Valtioneuvoston yleisistunto 12.4.2018

Istunnon ajankohta 12.4.2018 13.00 | Paikka: Helsinki

12.4.2018 13.49 Päätösluettelo

Puolustusministeriö

Työ- ja elinkeinoministeriö

Henri Backman, Neuvotteleva virkamies p.+35 8295063581

Huoltovarmuuskeskuksen vuoden 2017 tilinpäätöksen vahvistaminen

Harri Roudasmaa, Johtava asiantuntija, esittelijä p.+35 8295047114

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi kaasulaitelaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Tarja Virkkunen, Ylitarkastaja, esittelijä p.+35 8295048252

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi päästökauppalain muuttamisesta


Istuntojen jälkeen valtioneuvoston viestintäosasto julkaisee päätökset ja niiden liitteet kokonaisuudessaan. Päätökset ja liitteet eivät ole virallisia asiakirjoja.