Valtioneuvoston yleisistunto 18.5.2017

Istunnon ajankohta 18.5.2017 13.00 | Paikka: Helsinki

18.5.2017 13.21 Päätösluettelo

Valtioneuvoston kanslia

Merja Saaritsa-Lantta, Hallinnollinen notaari p.+35 8295160270

Valtioneuvoston jäsenten vuosilomaan rinnastettavat vapaat

Oikeusministeriö

Puolustusministeriö

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Maa- ja metsätalousministeriö

Jukka Mirvo, Vanhempi hallitussihteeri p.029 5162468

Valtioneuvoston asetus koltta-asetuksen muuttamisesta

Sosiaali- ja terveysministeriö

Tuula Andersin, Hallitussihteeri p.029 5163506

Valtioneuvoston asetus työympäristöstä aluksessa


Istuntojen jälkeen valtioneuvoston viestintäosasto julkaisee päätökset ja niiden liitteet kokonaisuudessaan. Päätökset ja liitteet eivät ole virallisia asiakirjoja.