Osallistu keskusteluun ja vaikuta valmisteluun

Päätökseneon valmisteluun ja hallinnon kehittämiseen voi osallistua ja vaikuttaa esimerkiksi lausuntokierroksilla. Seuraavat hankkeet kaipaavat asiantuntijoiden näkemyksiä juuri nyt!

Käynnissä

LAUSUNTOKIERROS 28.8.2017 - 26.9.2017

Lausuntopyyntö ja lausunnot Lausuntopalvelussa https://www.lausuntopalvelu.fi/FI/Proposal/Participation?proposalId=abb28c21-bed3-4565-8a7b-477dd2dabb29

Tietoa hankkeesta: Ensisijaisesti tarjottavien palvelujen tiekartta 2017-2021


Lausuntopyyntö Ensisijaisesti sähköisesti tarjottavien palvelujen tiekartta -työryhmän lainmuutostarpeiden arviointia koskevasta työryhmäraportista

LAUSUNTOKIERROS 1.9.2017 - 30.9.2017

Tietoa hankkeesta: Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työtapaturma- ja ammattitautilain muuttamisesta


Lausuntokierros

LAUSUNTOKIERROS 7.9.2017 - 6.10.2017

Tietoa hankkeesta: Keskisuurten polttolaitosten päästöjä koskevan direktiivin kansallisen täytäntöönpanon taustaryhmä


Lausuntopyyntö luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi polttoaineteholtaan alle 50 megawatin energiantuotantoyksiköiden ympäristönsuojeluvaatimuksista

LAUSUNTOKIERROS 20.9.2017 - 9.10.2017

Tietoa hankkeesta: Varainsiirtoverolain muuttaminen, hallituksen esityksen valmisteluLausuntopyyntö hallituksen esityksen luonnoksesta laiksi elinkeinoverolain ja arvonlisäverolain pykälien muuttamisesta

LAUSUNTOKIERROS 22.9.2017 - 19.10.2017

Tietoa hankkeesta: Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi yksityisten yritysten ja muiden yhteisöjen hyväksymismenettelystä työnvälityspalvelujen eurooppalaisen verkoston (Eures) jäseniksi ja yhteistyökumppaneiksi


Lausuntokierros

LAUSUNTOKIERROS 25.9.2017 - 20.10.2017

Tietoa hankkeesta: Ydinenergia-asetuksen muuttaminen


Lausuntokierros

LAUSUNTOKIERROS 18.9.2017 - 20.10.2017

Tietoa hankkeesta: Liikenne- ja potilasvahinkolautakuntien yhdistäminen


Luonnos hallituksen esitykseksi lausuntokierrokselle

LAUSUNTOKIERROS 19.9.2017 - 10.11.2017

Pitkän korkotukimallin kehittämisen suuntaviivoista keväällä 2017 saadun palautteen perusteella ympäristöministeriössä on valmisteltu luonnos hallituksen esitykseksi korkotukimallia koskevien säännösten muuttamiseksi. Esitysluonnoksesta voi antaa lausuntoja 10.11.2017 saakka lausuntopalvelu.fi-palvelua käyttäen (ks. linkki alla).

Tietoa hankkeesta: Pitkän korkotukimallin kehittämishanke


Lausuntokierros luonnoksesta hallituksen esitykseksi

KUULEMISTILAISUUS 14.6.2017

Kuulemistilaisuudessa esiteltiin nuohoussääntelyn uudistamisesta saatu lausuntopalaute.

Tietoa hankkeesta: Nuohousta koskevan sääntelyn uudistaminen, hallituksen esityksen valmistelu


Kuulemistilaisuus nuohousta koskevan sääntelyn uudistamisesta 14.6.2017

KUULEMISTILAISUUS 29.5.2017

Kuulemistilaisuus / Joukkorahoituslain muuttaminen; kuulemistilaisuus 29.5.2017 Ilmoittautuminen kuulemistilaisuuteen viimeistään tiistaina 23.5.2017 klo 15.00 mennessä.

Tietoa hankkeesta: Rahoitusvälineiden markkinoita koskevien EU-säädösten (Mifid -direktiivin ja Mifir -asetuksen) voimaansaattaminen; hallituksen esityksen valmistelu


Kuulemistilaisuus

KUULEMISTILAISUUS 12.5.2017

Tietoa hankkeesta: Sijoitusrahastolain uudistamishanke


Lausuntopyyntö

KUULEMISTILAISUUS 5.4.2017

Kuulemistilaisuus 5.4.2017; IFRS-raportoinnin saattaminen pakolliseksi kaikille Suomessa toimiluvan saaneille luottolaitoksille

Tietoa hankkeesta: IFRS-raportoinnin saattaminen pakolliseksi kaikille Suomessa toimiluvan saaneille luottolaitoksille, hallituksen esityksen valmistelu


Kuulemistilaisuus

KUULEMISTILAISUUS 29.3.2017

Tietoa hankkeesta: Pankki- ja maksutilijärjestelmän uudistaminen


Keskustelutilaisuus

LAUSUNTOKIERROS 1.3.2017

Tietoa hankkeesta: HE laiksi laiva-apteekkilain muuttamisesta


valmistelu

KUULEMISTILAISUUS 9.2.2017

Maa- ja metsätalousvaliokunta

Tietoa hankkeesta: Elintarvikelain muutos


Valiokuntakuuleminen

KUULEMISTILAISUUS 16.12.2016

Tietoa hankkeesta: Euroopan parlamentin ja neuvoston verkko- ja tietoturvadirektiivin kansallinen täytäntöönpano