Valtioneuvoston asetus erikoissairaanhoidon työnjaosta ja keskittämisestä


Hankenumero

STM037:00/2017

Asettaja

Sosiaali- ja terveysministeriö

Hankkeen tila

Käynnissä

Asettamispäivä

2017-01-01 00:00:01.0

Tehtävä

Lainsäädäntöhanke

Valtioneuvoston asettama hanke

Ei

Hankkeen suhde hallitusohjelmaan

Ei

Hankkeen suhde talousarvioon

Ei

Hankkeen suhde Suomen lainsäädäntöön

Ei

Hankkeen suhde EU:n lainsäädäntöön

Ei

HE:n kiireellisyys

Ei

Nimi Nimike Työnantaja Rooli
Koskela Anne Hallitusneuvos sosiaali- ja terveysministeriö Vastuuhenkilö
Arkisto luovutettu

Ei

Arkisto luovutettu kansallisarkistoon

Ei

132 asiakirjaa


 1. Kutsu kuulemistilaisuuteen 11.4.2017

   
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/30222/409910/KUTSU_20170413124125_409910.pdf


 2. Kutsu kuulemistilaisuuteen 3.5.2017

   
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/30222/409911/KUTSU_20170413124232_409911.pdf


 3.  
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/30222/410569/KIRJE_20170509071827_410569.pdf


 4.  
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/30222/410570/KIRJE_20170509071827_410570.pdf


 5.  
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/30222/410571/KIRJE_20170509071827_410571.pdf


 6.  
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/30222/410572/KIRJE_20170509071827_410572.pdf


 7.  
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/30222/410573/KIRJE_20170509071828_410573.pdf


 8.  
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/30222/410961/KIRJE_20170516103740_410961.pdf


 9.  
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/30222/412152/LAUSUNTOPYYNTO_20170606074309_412152.pdf


 10. Lausuntopyyntö

   
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/30222/412153/LAUSUNTOPYYNTO_20170606074357_412153.pdf


 11. Perustelumuistio: Valtioneuvoston asetus erikoissairaanhoidon työnjaosta ja eräiden tehtävien keskittämisestä

   
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/30222/412154/MUISTIO_20170606074419_412154.pdf


 12. VNA erikoissairaanhoidon työnjako ja keskittäminen luonnos

   
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/30222/412155/MUISTIO_20170606074529_412155.pdf


 13.  
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/30222/412156/MUISTIO_20170606074605_412156.pdf


 14. Lausunto

  Wed Jul 05 00:00:01 EEST 2017  Suomen Hammaslääkäriseura Apollonian Protetiikan ja purentafysiologian jaosto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/30222/413638/LAUSUNTO_20170619102142_413638.pdf


 15. Lausunto

  Fri Jun 16 00:00:01 EEST 2017  Lääketeollisuus ry
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/30222/413057/LAUSUNTO_20170615102422_413057.pdf


 16. Lausunto

  Fri Jun 16 00:00:01 EEST 2017  Valtiovarainministeriö VM
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/30222/413228/LAUSUNTO_20170616071101_413228.pdf


 17. Lausunto

  Fri Jun 16 00:00:01 EEST 2017  Ensi- ja turvakotien liitto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/30222/413266/LAUSUNTO_20170616083309_413266.pdf


 18. Lausunto

  Fri Jun 16 00:00:01 EEST 2017  Neuroliitto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/30222/413281/LAUSUNTO_20170616102002_413281.pdf


 19. Lausunto

  Fri Jun 16 00:00:01 EEST 2017  Suomen Kardiologinen seura
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/30222/413283/LAUSUNTO_20170616102002_413283.pdf


 20. Lausunto

  Fri Jun 16 00:00:01 EEST 2017  Suomen lasten hematologian ja onkologian yhdistys
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/30222/413285/LAUSUNTO_20170616102002_413285.pdf


 21. Lausunto

  Fri Jun 16 00:00:01 EEST 2017  Syöpäjärjestöt
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/30222/413286/LAUSUNTO_20170616102002_413286.pdf


 22. Lausunto

  Fri Jun 16 00:00:01 EEST 2017  Valtakunnallinen sosiaali- ja terveysalan eettinen neuvottelukunta ETENE
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/30222/413288/LAUSUNTO_20170616102002_413288.pdf


 23. Lausunto

  Fri Jun 16 00:00:01 EEST 2017  Maaseutupolitiikan neuvoston kansalaistoiminta ja hyvinvointi -verkostohanke
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/30222/413299/LAUSUNTO_20170616103457_413299.pdf


 24. Lausunto

  Fri Jun 16 00:00:01 EEST 2017  Reumaliitto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/30222/413297/LAUSUNTO_20170616103457_413297.pdf


 25. Lausunto

  Fri Jun 16 00:00:01 EEST 2017  Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/30222/413300/LAUSUNTO_20170616103458_413300.pdf


 26. Lausunto

  Fri Jun 16 00:00:01 EEST 2017  Allergia-, iho- ja astmaliitto ry
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/30222/413303/LAUSUNTO_20170616103458_413303.pdf


 27. Lausunto

  Fri Jun 16 00:00:01 EEST 2017  Harvinaiset-verkosto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/30222/413305/LAUSUNTO_20170616103458_413305.pdf


 28. Lausunto

  Fri Jun 16 00:00:01 EEST 2017  Hyvinvointialan liitto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/30222/413306/LAUSUNTO_20170616103458_413306.pdf


 29. Lausunto

  Fri Jun 16 00:00:01 EEST 2017  Lastensuojelun keskusliitto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/30222/413308/LAUSUNTO_20170616103458_413308.pdf


 30. Lausunto

  Fri Jun 16 00:00:01 EEST 2017  SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/30222/413309/LAUSUNTO_20170616103823_413309.pdf


 31. Lausunto

  Fri Jun 16 00:00:01 EEST 2017  Akavan sairaanhoitajat ja Taja ry
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/30222/413328/LAUSUNTO_20170616104300_413328.pdf


 32. Lausunto

  Fri Jun 16 00:00:01 EEST 2017  Suomen kliinisen neurofysiologian yhdistys ry
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/30222/413329/LAUSUNTO_20170616104934_413329.pdf


 33. Lausunto

  Fri Jun 16 00:00:01 EEST 2017  Valtakunnallinen sosiaalityön yliopistoverkosto Sosnet
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/30222/413334/LAUSUNTO_20170616105111_413334.pdf


 34. Lausunto

  Fri Jun 16 00:00:01 EEST 2017  Nuorten Lääkärien Yhdistys
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/30222/413335/LAUSUNTO_20170616105111_413335.pdf


 35. Lausunto

  Fri Jun 16 00:00:01 EEST 2017  HYKS Lastenkirurgit
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/30222/413336/KANNANOTTO_20170616105111_413336.pdf


 36. Lausunto

  Fri Jun 16 00:00:01 EEST 2017  Sekäydinvammaiset Akson ry
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/30222/413349/LAUSUNTO_20170616121344_413349.pdf


 37. Lausunto

  Fri Jun 16 00:00:01 EEST 2017  Svenska Finlands folkting
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/30222/413354/LAUSUNTO_20170616122841_413354.pdf


 38. Lausunto

  Fri Jun 16 00:00:01 EEST 2017  Kymenlaakson keskussairaala/Carea- Kymenlaakson sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymä
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/30222/413477/LAUSUNTO_20170619062531_413477.pdf


 39. Lausunto

  Fri Jun 16 00:00:01 EEST 2017  Suomen Hammaslääkäriseura Apollonian Parodontologian jaosto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/30222/413485/LAUSUNTO_20170619064832_413485.pdf


 40. Lausunto

  Fri Jun 16 00:00:01 EEST 2017  Hengityslaitepotilaat ry
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/30222/413517/LAUSUNTO_20170619072710_413517.pdf


 41. Lausunto

  Fri Jun 16 00:00:01 EEST 2017  Työ- ja elinkeinoministeriö TEM
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/30222/413525/LAUSUNTO_20170619073240_413525.pdf


 42. Lausunto

  Fri Jun 16 00:00:01 EEST 2017  Suomen lastenlääkäriyhdistys ry
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/30222/413526/LAUSUNTO_20170619073247_413526.pdf


 43. Lausunto

  Fri Jun 16 00:00:01 EEST 2017  Säteilyturvakeskus STUK
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/30222/413539/LAUSUNTO_20170619074813_413539.pdf


 44. Lausunto

  Fri Jun 16 00:00:01 EEST 2017  Suomen Psykiatriayhdistys
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/30222/413614/LAUSUNTO_20170619095754_413614.pdf


 45. Lausunto

  Fri Jun 16 00:00:01 EEST 2017  Etelä-Savon maakuntaliitto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/30222/413643/LAUSUNTO_20170619103618_413643.pdf


 46. Lausunto, muutettu

  Fri Jun 16 00:00:01 EEST 2017  Suomen kliinisen neurofysiologian yhdistys
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/30222/413658/LAUSUNTO_20170619110354_413658.pdf


 47. Lausunto

  Fri Jun 16 00:00:01 EEST 2017  Väestöliitto ry
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/30222/413659/LAUSUNTO_20170619110423_413659.pdf


 48. Lausunto

  Fri Jun 16 00:00:01 EEST 2017  Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/30222/413720/LAUSUNTO_20170619121221_413720.pdf


 49. Lausunto

  Fri Jun 16 00:00:01 EEST 2017  Työ- ja elinkeinoministeriö TEM
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/30222/413815/LAUSUNTO_20170620070627_413815.PDF


 50. Lausunto

  Fri Jun 16 00:00:01 EEST 2017  Kanta-Hämeen keskusairaala
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/30222/413816/LAUSUNTO_20170620070627_413816.PDF


 51. Lausunto

  Thu Jun 15 00:00:01 EEST 2017  Pirkanmaan sairaanhoitopiirin ky
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/30222/413060/LAUSUNTO_20170615102422_413060.pdf


 52. Lausunto

  Thu Jun 15 00:00:01 EEST 2017  Aivoliitto ry
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/30222/413061/LAUSUNTO_20170615102422_413061.pdf


 53. Lausunto

  Thu Jun 15 00:00:01 EEST 2017  Suomen Lääkäriliitto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/30222/413064/LAUSUNTO_20170615102423_413064.pdf


 54. Lausunto

  Thu Jun 15 00:00:01 EEST 2017  Kuopion yliopistollisen sairaalan lastenpsykiatrian klinikka
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/30222/413062/LAUSUNTO_20170615102423_413062.pdf


 55. Lausunto

  Thu Jun 15 00:00:01 EEST 2017  Suomen Perinatologinen Seura
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/30222/413093/LAUSUNTO_20170615115757_413093.pdf


 56. Lausunto

  Thu Jun 15 00:00:01 EEST 2017  Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/30222/413096/LAUSUNTO_20170615120123_413096.pdf


 57. Lausunto

  Thu Jun 15 00:00:01 EEST 2017  Suomen Hammaslääkäriliitto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/30222/413227/LAUSUNTO_20170616071004_413227.pdf


 58. Lausunto

  Thu Jun 15 00:00:01 EEST 2017  Lääkäripalveluyritykset ry
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/30222/413235/LAUSUNTO_20170616074356_413235.pdf


 59. Lausunto

  Thu Jun 15 00:00:01 EEST 2017  Epilepsialiitto ry
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/30222/413236/LAUSUNTO_20170616074632_413236.pdf


 60. Lausunto

  Thu Jun 15 00:00:01 EEST 2017  Suomen Diabetesliitto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/30222/413254/LAUSUNTO_20170616080127_413254.pdf


 61. Lausunto

  Thu Jun 15 00:00:01 EEST 2017  Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/30222/413257/LAUSUNTO_20170616080815_413257.pdf


 62. Lausunto

  Thu Jun 15 00:00:01 EEST 2017  Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/30222/413301/LAUSUNTO_20170616103458_413301.pdf


 63. Lausunto

  Thu Jun 15 00:00:01 EEST 2017  Pohjois-Karjalan keskussairaala, Reinikainen Matti
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/30222/413341/LAUSUNTO_20170616114858_413341.pdf


 64. Lauusnto

  Thu Jun 15 00:00:01 EEST 2017  Suomen Lääkäriliitto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/30222/413343/LAUSUNTO_20170616115341_413343.pdf


 65. Thu Jun 15 00:00:01 EEST 2017  Statens ämbetsverk på Åland
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/30222/413357/LAUSUNTO_20170616123430_413357.pdf


 66. Lausunto

  Thu Jun 15 00:00:01 EEST 2017  HUS Huuli- ja suulakihalkiokeskus HUSUKE
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/30222/413482/LAUSUNTO_20170619063546_413482.pdf


 67. Lausunto

  Thu Jun 15 00:00:01 EEST 2017  Suomen Plastiikkakirurgiyhdistys
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/30222/413648/LAUSUNTO_20170619104955_413648.pdf


 68. Lausunto

  Wed Jun 14 00:00:01 EEST 2017  Suomen ortopediyhdistys
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/30222/412945/LAUSUNTO_20170614092327_412945.pdf


 69. Lausunto

  Wed Jun 14 00:00:01 EEST 2017  Invalidiliitto ry
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/30222/412960/LAUSUNTO_20170614122616_412960.pdf


 70. Lausunto

  Wed Jun 14 00:00:01 EEST 2017  Pohjois-Pohjanmaan sairaanhotopiiri PPSHP
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/30222/412962/LAUSUNTO_20170614123002_412962.pdf


 71. Lausunto

  Wed Jun 14 00:00:01 EEST 2017  Kuopion yliopistollinen sairaala/ korva-, nenä- ja kurkkutaudit -pään ja kaulan kirurgia ry ym.
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/30222/413047/LAUSUNTO_20170615085646_413047.pdf


 72. Lausunto

  Wed Jun 14 00:00:01 EEST 2017  Suomen Lääkäriliiton alaosasto Suomen Radiologit
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/30222/413256/LAUSUNTO_20170616080717_413256.pdf


 73. Lausunto

  Wed Jun 14 00:00:01 EEST 2017  Suomen keuhkolääkäriyhdistys
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/30222/413261/LAUSUNTO_20170616081314_413261.pdf


 74. Lausunto

  Wed Jun 14 00:00:01 EEST 2017  Suomen Neurologinen yhdistys ry
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/30222/413333/LAUSUNTO_20170616105111_413333.pdf


 75. Lausunto

  Wed Jun 14 00:00:01 EEST 2017  Suomen Lääkäriliiton Neurologit-alaosasto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/30222/413344/LAUSUNTO_20170616115554_413344.pdf


 76. Lausunto

  Wed Jun 14 00:00:01 EEST 2017  Suomen Lastenkirurgiyhdistys Sulamaa seura ry
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/30222/413352/LAUSUNTO_20170616122011_413352.pdf


 77. Lausunto

  Wed Jun 14 00:00:01 EEST 2017  Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/30222/413496/LAUSUNTO_20170619070321_413496.pdf


 78. Lausunto

  Wed Jun 14 00:00:01 EEST 2017  Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri (Eksote)
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/30222/413626/LAUSUNTO_20170619101316_413626.pdf


 79. Lausunto

  Tue Jun 13 00:00:01 EEST 2017  Kuuloliitto ry
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/30222/412701/LAUSUNTO_20170613090746_412701.pdf


 80. Lausunto

  Tue Jun 13 00:00:01 EEST 2017  Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/30222/412703/LAUSUNTO_20170613092544_412703.pdf


 81. Lausunto

  Tue Jun 13 00:00:01 EEST 2017  Pohjois-Karjalan maakuntaliitto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/30222/412732/LAUSUNTO_20170613115107_412732.pdf


 82. Lausunto

  Tue Jun 13 00:00:01 EEST 2017  Suomen Geriatrit ry ja Suomen Lääkäriliiton geriatrit alaosasto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/30222/412734/LAUSUNTO_20170613115812_412734.pdf


 83. Lausunto

  Tue Jun 13 00:00:01 EEST 2017  Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/30222/412955/LAUSUNTO_20170614112545_412955.pdf


 84. Lausunto

  Tue Jun 13 00:00:01 EEST 2017  Etelä-Suomen aluehallintovirasto ESAVI
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/30222/412957/LAUSUNTO_20170614122616_412957.pdf


 85. Lausunto

  Tue Jun 13 00:00:01 EEST 2017  Suomen lastenortopedinen yhdistys
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/30222/412958/LAUSUNTO_20170614122616_412958.pdf


 86. Lausunto

  Tue Jun 13 00:00:01 EEST 2017  Satakunnan sairaanhoitopiiri
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/30222/413027/LAUSUNTO_20170615073435_413027.pdf


 87. Lausunto

  Tue Jun 13 00:00:01 EEST 2017  Suomen Sosiaalialan osaamiskeskusten johtajat
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/30222/413075/LAUSUNTO_20170615105909_413075.pdf


 88. Lausunto

  Mon Jun 12 00:00:01 EEST 2017  Suomen Lastenneurologinen yhdistys
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/30222/413070/LAUSUNTO_20170615104548_413070.pdf


 89. Lausunto

  Mon Jun 12 00:00:01 EEST 2017  Turun kaupungin hyvinvointitoimiala
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/30222/413077/LAUSUNTO_20170615110435_413077.pdf


 90. Lausunto

  Mon Jun 12 00:00:01 EEST 2017  Sosiaalialan osaamiskeskus Soccan
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/30222/413259/LAUSUNTO_20170616081204_413259.pdf


 91. Lausunto

  Fri Jun 09 00:00:01 EEST 2017  Suomen Gynekologiyhdistys
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/30222/412527/LAUSUNTO_20170612103522_412527.pdf


 92. Lausunto

  Thu Jun 08 00:00:01 EEST 2017  Suomen Erikoislääkäriyhdistys ry
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/30222/412331/LAUSUNTO_20170608113051_412331.pdf


 93. Lausunto

  Thu Jun 08 00:00:01 EEST 2017  Joensuun kaupunki
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/30222/412733/LAUSUNTO_20170613115149_412733.pdf


 94. Lausunto

  Wed Jun 07 00:00:01 EEST 2017  Suomen Thoraxkirurgiyhdistys ry
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/30222/412359/LAUSUNTO_20170609061301_412359.pdf


 95. Lausunto

  Wed Jun 07 00:00:01 EEST 2017  SUPER
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/30222/412385/LAUSUNTO_20170609085819_412385.pdf


 96. Lausunto

  Wed Jun 07 00:00:01 EEST 2017  Lapin aluehallintovirasto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/30222/412386/LAUSUNTO_20170609090857_412386.pdf


 97. Lausunto

  Tue Jun 06 00:00:01 EEST 2017  HYKS Vatsakeskus
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/30222/412101/LAUSUNTO_20170605100927_412101.pdf


 98. Lausunto

  Tue Jun 06 00:00:01 EEST 2017  Lapin sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/30222/412166/LAUSUNTO_20170606085103_412166.pdf


 99. Lausunto

  Tue Jun 06 00:00:01 EEST 2017  Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä Siun sote
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/30222/412368/LAUSUNTO_20170609074506_412368.pdf


 100. Lausunto

  Tue Jun 06 00:00:01 EEST 2017  Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä Siun sote
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/30222/412369/POYTAKIRJA_20170609074618_412369.pdf


 101. Lausunto

  Mon Jun 05 00:00:01 EEST 2017  Suomen Sydänliitto ry
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/30222/412160/LAUSUNTO_20170606075554_412160.pdf


 102. Lausunto

  Fri Jun 02 00:00:01 EEST 2017  Suomen Anestesiologiyhdistys
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/30222/412054/LAUSUNTO_20170602121009_412054.pdf


 103. Lausunto

  Thu Jun 01 00:00:01 EEST 2017  HYKSin Epilepsiakirurgiatyöryhmän, Lasten ja nuorten epilepsiayksikön, Lastenneurologian linjan, Neurologian klinikan, Neurokirurgian klinikan ja Kliinisen neurofysiologian klinikan lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/30222/411985/LAUSUNTO_20170602062521_411985.pdf


 104. Lausunnon liitteet

  Thu Jun 01 00:00:01 EEST 2017  HYKSin Epilepsiakirurgiatyöryhmän, Lasten ja nuorten epilepsiayksikön, Lastenneurologian linjan, Neurologian klinikan, Neurokirurgian klinikan ja Kliinisen neurofysiologian klinikan lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/30222/411986/LAUSUNTO_20170602063025_411986.pdf


 105. Lausunto

  Thu Jun 01 00:00:01 EEST 2017  Suomen Hammaslääkäriseura Apollonian Ortodontian jaosto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/30222/413063/LAUSUNTO_20170615102423_413063.pdf


 106. Lausunto

  Thu Jun 01 00:00:01 EEST 2017  Suomen Lääkäriliiton Suomen Gynekologit-alaosasto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/30222/413290/LAUSUNTO_20170616102002_413290.pdf


 107. Lausunto

  Wed May 31 00:00:01 EEST 2017  Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/30222/411794/LAUSUNTO_20170531105140_411794.pdf


 108. Lausunto

  Wed May 31 00:00:01 EEST 2017  Oulun yliopisto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/30222/412055/LAUSUNTO_20170602121009_412055.pdf


 109. Lausunto

  Tue May 30 00:00:01 EEST 2017  Suomen kliinisen fysiologian yhdistys ry ja Suomen Lääkäriliiton kliinisen fysiologian alaosasto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/30222/412039/LAUSUNTO_20170602112746_412039.pdf


 110. Lausunto

  Mon May 29 00:00:01 EEST 2017  Suomen verisuonikirurginen yhdistys SVKY
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/30222/411660/LAUSUNTO_20170529131227_411660.pdf


 111. Lausunto

  Mon May 29 00:00:01 EEST 2017  Vaasan sairaanhoitopiiri
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/30222/411692/LAUSUNTO_20170530090932_411692.pdf


 112. Lausunto

  Mon May 29 00:00:01 EEST 2017  Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soite
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/30222/411705/LAUSUNTO_20170530115515_411705.pdf


 113. Lausunto

  Mon May 29 00:00:01 EEST 2017  Suomen Leuka – ja kasvokirurgian yhdistys
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/30222/413059/LAUSUNTO_20170615102422_413059.pdf


 114. Lausunto

  Mon May 29 00:00:01 EEST 2017  Suomen reumaortopedinen yhdistys ry
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/30222/413291/LAUSUNTO_20170616102002_413291.pdf


 115. Lausunto

  Sun May 28 00:00:01 EEST 2017  Isoniemi Helena
  Näkyminen internetissä: Viitetiedot


 116. Lausunto

  Fri May 26 00:00:01 EEST 2017  Näkövammaisten liitto ry
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/30222/411613/LAUSUNTO_20170529093608_411613.pdf


 117. Lausunto

  Wed May 24 00:00:01 EEST 2017  Suomen Potilasliitto ry
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/30222/411467/LAUSUNTO_20170526073011_411467.pdf


 118. Lausunto

  Tue May 23 00:00:01 EEST 2017  Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä SOSTERI
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/30222/412744/LAUSUNTO_20170613121615_412744.pdf


 119. Lausunto

  Fri May 19 00:00:01 EEST 2017  Munuais- ja maksaliitto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/30222/410962/LAUSUNTO_20170516103917_410962.pdf


 120. Lausunto

  Fri May 19 00:00:01 EEST 2017  Pihlajalinna Oyj
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/30222/413814/LAUSUNTO_20170620070157_413814.pdf


 121. Lausunto

  Sat May 13 00:00:01 EEST 2017  Suomen Foniatrit ry
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/30222/411012/LAUSUNTO_20170517100457_411012.pdf


 122. Lausuntopyyntö

  Fri May 05 00:00:01 EEST 2017  Koskela Anne
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/30222/410574/LAUSUNTOPYYNTO_20170509071925_410574.pdf


 123. Fri May 05 00:00:01 EEST 2017  Koskela Anne
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/30222/410575/LAUSUNTOPYYNTO_20170509072100_410575.pdf


 124. Luonnos valtioneuvoston asetukseksi erikoissairaanhoidon työnjaosto ja eräiden tehtävien keskittämisestä

  Fri May 05 00:00:01 EEST 2017  Koskela Anne
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/30222/410582/LIITE_20170509082106_410582.pdf


 125. Asetusluonnos

  Fri May 05 00:00:01 EEST 2017  Koskela Anne
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/30222/410583/LIITE_20170509083504_410583.pdf


 126. Perustelumuistio

  Fri May 05 00:00:01 EEST 2017  Koskela Anne
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/30222/410584/MUISTIO_20170509084203_410584.pdf


 127. Lausunto

  Sat Apr 22 00:00:01 EEST 2017 
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/30222/413346/LAUSUNTOPYYNTO_20170616115734_413346.pdf


 128. Lausunto

  Wed Apr 12 00:00:01 EEST 2017  Turun yliopistollinen keskussairaala TYKS
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/30222/410042/LAUSUNTO_20170421055711_410042.pdf


 129. Lausunto

  Tue Apr 11 00:00:01 EEST 2017  Epilepsialiitto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/30222/409919/LAUSUNTO_20170413135121_409919.pptx


 130. Lausunto

  Tue Apr 11 00:00:01 EEST 2017  Suomen Reumaliitto ry
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/30222/409920/LAUSUNTO_20170413140058_409920.pdf


 131. Lausunto

  Tue Apr 11 00:00:01 EEST 2017  Aivoliitto ry
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/30222/409921/LAUSUNTO_20170413140933_409921.pdf


 132. Lausunto

  Mon Apr 10 00:00:01 EEST 2017  Suomen Diabetesliitto ry
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/30222/409918/LAUSUNTO_20170413134303_409918.pdf

Ei julkaisuja