Valtioneuvoston yleisistunto 10.7.2017

Istunnon ajankohta 10.7.2017 14.15 | Paikka: Helsinki

10.7.2017 15.05 Päätösluettelo

Maa- ja metsätalousministeriö


Istuntojen jälkeen valtioneuvoston viestintäosasto julkaisee päätökset ja niiden liitteet kokonaisuudessaan. Päätökset ja liitteet eivät ole virallisia asiakirjoja.