Arviomäärärahan ylitys

« Raha-asiainvaliokunta 16.2.2017 13.00

Liikenne- ja viestintäministeriö

Vuoden 2016 talousarvion momentin 31.01.29 (liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalanarvonlisäveromenot) ylitys vuonna 2016

Ministeri
Anne Berner

Esittelijä
Tuija Päivärinta, Neuvotteleva virkamies p.029 5342607

Asia
Vuoden 2016 talousarvion momentin 31.01.29 (liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot) budjetoitua 394 875 000 euroa ehdotetaan ylitettäväksi 17 000 000 eurolla.

Esitys
Puolletaan

Vaikutukset
Arvonlisäverojen määrä on talousarviovuonna osoittautunut arvioitua suuremmaksi. Vuoden 2016 hallinnonalan arvonlisäveromenojen toteutuma on tällä hetkellä 410 760 000 euroa. Hallinnonalalla noin 95 % arvonlisäveromenoista aiheutuu Liikenneviraston toiminnasta. Momentin ylitys aiheutuu loppuvuoden arvioitua suuremmasta Liikenneviraston väylänpidon ja korjausvelkaohjelman sekä väyläinvestointien menojen toteumasta.

Päätös
Raha-asiainvaliokunta puolsi ehdotusta

Liitteet
  1. Muistio

Istuntojen jälkeen valtioneuvoston viestintäosasto julkaisee päätökset ja niiden liitteet kokonaisuudessaan. Päätökset ja liitteet eivät ole virallisia asiakirjoja.