Valtioneuvoston yleisistunto 16.3.2017

Istunnon ajankohta 16.3.2017 13.00 | Paikka: Helsinki

16.3.2017 13.38 Päätösluettelo

Sosiaali- ja terveysministeriö


Istuntojen jälkeen valtioneuvoston viestintäosasto julkaisee päätökset ja niiden liitteet kokonaisuudessaan. Päätökset ja liitteet eivät ole virallisia asiakirjoja.