Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen

« Valtioneuvoston yleisistunto 10.11.2016 13.00

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi valtion taiteilija-apurahoista annetun lain muuttamisesta (HE 95/2016 vp; EV 122/2016 vp)

HE 95/2016

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Sanni Grahn-Laasonen

Esittelijä
Rami Sampalahti, Vanhempi hallitussihteeri p.+35 8295330190

Esitys
Valtioneuvosto esittää, että Tasavallan Presidentti vahvistaa lain valtion taiteilija-apurahoista annetun lain muuttamisesta ja määrää lain tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2017

Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen


Istuntojen jälkeen valtioneuvoston viestintäosasto julkaisee päätökset ja niiden liitteet kokonaisuudessaan. Päätökset ja liitteet eivät ole virallisia asiakirjoja.