Laki opintotukilain ja opintotuen muutoksenhakulautakunnasta annetun lain 10 §:n muuttamisesta, lisäksi esitys opintotukilain muuttamisesta annetun lain 14 §:n muuttamiseksi


Hankenumero

OKM009:00/2017

Asettaja

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Hankkeen tila

Käynnissä

Toimikausi/aikataulu

Mon Jan 09 00:00:01 EET 2017 - Fri Jun 16 00:00:01 EEST 2017

Tehtävä

Lainsäädäntöhanke

Tausta

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi opintotukilakia sekä opintotuen muutoksenhakulauta-kunnasta annettua lakia. Esityksen mukaan opintotukilautakunnat lakkautettaisiin ja opintotuen muutoksenhakulautakunnan puheenjohtajan ratkaisuvaltaa laajennettaisiin.
Opintotukilain muuttamisesta annetun lain (4/2017) 14 §:ää ehdotetaan
muutettavaksi siten, että asumislisään olisi oikeutettu Ahvenanmaan maakunnassa tai ulkomailla vuokralla asuva ja opiskeleva opiskelija, jolla on asumismenoja.

Valtioneuvoston asettama hanke

Ei

Hankkeen suhde hallitusohjelmaan

Ei

Hankkeen suhde talousarvioon

Ei

Hankkeen suhde Suomen lainsäädäntöön

Kyllä

Hankkeen suhde EU:n lainsäädäntöön

Ei

HE:n kiireellisyys

Ei

Nimi Nimike Työnantaja Rooli
Hiltunen Virpi Neuvotteleva virkamies opetus- ja kulttuuriministeriö Jäsen
Meriläinen Carita hallitussihteeri opetus- ja kulttuuriministeriö Jäsen
Arkisto luovutettu

Ei

Arkisto luovutettu kansallisarkistoon

Ei

51 asiakirjaa


 1.  
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/30132/406796/LIITE_20170303110953_406796.pdf


 2. Ehdotus opintotukilain muuttamisesta annetun lain 14 §:n muuttamisesta

   
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/30132/406797/LAUSUNTOPYYNTO_20170303111045_406797.pdf


 3.  
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/30132/406798/LIITE_20170303111217_406798.pdf


 4.  
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/30132/406799/KIRJE_20170303112055_406799.pdf


 5.  
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/30132/406801/LIITE_20170303112443_406801.pdf


 6.  
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/30132/406802/KIRJE_20170303112524_406802.pdf


 7. Lausunto luonnoksesta esitykseksi opintotukilain muuttamisesta annetun lain 14 pykälän muuttamisesta

  Wed Mar 22 00:00:01 EET 2017  Valtiovarainministeriö
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/30132/407789/LAUSUNTO_20170322125805_407789.PDF


 8. Lausunto luonnoksesta esitykseksi opintotukilain muuttamisesta annetun lain 14 pykälän muuttamisesta

  Tue Mar 21 00:00:01 EET 2017  Centria-ammattikorkeakoulu
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/30132/407749/LAUSUNTO_20170322055934_407749.pdf


 9. Lausunto luonnoksesta esitykseksi opintotukilain muuttamisesta annetun lain 14 pykälän muuttamisesta

  Tue Mar 21 00:00:01 EET 2017  Suomen opiskelijakuntien liitto SAMOK ry
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/30132/407750/LAUSUNTO_20170322060037_407750.pdf


 10. Tue Mar 21 00:00:01 EET 2017  Hanken Svenska handelshögskolan
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/30132/407777/LAUSUNTO_20170322094134_407777.PDF


 11. Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi laeiksi opintotukilain ja opintotuen muutoksenhakulautakunnasta annetun lain 10 pykälän muuttamisesta

  Mon Mar 20 00:00:01 EET 2017  Humanistinen ammattikorkeakoulu
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/30132/407575/LAUSUNTO_20170320131407_407575.PDF


 12. Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi laeiksi opintotukilain ja opintotuen muutoksenhakulautakunnasta annetun lain 10 pykälän muuttamisesta

  Mon Mar 20 00:00:01 EET 2017  Kansaneläkelaitos
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/30132/407625/LAUSUNTO_20170321095710_407625.pdf


 13. Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi laeiksi opintotukilain ja opintotuen muutoksenhakulautakunnasta annetun lain 10 pykälän muuttamisesta

  Mon Mar 20 00:00:01 EET 2017  Suomen Lukiolaisten Liitto ry
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/30132/407685/LAUSUNTO_20170321130758_407685.pdf


 14. Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi laeiksi opintotukilain ja opintotuen muutoksenhakulautakunnasta annetun lain 10 pykälän muuttamisesta

  Mon Mar 20 00:00:01 EET 2017  Suomen Ammattiin Opiskelevien Liitto - SAKKI ry
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/30132/407686/LAUSUNTO_20170321130758_407686.docx


 15. Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi laeiksi opintotukilain ja opintotuen muutoksenhakulautakunnasta annetun lain 10 pykälän muuttamisesta

  Mon Mar 20 00:00:01 EET 2017  Savonia-ammattikorkeakoulu oy
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/30132/407687/LAUSUNTO_20170321130800_407687.pdf


 16. Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi laeiksi opintotukilain ja opintotuen muutoksenhakulautakunnasta annetun lain 10 pykälän muuttamisesta

  Mon Mar 20 00:00:01 EET 2017  Saimaan ammattikorkeakoulu
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/30132/407690/LAUSUNTO_20170321130802_407690.pdf


 17. Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi laeiksi opintotukilain ja opintotuen muutoksenhakulautakunnasta annetun lain 10 pykälän muuttamisesta

  Mon Mar 20 00:00:01 EET 2017  Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene ry
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/30132/407693/LAUSUNTO_20170321130804_407693.pdf


 18. Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi laeiksi opintotukilain ja opintotuen muutoksenhakulautakunnasta annetun lain 10 pykälän muuttamisesta

  Mon Mar 20 00:00:01 EET 2017  Suomen yliopistot UNIFI ry
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/30132/407694/LAUSUNTO_20170321130805_407694.docx


 19. Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi laeiksi opintotukilain ja opintotuen muutoksenhakulautakunnasta annetun lain 10 pykälän muuttamisesta

  Mon Mar 20 00:00:01 EET 2017  Yrkeshögskolan Novia
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/30132/407695/LAUSUNTO_20170321130805_407695.pdf


 20. Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi laeiksi opintotukilain ja opintotuen muutoksenhakulautakunnasta annetun lain 10 pykälän muuttamisesta

  Mon Mar 20 00:00:01 EET 2017  Åbo Akademi
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/30132/407696/LAUSUNTO_20170321130806_407696.pdf


 21. Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi laeiksi opintotukilain ja opintotuen muutoksenhakulautakunnasta annetun lain 10 pykälän muuttamisesta (ei lausuttavaa)

  Mon Mar 20 00:00:01 EET 2017  Valtiovarainministeriö
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/30132/407698/LAUSUNTO_20170321130809_407698.pdf


 22. Lausunto luonnoksesta esitykseksi opintotukilain muuttamisesta annetun lain 14 pykälän muuttamisesta

  Mon Mar 20 00:00:01 EET 2017  Suomen ylioppilaskuntien liitto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/30132/407705/LAUSUNTO_20170321132834_407705.docx


 23. Mon Mar 20 00:00:01 EET 2017  Ålands gymnasium
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/30132/407706/LAUSUNTO_20170321132834_407706.pdf


 24. Lausunto luonnoksesta esitykseksi opintotukilain muuttamisesta annetun lain 14 pykälän muuttamisesta

  Mon Mar 20 00:00:01 EET 2017  Suomen Lukiolaisten Liitto ry
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/30132/407707/LAUSUNTO_20170321132834_407707.pdf


 25. Lausunto luonnoksesta esitykseksi opintotukilain muuttamisesta annetun lain 14 pykälän muuttamisesta

  Mon Mar 20 00:00:01 EET 2017  Suomen Ammattiin Opiskelevien Liitto - SAKKI ry
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/30132/407709/LAUSUNTO_20170321132834_407709.docx


 26. Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi laeiksi opintotukilain ja opintotuen muutoksenhakulautakunnasta annetun lain 10 pykälän muuttamisesta

  Sun Mar 19 00:00:01 EET 2017  Aalto-yliopisto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/30132/407691/LAUSUNTO_20170321130803_407691.pdf


 27. Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi laeiksi opintotukilain ja opintotuen muutoksenhakulautakunnasta annetun lain 10 §:n muuttamisesta

  Fri Mar 17 00:00:01 EET 2017  Oikeusministeriö
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/30132/407495/LAUSUNTO_20170317112604_407495.pdf


 28. Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi laeiksi opintotukilain ja opintotuen muutoksenhakulautakunnasta annetun lain 10 §:n muuttamisesta

  Fri Mar 17 00:00:01 EET 2017  Oikeusministeriö
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/30132/407496/LIITE_20170317112624_407496.pdf


 29. Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi laeiksi opintotukilain ja opintotuen muutoksenhakulautakunnasta annetun lain 10 §:n muuttamisesta

  Fri Mar 17 00:00:01 EET 2017  Haaga-Helia ammattikorkeakoulu
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/30132/407504/LAUSUNTO_20170317114555_407504.pdf


 30. Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi laeiksi opintotukilain ja opintotuen muutoksenhakulautakunnasta annetun lain 10 §:n muuttamisesta

  Fri Mar 17 00:00:01 EET 2017  Tampereen teknillinen yliopisto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/30132/407522/LAUSUNTO_20170317135118_407522.pdf


 31. Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi laeiksi opintotukilain ja opintotuen muutoksenhakulautakunnasta annetun lain 10 pykälän muuttamisesta

  Fri Mar 17 00:00:01 EET 2017  Helsingin yliopisto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/30132/407577/LAUSUNTO_20170320132106_407577.PDF


 32. Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi laeiksi opintotukilain ja opintotuen muutoksenhakulautakunnasta annetun lain 10 pykälän muuttamisesta

  Fri Mar 17 00:00:01 EET 2017  Oulun yliopisto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/30132/407580/LAUSUNTO_20170320140033_407580.PDF


 33. Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi laeiksi opintotukilain ja opintotuen muutoksenhakulautakunnasta annetun lain 10 pykälän muuttamisesta

  Fri Mar 17 00:00:01 EET 2017  Tampereen ammattikorkeakoulu
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/30132/407684/LAUSUNTO_20170321130758_407684.docx


 34. Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi laeiksi opintotukilain ja opintotuen muutoksenhakulautakunnasta annetun lain 10 pykälän muuttamisesta

  Fri Mar 17 00:00:01 EET 2017  Hämeen ammattikorkeakoulu
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/30132/407689/LAUSUNTO_20170321130800_407689.pdf


 35. Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi laeiksi opintotukilain ja opintotuen muutoksenhakulautakunnasta annetun lain 10 pykälän muuttamisesta

  Fri Mar 17 00:00:01 EET 2017  Suomen ylioppilaskuntien liitto (SYL) ry
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/30132/407692/LAUSUNTO_20170321130803_407692.docx


 36. Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi laeiksi opintotukilain ja opintotuen muutoksenhakulautakunnasta annetun lain 10 pykälän muuttamisesta

  Fri Mar 17 00:00:01 EET 2017  Jyväskylän ammattikorkeakoulu
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/30132/407697/LAUSUNTO_20170321130808_407697.pdf


 37. Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi laeiksi opintotukilain ja opintotuen muutoksenhakulautakunnasta annetun lain 10 pykälän muuttamisesta

  Fri Mar 17 00:00:01 EET 2017  Seinäjoen Ammattikorkeakoulu Oy
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/30132/407699/LAUSUNTO_20170321130810_407699.pdf


 38. Lausunto luonnoksesta esitykseksi opintotukilain muuttamisesta annetun lain 14 pykälän muuttamisesta

  Fri Mar 17 00:00:01 EET 2017  Sosiaali- ja terveysministeriö
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/30132/407708/LAUSUNTO_20170321132834_407708.pdf


 39. Thu Mar 16 00:00:01 EET 2017  Ålands landskapsregering
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/30132/407478/LAUSUNTO_20170317085712_407478.pdf


 40. Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi laeiksi opintotukilain ja opintotuen muutoksenhakulautakunnasta annetun lain 10 §:n muuttamisesta

  Thu Mar 16 00:00:01 EET 2017  Karelia-ammattikorkeakoulu
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/30132/407479/LAUSUNTO_20170317085713_407479.pdf


 41. Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi laeiksi opintotukilain ja opintotuen muutoksenhakulautakunnasta annetun lain 10 §:n muuttamisesta

  Thu Mar 16 00:00:01 EET 2017  Oulun ammattikorkeakoulu
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/30132/407480/LAUSUNTO_20170317085714_407480.pdf


 42. Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi laeiksi opintotukilain ja opintotuen muutoksenhakulautakunnasta annetun lain 10 §:n muuttamisesta

  Thu Mar 16 00:00:01 EET 2017  Laurea-ammattikorkeakoulu
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/30132/407481/LAUSUNTO_20170317085714_407481.pdf


 43. Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi laeiksi opintotukilain ja opintotuen muutoksenhakulautakunnasta annetun lain 10 pykälän muuttamisesta

  Thu Mar 16 00:00:01 EET 2017  Vaasan yliopisto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/30132/407688/LAUSUNTO_20170321130800_407688.pdf


 44. Lausunto luonnoksesta esitykseksi opintotukilain muuttamisesta annetun lain 14 pykälän muuttamisesta

  Thu Mar 16 00:00:01 EET 2017  Oikeusministeriö
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/30132/407710/LAUSUNTO_20170321132835_407710.pdf


 45. Lausunto luonnoksesta hallituksen esitys laeiksi opintotukilain ja opintotuen muutoksenhakulautakunnasta annetun lain 10 §:n muuttamisesta

  Wed Mar 15 00:00:01 EET 2017  Diakonia-ammattikorkeakoulu Oy
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/30132/407374/LAUSUNTO_20170315094641_407374.pdf


 46. Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi laeiksi opintotukilain ja opintotuen muutoksenhakulautakunnasta annetun lain 10 §:n muuttamisesta

  Wed Mar 15 00:00:01 EET 2017  Tampereen yliopisto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/30132/407482/LAUSUNTO_20170317085714_407482.pdf


 47. Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi laeiksi opintotukilain ja opintotuen muutoksenhakulautakunnasta annetun lain 10 pykälän muuttamisesta

  Wed Mar 15 00:00:01 EET 2017  Turun yliopisto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/30132/407578/LAUSUNTO_20170320132849_407578.PDF


 48. Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi laeiksi opintotukilain ja opintotuen muutoksenhakulautakunnasta annetun lain 10 §:n muuttamisesta

  Tue Mar 14 00:00:01 EET 2017  Kansaneläkelaitos
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/30132/407572/LAUSUNTO_20170320130158_407572.PDF


 49. Lausunto luonnoksesta hallituksen esitys laeiksi opintotukilain ja opintotuen muutoksenhakulautakunnasta annetun lain 10 pykälän muuttamisesta

  Thu Mar 09 00:00:01 EET 2017  Yrkeshögskolan Arcada Ab
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/30132/407018/LAUSUNTO_20170309115703_407018.pdf


 50. Lausuntopyyntö

  Fri Mar 03 00:00:01 EET 2017  Virpi Hiltunen
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/30132/406793/LAUSUNTOPYYNTO_20170303110547_406793.pdf


 51. Lausunto luonnoksesta hallituksen esitys laeiksi opintotukilain ja opintotuen muutoksenhakulautakunnasta annetun lain 10 §:n muuttamisesta

  Fri Mar 03 00:00:01 EET 2017  Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/30132/407243/LAUSUNTO_20170313111759_407243.docx

Ei julkaisuja