Valtioneuvoston yleisistunto 7.9.2017

Istunnon ajankohta 7.9.2017 13.00 | Paikka: Helsinki

7.9.2017 13.39 Päätösluettelo

Valtioneuvoston kanslia

Anna Leppäkoski, Erityisasiantuntija, esittelijä p.+35 8295160418

Valtioneuvoston kanslian neuvottelevan virkamiehen viran täyttäminen

Ulkoasiainministeriö

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Satu Paasilehto, Hallitusneuvos p.+35 8295330240

Vähemmistökielisen sanomalehdistön tuki vuonna 2017

Maa- ja metsätalousministeriö

Liikenne- ja viestintäministeriö

Harri Pursiainen, Kansliapäällikkö p.029 5342389

Liikenne- ja viestintäministeriön viestintäjohtajan viran täyttäminen

Kirsi Miettinen, Lainsäädäntöneuvos p.029 5342570

Valtioneuvoston asetus liikkumispalveluita koskevista olennaisista tiedoista


Istuntojen jälkeen valtioneuvoston viestintäosasto julkaisee päätökset ja niiden liitteet kokonaisuudessaan. Päätökset ja liitteet eivät ole virallisia asiakirjoja.