Osallistu keskusteluun ja vaikuta valmisteluun

Päätöksenteon valmisteluun ja hallinnon kehittämiseen voi osallistua ja vaikuttaa esimerkiksi lausuntokierroksilla. Seuraavat hankkeet kaipaavat näkemystäsi juuri nyt!

Käynnissä

3D-kiinteistönmuodostaminen

LAUSUNTOKIERROS 16.3.2018 - 27.4.2018


Kriminaalipolitiikan arviomuistio

LAUSUNTOKIERROS 13.3.2018 - 30.4.2018

Lausuntopalvelu.fiHallituksen esitys eduskunnalle Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Australian välillä tehdyn puitesopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

LAUSUNTOKIERROS 5.4.2018 - 4.5.2018

Ulkoasiainministeriö valmistelee hallituksen esitystä eduskunnalle Euroopan unionin ja sen jäsenval-tioiden sekä Australian välillä tehdyn puitesopimuksen hyväksymiseksi ja laiksi sopimuksen lainsää-dännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta. Ulkoasiainministeriö pyytää ministeriöiltä, Ahvenanmaan maakuntapäiviltä sekä valtioneuvoston kanslialta lausuntoja valmistelussa olevasta hallituksen esityksestä. Lausunnot pyydetään viimeistään 4.5.2018.Yhteisöjen tulolähdejaon poistaminen

LAUSUNTOKIERROS 22.3.2018 - 4.5.2018


Maankäyttö- ja rakennusasetuksen muuttaminen 3D-kiinteistöjen käyttöönoton vuoksi

LAUSUNTOKIERROS 15.3.2018 - 4.5.2018

Asetusmuutos on lausunnoilla 4.5.2018 asti.

Lausuntopalvelu.fi


Sijoitusrahastolain uudistamishanke

LAUSUNTOKIERROS 15.3.2018 - 4.5.2018
MML Hallintolaki ja tiedonsaantilaki

LAUSUNTOKIERROS 26.3.2018 - 7.5.2018


Digimuutosohjelman johtoryhmä

LAUSUNTOKIERROS 13.4.2018 - 15.5.2018

Maakunta- ja soteuudistuksen digimuutosohjelma pyytää lausuntoa maakuntien digiyhtenäis[ohjaus]politiikkaluonnoksesta. Maakuntien digi-yhtenäis[ohjaus]politiikka linjaa valtioneuvoston yhteisen ohjauksen osana toimivan maakuntien digi-ohjauksen periaatteet. Se myös kuvaa valtio- ja maakuntatoimijoiden rooleja ja vastuita sekä merkittävimmät toimenpiteet vuosina 2018-2022 maakuntien digitalisoitumisen edistämiseksi.

Lausuntopalvelu.fi


Tavaramerkkilain kokonaisuudistusta valmisteleva työryhmä

LAUSUNTOKIERROS 20.3.2018 - 22.5.2018

Työryhmän muistio lähetettiin lausuntokierrokselle ti 20.3.2018, lausuntoaika päättyy ti 22.5.2018. Ruotsinkieliset pykäläehdotukset liitetään asiakirjoihin lausuntoaikana.
Osakkeenomistajien oikeudet -työryhmä

LAUSUNTOKIERROS 16.4.2018 - 31.5.2018


Mediapoliittinen ohjelma

KUULEMISTILAISUUS 1.4.2018 - 31.5.2018

Kevään aikana kuulemistilaisuuksissa haetaan yhdessä media-alan toimijoiden ja muiden alan sidosryhmien kanssa näkemystä tulevista kehityssuunnista ja erityisesti tarvittavista käytännön toimenpiteistä ja linjauksista. Kevään aikana järjestetään myös avoin verkkokuuleminen.


Valtionavustusten digitalisoinnin esiselvitys

KUULEMISTILAISUUS 17.1.2018

Esiselvityksestä järjestetään 17.1.2018 avoin keskustelu- ja kuulemistilaisuus. Lisätietoja Tuula Lybeck tai Hanna Laitinen