Valtioneuvoston yleisistunto 17.5.2017

Istunnon ajankohta 17.5.2017 10.30 | Paikka: Helsinki

17.5.2017 10.45 Päätösluettelo

Istuntojen jälkeen valtioneuvoston viestintäosasto julkaisee päätökset ja niiden liitteet kokonaisuudessaan. Päätökset ja liitteet eivät ole virallisia asiakirjoja.