Selonteot, tiedonannot ja ilmoitukset

Valtioneuvoston selonteot ja tiedonannot

Valtioneuvosto voi antaa eduskunnalle tiedonannon tai selonteon hallintoa tai kansainvälisiä suhteita koskevasta asiasta. Selonteko lähetetään useimmiten valiokuntaan, jonka mietinnön pohjalta kansanedustajat käsittelevät asiaa. Myös tiedonanto voidaan lähettää valiokuntaan käsiteltäväksi.

Tiedonannon käsittelyn päätteeksi voidaan toimittaa äänestys valtioneuvoston tai ministerin nauttimasta luottamuksesta. Selonteon käsittelyssä ei voida äänestää luottamuksesta.
Selonteot - eduskunta
Tiedonannot - eduskunta

Pääministerin ilmoitukset

Pääministeri voi puhemiehen kanssa sopimanaan aikana antaa eduskunnalle ilmoituksen valtioneuvoston toimialaan kuuluvasta asiasta. Ilmoituksen voi antaa myös pääministerin määräämä muu ministeri. Ilmoituksen johdosta käydään täysistuntokeskustelu päätöksiä tekemättä.
Kaikki pääministerin ilmoitukset 2011-
Pääministerin ilmoitukset - eduskunta

Pääministeri Sipilän hallituksen selonteot ja tiedonannot