Arviomäärärahan ylitys

« Raha-asiainvaliokunta 16.2.2017 13.00

Työ- ja elinkeinoministeriö

Arviomäärärahan ylitys momentilla 32.01.29 (Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot)

Ministeri
Jari Lindström

Esittelijä
Mika Niemelä, Talousjohtaja p.+35 8295062135

Asia
Ehdotus vuoden 2016 talousarvion momentin 32.01.29 (Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot) arviomäärärahan ylittämisestä 2 300 000 eurolla.

Esitys
Puollettaneen

Päätös
Raha-asiainvaliokunta puolsi ehdotusta

Liitteet
  1. Muistio

Istuntojen jälkeen valtioneuvoston viestintäosasto julkaisee päätökset ja niiden liitteet kokonaisuudessaan. Päätökset ja liitteet eivät ole virallisia asiakirjoja.