FI SV EN

Ministerien palkkiot ja sidonnaisuudet

Ministereiden palkkio on määritelty edustajanpalkkiota koskevassa laissa. Ministereiden palkkio vastaa eduskunnan varapuhemiehen palkkiota vähennettynä viidellä prosentilla. Pääministerin palkkio vastaa eduskunnan puhemiehelle maksettavaa palkkiota vähennettynä viidellä prosentilla.
Laki edustajanpalkkioista - Finlex
Laki valtioneuvoston jäsenille maksettavista palkkioista ja korvauksista - Finlex

Kansanedustajina toimiville ministereille maksetaan lisäksi kansanedustajan palkkiota ja kulukorvausta. Eduskunta pidättää ministeriksi valituilta kansanedustajilta puolet kansanedustajan palkkiosta ja kulukorvauksesta.
Kansanedustajien palkkiot - eduskunta

Hallituksen palkkiot

Tällä hetkellä ministerin palkkio on 9 102,84 kuukaudessa ja pääministerin palkkio 10 920,06 euroa kuukaudessa. Palkkio on veronalaista tuloa.

Sipilän hallituksen sidonnaisuudet

Hallitus päätti torstaina 11. kesäkuuta 2015 lähettää eduskunnalle kirjelmän valtioneuvoston jäsenten sidonnaisuuksista. Ilmoitus sidonnaisuuksista sisältää tiedot ministerien elinkeinotoiminnasta, omistuksista yrityksissä, muut merkittävät tulolähteet ja velat sekä sellaiset tehtävät ja sidonnaisuudet, joilla voi olla merkitystä arvioitaessa hänen toimintaansa valtioneuvoston jäsenenä.
Ministerien Soini, Vehviläinen, Rehula, Tiilikainen, Niinistö, Berner ja Mykkänen sidonnaisuudet 9.2.2017
Ministeri Lintilän sidonnaisuudet 29.12.2016
Sipilän hallituksen sidonnaisuudet 22.9.2016
Sipilän hallituksen sidonnaisuudet 7.7.2016
Sipilän hallituksen sidonnaisuudet 29.6.2016
Sipilän hallituksen sidonnaisuudet 31.3.2016
Sipilän hallituksen sidonnaisuudet 25.2.2016
Sipilän hallituksen sidonnaisuudet 11.6.2015