Osallistu keskusteluun ja vaikuta valmisteluun

Päätöksenteon valmisteluun ja hallinnon kehittämiseen voi osallistua ja vaikuttaa esimerkiksi lausuntokierroksilla. Seuraavat hankkeet kaipaavat näkemystäsi juuri nyt!

Käynnissä
Genomikeskus-työryhmä

LAUSUNTOKIERROS 22.12.2017 - 2.2.2018

Terveet tilat 2028 -hanke

LAUSUNTOKIERROS 13.12.2017 - 15.2.2018

Ehdotus toimenpideohjelmaksi julkaistaan 13.12.2017. Palautetta voi antaa sähköpostilla terveet-tilat@vnk.fi, verkossa 20.12.2017 julkaisstavassa osoitteessa ja alkuvuonna järjestettävissä sidosryhmätapaamisissa aina 15.2.2018 saakka. Sidosryhmätapaamisia järjestetään tammi-helmikuussa 2018 neljällä paikkakunnalla. Ohjelma viimeistellään palaute huomioon ottaen. Ohjelman toimeenpano alkaa maalis-huhtikuusas 2018 kun toimeenpano-organisaatio on asetettu.


Hallituksen esitys laiksi eläinten hyvinvoinnista

LAUSUNTOKIERROS 21.12.2017 - 28.2.2018

Lausuntopalautteen käsittelyn helpottamiseksi maa- ja metsätalousministeriö pyytää, että lausunto jaotellaan lausuntopyynnön liitteessä esitettyjen väliotsikoiden mukaisesti. Lausunto pyydetään antamaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön. Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin. Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivuilta Ohjeet > Käyttöohjeet. Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta lausunto.om@om.fi. Jos ette voi antaa lausuntoanne lausuntopalvelu.fi:ssä, lausunto voidaan toimittaa myös ensisijaisesti sähköpostilla osoitteeseen kirjaamo@mmm.fi tai kirjeitse osoitteeseen maa- ja metsätalousministeriö, PL 30, 00023 VALTIONEUVOSTO. Sähköiset lausunnot tulee toimittaa pdf-, Word- tai rtf -tallennusmuodossa.Saavutettavuusdirektiivin kansallinen toimeenpano

LAUSUNTOKIERROS 18.1.2018 - 1.3.2018Esiselvityshanke rahankeräyslain uudistamiseksi

LAUSUNTOKIERROS 17.1.2018 - 14.3.2018


Valtionavustusten digitalisoinnin esiselvitys

KUULEMISTILAISUUS 17.1.2018

Esiselvityksestä järjestetään 17.1.2018 avoin keskustelu- ja kuulemistilaisuus. Lisätietoja Tuula Lybeck tai Hanna Laitinen


Tulossa


Terveet tilat 2028 -hanke

KUULEMISTILAISUUS 2.2.2018 - 2.2.2018


Terveet tilat 2028 -hanke

KUULEMISTILAISUUS 13.2.2018 - 13.2.2018