Valtioneuvoston yleisistunto 7.12.2017

Istunnon ajankohta 7.12.2017 13.00 | Paikka: Helsinki

7.12.2017 13.52 Päätösluettelo

Oikeusministeriö

Sami Manninen, Osastopäällikkö, ylijohtaja p.029 5150318

Virkavapauden myöntäminen oikeusministeriön lainsäädäntöneuvokselle

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Liikenne- ja viestintäministeriö

Harri Pursiainen, Kansliapäällikkö p.029 5342389

Liikenne- ja viestintäministeriön hallitusneuvoksen viran täyttäminen


Istuntojen jälkeen valtioneuvoston viestintäosasto julkaisee päätökset ja niiden liitteet kokonaisuudessaan. Päätökset ja liitteet eivät ole virallisia asiakirjoja.