Valtioneuvoston yleisistunto 28.12.2017

Istunnon ajankohta 28.12.2017 13.40 | Paikka: Helsinki

28.12.2017 14.58 Päätösluettelo

Valtiovarainministeriö

Sosiaali- ja terveysministeriö

Ympäristöministeriö


Istuntojen jälkeen valtioneuvoston viestintäosasto julkaisee päätökset ja niiden liitteet kokonaisuudessaan. Päätökset ja liitteet eivät ole virallisia asiakirjoja.