Valtioneuvoston yleisistunto 15.6.2017

Istunnon ajankohta 15.6.2017 13.00 | Paikka: Helsinki

15.6.2017 13.47 Päätösluettelo

Valtioneuvoston kanslia

Anna Leppäkoski, Erityisasiantuntija, esittelijä p.+35 8295160418

Valtioneuvoston kanslian neuvottelevan virkamiehen viran täyttäminen

Merja Saaritsa-Lantta, Hallinnollinen notaari p.+35 8295160270

Valtioneuvoston jäsenten vuosilomaan rinnastettavat vapaat

Oikeusministeriö

Liikenne- ja viestintäministeriö


Istuntojen jälkeen valtioneuvoston viestintäosasto julkaisee päätökset ja niiden liitteet kokonaisuudessaan. Päätökset ja liitteet eivät ole virallisia asiakirjoja.