Päätökset

Päätössivuilla julkaistaan ennakkoon seuraavan valtioneuvoston yleisistunnon ja tasavallan presidentin esittelyn asialistat sekä tiedot tulevien istuntojen ajankohdista. Istunnon jälkeen julkaistaan päätökset liitteineen, koostetiedote istunnon päätöksistä sekä ministeriöiden tiedotteita tärkeimmistä päätöksistä.

Verkkosivuilla julkistettavat päätösliitteet eivät ole virallisia asiakirjoja. Virallisen otteen istunnon pöytäkirjasta saa pyydettäessä valtioneuvoston kanslian istuntoyksiköstä.

Päätökset liitteineen

Valtioneuvoston yleisistunto 20.10.2016
Päätösluettelo 20.10.2016 15.12
Tasavallan presidentin esittely 14.10.2016
Päätösluettelo 14.10.2016 11.34
Valtioneuvoston yleisistunto 13.10.2016
Päätösluettelo 13.10.2016 13.49
Valtioneuvoston yleisistunto 6.10.2016
Päätösluettelo 6.10.2016 13.49
Tasavallan presidentin esittely 30.9.2016
Päätösluettelo 30.9.2016 12.02
Valtioneuvoston yleisistunto 29.9.2016
Päätösluettelo 29.9.2016 13.50
Raha-asiainvaliokunta 29.9.2016
Päätösluettelo 29.9.2016 13.18
Raha-asiainvaliokunta 22.9.2016
Päätösluettelo 22.9.2016 13.52
Valtioneuvoston yleisistunto 22.9.2016
Päätösluettelo 22.9.2016 13.48
Raha-asiainvaliokunta 15.9.2016
Päätösluettelo 15.9.2016 15.23
Valtioneuvoston Viikko -julkaisu

Valtioneuvoston Viikko -julkaisu

Valtioneuvoston Viikko julkaistaan maanantaisin Virallisen Lehden liitteenä. Julkaisu sisältää edellisen viikon keskeiset hallitustapahtumat.

Valtioneuvoston Viikko - Edita

Hallituksen vuosikertomus 2015

Hallituksen vuosikertomus 2015

Hallituksen vuosikertomus kokoaa tiedot hallituksen toiminnasta sekä valtiontalouden hoidosta ja talousarvion noudattamisesta.

Hallituksen vuosikertomus 2015

Hallituksen esitykset syyskaudella 2016

Hallituksen esitykset syyskaudella 2016

Hallituksen on tarkoitus antaa syksyn istuntokaudella eduskunnalle yhteensä 172 hallituksen esitystä.

Esitykset syysistuntokaudella