Valtioneuvoston yleisistunto 16.2.2017

Istunnon ajankohta 16.2.2017 13.00 | Paikka: Helsinki

16.2.2017 13.39 Päätösluettelo

Valtioneuvoston kanslia

Puolustusministeriö

Heikki Välivehmas, Vanhempi osastoesiupseeri p.029 5140330

Valtioneuvoston puolustusselonteko

Valtiovarainministeriö

Työ- ja elinkeinoministeriö

Sosiaali- ja terveysministeriö

Arita Kaario, Vanhempi hallitussihteeri p.029 5163522

Sosiaali- ja terveysministeriön sosiaalineuvoksen viran täyttäminen.


Istuntojen jälkeen valtioneuvoston viestintäosasto julkaisee päätökset ja niiden liitteet kokonaisuudessaan. Päätökset ja liitteet eivät ole virallisia asiakirjoja.