTO_20170621122000_414039.PDF


 23. Liikennelääketieteen professori Timo Tervon ja Työterveyslaitoksen ylilääkäri Markku Sainion lausunto; Kuljettajakoulutuksen kehittäminen LVM041:00/2016

  Wed Jun 21 00:00:00 EEST 2017 
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/22170/414045/LAUSUNTO_20170621141000_414045.PDF


 24. Luonnonvarakeskuksen lausunto; Kuljettajakoulutuksen kehittäminen LVM041:00/2016

  Wed Jun 21 00:00:00 EEST 2017  Luonnonvarakeskus
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/22170/414227/LAUSUNTO_20170626065000_414227.DOCX


 25. Liikenneturvan lausunto; Kuljettajakoulutuksen kehittäminen LVM041:00/2016

  Tue Jun 20 00:00:00 EEST 2017  Liikenneturva
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/22170/413864/LAUSUNTO_20170620102000_413864.PDF


 26. SF-Caravan ry:n lausunto; Kuljettajakoulutuksen kehittäminen LVM041:00/2016

  Tue Jun 20 00:00:00 EEST 2017  SF-Caravan ry.
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/22170/413913/LAUSUNTO_20170620132000_413913.PDF


 27. Koneyrittäjien liiton lausunto; Kuljettajakoulutuksen kehittäminen LVM041:00/2016

  Tue Jun 20 00:00:00 EEST 2017  Koneyrittäjien liitto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/22170/413918/LAUSUNTO_20170620134000_413918.DOCX


 28. Oikeusministeriön lausunto; Kuljettajakoulutuksen kehittäminen LVM041:00/2016

  Tue Jun 20 00:00:00 EEST 2017  Oikeusministeriö
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/22170/413920/LAUSUNTO_20170620135000_413920.PDF


 29. Suomen Liikennelääketieteen Yhdistyksen lausunto; Kuljettajakoulutuksen kehittäminen LVM041:00/2016

  Tue Jun 20 00:00:00 EEST 2017  Suomen Liikennelääketieteen Yhdistys
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/22170/413923/LAUSUNTO_20170620140000_413923.PDF


 30. Logistiikkayritysten Liitto ry:n lausunto; Kuljettajakoulutuksen kehittäminen LVM041:00/2016

  Tue Jun 20 00:00:00 EEST 2017  Logistiikkayritysten Liitto ry
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/22170/413925/LAUSUNTO_20170620142000_413925.PDF


 31. Suomen Osto- ja Logistiikkayhdistys LOGY ry:n lausunto; Kuljettajakoulutuksen kehittäminen LVM041:00/2016

  Tue Jun 20 00:00:00 EEST 2017  Suomen Osto- ja Logistiikkayhdistys LOGY ry
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/22170/413980/LAUSUNTO_20170621072000_413980.PDF


 32. Kai Laineen lausunto; Kuljettajakoulutuksen kehittäminen LVM041:00/2016

  Tue Jun 20 00:00:00 EEST 2017 
  Näkyminen internetissä: Viitetiedot


 33. Ympäristöministeriön lausunto; Kuljettajakoulutuksen kehittäminen LVM041:00/2016

  Tue Jun 20 00:00:00 EEST 2017  Ympäristöministeriö
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/22170/414008/LAUSUNTO_20170621102000_414008.PDF


 34. Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:n lausunto; Kuljettajakoulutuksen kehittäminen LVM041:00/2016

  Tue Jun 20 00:00:00 EEST 2017  Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/22170/414115/LAUSUNTO_20170622064000_414115.DOCX


 35. Työ- ja elinkeinoministeriön lausunto; Kuljettajakoulutuksen kehittäminen LVM041:00/2016

  Mon Jun 19 00:00:00 EEST 2017  Työ- ja elinkeinoministeriö
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/22170/413765/LAUSUNTO_20170619140000_413765.PDF


 36. Maa- ja metsätalousministeriön lausunto; Kuljettajakoulutuksen kehittäminen LVM041:00/2016

  Mon Jun 19 00:00:00 EEST 2017  Maa- ja metsätalousministeriö
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/22170/413915/LAUSUNTO_20170620133000_413915.DOCX


 37. Veijo Vuorion lausunto; Kuljettajakoulutuksen kehittäminen LVM041:00/2016

  Mon Jun 19 00:00:00 EEST 2017 
  Näkyminen internetissä: Viitetiedot


 38. Suomen Motoristit ry:n lausunto; Kuljettajakoulutuksen kehittäminen LVM041:00/2016

  Mon Jun 19 00:00:00 EEST 2017  Suomen Motoristit ry
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/22170/413975/LAUSUNTO_20170621065000_413975.PDF


 39. Sosiaali- ja terveysministeriön lausunto; Kuljettajakoulutuksen kehittäminen LVM041:00/2016

  Mon Jun 19 00:00:00 EEST 2017  Sosiaali- ja terveysministeriö
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/22170/414149/LAUSUNTO_20170622103000_414149.PDF


 40. Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry:n lausunto; Kuljettajakoulutuksen kehittäminen LVM041:00/2016

  Fri Jun 16 00:00:00 EEST 2017  Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/22170/413364/LAUSUNTO_20170616135000_413364.PDF


 41. Yleisen Teollisuusliiton (YTL) ja Logistiikka-asiakkaiden neuvottelukunnan (LONK) lausunto; Kuljettajakoulutuksen kehittäminen LVM041:00/2016

  Fri Jun 16 00:00:00 EEST 2017  Yleinen Teollisuusliitto (YTL) ja Logistiikka-asiakkaiden neuvottelukunta (LONK)
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/22170/413498/LAUSUNTO_20170619071000_413498.PDF


 42. Ulkoasiainministeriön lausunto; Kuljettajakoulutuksen kehittäminen LVM041:00/2016

  Fri Jun 16 00:00:00 EEST 2017  Ulkoasiainministeriö
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/22170/413766/LAUSUNTO_20170619140000_413766.PDF


 43. Teknisen Kaupan Liitto ry:n lausunto: Kuljettajakoulutuksen kehittäminen LVM041:00/2016

  Thu Jun 15 00:00:00 EEST 2017  Teknisen Kaupan Liitto ry
  Näkyminen internetissä: Viitetiedot


 44. Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry:n lausunto; Kuljettajakoulutuksen kehittäminen LVM041:00/2016

  Thu Jun 15 00:00:00 EEST 2017  Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/22170/413622/LAUSUNTO_20170619101000_413622.PDF


 45. Kanta-Hämeen Autokouluyhdistys ry:n lausunto; Kuljettajakoulutuksen kehittäminen LVM041:00/2016

  Wed Jun 14 00:00:00 EEST 2017  Kanta-Hämeen Autokouluyhdistys ry
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/22170/412966/LAUSUNTO_20170614125000_412966.DOCX


 46. Sisäministeriön lausunto; Kuljettajakoulutuksen kehittäminen LVM041:00/2016

  Wed Jun 14 00:00:00 EEST 2017  Sisäministeriö
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/22170/413112/LAUSUNTO_20170615131000_413112.DOCX


 47. Autoliikenteen Työnantajaliitto ry:n lausunto; Kuljettajakoulutuksen kehittäminen LVM041:00/2016

  Mon Jun 12 00:00:00 EEST 2017  Autoliikenteen Työnantajaliitto ry
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/22170/412455/LAUSUNTO_20170612055000_412455.PDF


 48. Länsi-Uudenmaan Ajoharjoitteluratasäätiön lausunto; Kuljettajakoulutuksen kehittäminen LVM041:00/2016

  Mon Jun 12 00:00:00 EEST 2017  Länsi-Uudenmaan Ajoharjoitteluratasäätiö
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/22170/412547/LAUSUNTO_20170612130000_412547.DOCX


 49. Riihimäen seudun ajoharjoitteluratasäätiö sr:n lausunto; Kuljettajakoulutuksen kehittäminen LVM041:00/2016

  Fri Jun 09 00:00:00 EEST 2017  Riihimäen seudun ajoharjoitteluratasäätiö sr
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/22170/412709/LAUSUNTO_20170613102000_412709.PDF


 50. Veijo Vuorio lausunto; Kuljettajakoulutuksen kehittäminen LVM041:00/2016

  Fri Jun 02 00:00:00 EEST 2017  Vuorio Veijo
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/22170/412066/LAUSUNTO_20170602130000_412066.PDF


 51. Ehdotus ajokorttilain muuttamisesta lausunnolle

  Fri May 19 00:00:00 EEST 2017  Liikenne- ja viestintäministeriö/Palveluosasto/Peruspalveluyksikkö (PPE)
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/22170/413363/LAUSUNTOPYYNTO_20170616131000_413363.PDF


 52. Jokiedu Oy Nivalan autokoulun lausunto; Kuljettajakoulutuksen kehittäminen LVM041:00/2016

  Fri Dec 09 00:00:00 EET 2016  Jokiedu Oy Nivalan autokoulu
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/22170/262111/LAUSUNTO_20161209101459_262111.PDF


 53. Autoliiton lausunto; Kuljettajakoulutuksen kehittäminen LVM041:00/2016

  Tue Nov 22 00:00:00 EET 2016 
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/22170/260878/LAUSUNTO_20161122091501_260878.PDF


 54. Liikenneturvan lausunto; Kuljettajakoulutuksen kehittäminen LVM041:00/2016

  Tue Nov 22 00:00:00 EET 2016 
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/22170/260879/LAUSUNTO_20161122091501_260879.PDF


 55. Autokoulu Huhtala Oy:n lausunto; LVM/1310/03/2016 Kuljettajakoulutuksen kehittäminen LVM041:00/2016

  Mon Nov 21 00:00:00 EET 2016  Autokoulu Huhtala Oy
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/22170/260828/LAUSUNTO_20161121091500_260828.DOCX


 56. Autotuojat ry:n ja Autoalan Keskusliitto ry:n lausunto; Kuljettajakoulutuksen kehittäminen LVM041:00/2016

  Mon Nov 21 00:00:00 EET 2016 
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/22170/260830/LAUSUNTO_20161121091501_260830.PDF


 57. Suomen Liikennelääketieteen yhdistyksen lausunto; Kuljettajakoulutuksen kehittäminen LVM041:00/2016

  Mon Nov 21 00:00:00 EET 2016 
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/22170/260831/LAUSUNTO_20161121091501_260831.DOCX


 58. Suomen ajokykyarvioinnit lausunto; Kuljettajakoulutuksen kehittäminen LVM041:00/2016

  Mon Nov 21 00:00:00 EET 2016 
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/22170/260832/LAUSUNTO_20161121091501_260832.DOC


 59. Lääkäriliiton lausunto; Kuljettajakoulutuksen kehittäminen LVM041:00/2016

  Mon Nov 21 00:00:00 EET 2016 
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/22170/260835/LAUSUNTO_20161121101501_260835.PDF


 60. SF-CARAVAN RY:n lausunto; Kuljettajakoulutuksen kehittäminen LVM041:00/2016

  Fri Nov 18 00:00:00 EET 2016  Liikenne- ja viestintäministeriö/Yleinen osasto/Hallintoyksikkö
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/22170/260477/LAUSUNTO_20161115131501_260477.PDF


 61. Ajovarma Oy:n lausunto; Kuljettajakoulutuksen kehittäminen LVM041:00/2016

  Fri Nov 18 00:00:00 EET 2016  Liikenne- ja viestintäministeriö/Yleinen osasto/Hallintoyksikkö
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/22170/260763/LAUSUNTO_20161118101501_260763.PDF


 62. Liikenteen turvallisuuskouluttajat ry:n lausunto; Kuljettajakoulutuksen kehittäminen LVM041:00/2016

  Fri Nov 18 00:00:00 EET 2016  Liikenne- ja viestintäministeriö/Yleinen osasto/Hallintoyksikkö
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/22170/260764/LAUSUNTO_20161118101501_260764.PDF


 63. Liikennevakuutuskeskuksen lausunto; Kuljettajakoulutuksen kehittäminen LVM041:00/2016

  Fri Nov 18 00:00:00 EET 2016  Liikenne- ja viestintäministeriö/Yleinen osasto/Hallintoyksikkö
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/22170/260765/LAUSUNTO_20161118101501_260765.PDF


 64. Ammattipätevyyskouluttajat ry:n lausunto; Kuljettajakoulutuksen kehittäminen LVM041:00/2016

  Fri Nov 18 00:00:00 EET 2016  Liikenne- ja viestintäministeriö/Yleinen osasto/Hallintoyksikkö
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  Näkyminen internetissä: Viitetiedot


 65. Liite 1: Kokemukseni moottoripyöräkortin korottamisesta Lausunto kuljettajakoulutusuudistuksesta_MP69

  Fri Nov 18 00:00:00 EET 2016  Liikenne- ja viestintäministeriö/Yleinen osasto/Hallintoyksikkö
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/22170/260767/LAUSUNTO_20161118101502_260767.PDF


 66. Moottoripyöräkerho 69 ry:n lausunto; Kuljettajakoulutuksen kehittäminen LVM041:00/2016

  Fri Nov 18 00:00:00 EET 2016  Liikenne- ja viestintäministeriö/Yleinen osasto/Hallintoyksikkö
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/22170/260769/LAUSUNTO_20161118101502_260769.PDF


 67. Suomen Yrittäjät lausunto; Kuljettajakoulutuksen kehittäminen LVM041:00/2016

  Fri Nov 18 00:00:00 EET 2016 
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/22170/260780/LAUSUNTO_20161118111502_260780.PDF


 68. EHYT ry:n lausunto; Kuljettajakoulutuksen kehittäminen LVM041:00/2016

  Fri Nov 18 00:00:00 EET 2016 
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/22170/260782/LAUSUNTO_20161118121501_260782.DOCX


 69. Oulun- ja Lapin läänin Autokouluyhdistyksen lausunto; Kuljettajakoulutuksen kehittäminen LVM041:00/2016

  Fri Nov 18 00:00:00 EET 2016 
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/22170/260783/LAUSUNTO_20161118121501_260783.PDF


 70. Liikenteen turvallisuusviraston lausunto; Kuljettajakoulutuksen kehittäminen LVM041:00/2016

  Fri Nov 18 00:00:00 EET 2016 
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/22170/260784/LAUSUNTO_20161118121501_260784.PDF


 71. Puolustusministeriön lausunto; Kuljettajakoulutuksen kehittäminen LVM041:00/2016

  Fri Nov 18 00:00:00 EET 2016 
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/22170/260785/LAUSUNTO_20161118121501_260785.PDF


 72. Opetushallituksen lausunto; Kuljettajakoulutuksen kehittäminen LVM041:00

  Fri Nov 18 00:00:00 EET 2016 
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/22170/260786/LAUSUNTO_20161118121502_260786.PDF


 73. Suomen Motoristit ry:n lausunto; Kuljettajakoulutuksen kehittäminen LVM041:00

  Fri Nov 18 00:00:00 EET 2016 
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/22170/260787/LAUSUNTO_20161118121502_260787.PDF


 74. SKAL- ALT- LAL tahojen yhteinen lausunto; Kuljettajakoulutuksen kehittäminen LVM041:00

  Fri Nov 18 00:00:00 EET 2016 
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/22170/260788/LAUSUNTO_20161118121502_260788.PDF


 75. Liikenneympäristöyhdistyksen lausunto; Kuljettajakoulutuksen kehittäminen LVM041:00/2016

  Fri Nov 18 00:00:00 EET 2016 
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/22170/260804/LAUSUNTO_20161118141501_260804.DOC


 76. AKT ry:n lausunto; Kuljettajakoulutuksen kehittäminen LVM041:00/2016

  Fri Nov 18 00:00:00 EET 2016 
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/22170/260806/LAUSUNTO_20161118151501_260806.PDF


 77. Ratti.fi lausunto; Kuljettajakoulutuksen kehittäminen LVM041:00/2016

  Fri Nov 18 00:00:00 EET 2016 
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/22170/260807/LAUSUNTO_20161118151501_260807.PDF


 78. Uudenmaan Autokouluyhdistys ry:n lausunto; Kuljettajakoulutuksen kehittäminen LVM041:00/2016

  Fri Nov 18 00:00:00 EET 2016 
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/22170/260808/LAUSUNTO_20161118161501_260808.PDF


 79. SAKL lausunto 18.11.2016 LVM Arviomuistio kuljettajakoulutusuudistuksen lähtökohdista

  Fri Nov 18 00:00:00 EET 2016 
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/22170/260826/LAUSUNTO_20161121081502_260826.PDF


 80. Sisäministeriön poliisiosaston lausunto; Kuljettajakoulutuksen kehittäminen LVM041:00/2016

  Fri Nov 18 00:00:00 EET 2016 
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/22170/260839/LAUSUNTO_20161121101501_260839.PDF


 81. Valtiovarainministeriön lausunto; Kuljettajakoulutuksen kehittäminen LVM041:00/2016

  Thu Nov 17 00:00:00 EET 2016 
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/22170/260732/LAUSUNTO_20161117131501_260732.TXT


 82. Poliisihallituksen lausunto; Kuljettajakoulutuksen kehittäminen LVM041:00/2016

  Thu Nov 17 00:00:00 EET 2016 
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/22170/260733/LAUSUNTO_20161117131501_260733.PDF


 83. Hämeen ammatti-instituutin lausunto; Kuljettajakoulutuksen kehittäminen LVM041:00/2016

  Thu Nov 17 00:00:00 EET 2016 
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/22170/260734/LAUSUNTO_20161117131501_260734.PDF


 84. Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry:n lausunto; Kuljettajakoulutuksen kehittäminen LVM041:00/2016

  Thu Nov 17 00:00:00 EET 2016 
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/22170/260737/LAUSUNTO_20161117131502_260737.PDF


 85. Teknisen Kaupan Liitto ry:n lausunto; Kuljettajakoulutuksen kehittäminen LVM041:00/2016

  Thu Nov 17 00:00:00 EET 2016 
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/22170/260740/LAUSUNTO_20161117151501_260740.PDF


 86. Jyväskylän liikenneopettajaopiston lausunto; Kuljettajakoulutuksen kehittäminen LVM041:00

  Thu Nov 17 00:00:00 EET 2016 
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/22170/260741/LAUSUNTO_20161117161501_260741.PDF


 87. Itä-Uudenmaan Ajoharjoittelurata

  Thu Nov 17 00:00:00 EET 2016  Liikenne- ja viestintäministeriö/Yleinen osasto/Hallintoyksikkö
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/22170/260770/LAUSUNTO_20161118101502_260770.PDF


 88. Työ- ja elinkeinoministeriön lausunto; LVM/1310/03/2016 Kuljettajakoulutuksen kehittäminen LVM041:00/2016

  Thu Nov 17 00:00:00 EET 2016 
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/22170/260854/LAUSUNTO_20161121151501_260854.PDF


 89. Logistiikkayritysten Liitto ry:n lausunto; Kuljettajakoulutuksen kehittäminen LVM041:00/2016

  Wed Nov 16 00:00:00 EET 2016  Liikenne- ja viestintäministeriö/Yleinen osasto/Hallintoyksikkö
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/22170/260712/LAUSUNTO_20161117101501_260712.PDF


 90. Logistiikan opetuksen tuki LOT ry:n lausunto; Kuljettajakoulutuksen kehittäminen LVM041:00/2016

  Mon Nov 14 00:00:00 EET 2016  Liikenne- ja viestintäministeriö/Yleinen osasto/Hallintoyksikkö
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/22170/260151/LAUSUNTO_20161114071502_260151.PDF


 91. Sosiaali- ja terveysministeriön lausunto; Kuljettajakoulutuksen kehittäminen LVM041:00/2016

  Mon Nov 14 00:00:00 EET 2016  Liikenne- ja viestintäministeriö/Yleinen osasto/Hallintoyksikkö
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/22170/260176/LAUSUNTO_20161114091501_260176.PDF


 92. Teknisen Kaupan Liitto ry:n lausunto; Kuljettajakoulutuksen kehittäminen LVM041:00/2016

  Wed Nov 09 00:00:00 EET 2016  Liikenne- ja viestintäministeriö/Yleinen osasto/Hallintoyksikkö
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/22170/259819/LAUSUNTO_20161109141501_259819.PDF


 93. Sosiaali- ja terveysministeriön lausunto arvomuistiosta kuljettajakoulutusuudistuksen lähtökohdista

  Wed Nov 09 00:00:00 EET 2016  Liikenne- ja viestintäministeriö/Yleinen osasto/Hallintoyksikkö
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/22170/260735/LAUSUNTO_20161117131501_260735.PDF


 94. Moottoriliikenteen Keskusjärjestö ry:n lausunto; Kuljettajakoulutuksen kehittäminen LVM041:00/2016

  Wed Nov 09 00:00:00 EET 2016  Liikenne- ja viestintäministeriö/Yleinen osasto/Hallintoyksikkö
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/22170/260768/LAUSUNTO_20161118101502_260768.PDF


 95. Säädöshankepäätös Ajokorttikoulutuksen kehittäminen

  Wed Oct 19 00:00:00 EEST 2016  Liikenne- ja viestintäministeriö/Palveluosasto
  Hankkeen valmistelua koskevat asiakirjat | Kirje
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/22170/258938/KIRJE_20161021071500_258938.PDF


 96. Lausuntopyyntö kuljettakoulutusuudistuksesta

  Wed Oct 19 00:00:00 EEST 2016  Liikenne- ja viestintäministeriö/Palveluosasto
  Kirjeenvaihto | Lausuntopyyntö
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/22170/258939/LAUSUNTOPYYNTO_20161021071501_258939.PDF

Ei julkaisuja