FI SV EN

Ministerityöryhmät ja kärkihankevastuut

Hallitus nimesi 23. kesäkuuta 2015 ministerityöryhmät hallitusohjelman strategisille tavoitteille sekä reformikokonaisuudelle. Lisäksi kunkin tavoitteen kärkihankkeille nimettiin vastuuministerit. 
Tiedote 23.6.2015

Hallituksella on myös kaksi muuta ministerityöryhmää sekä Venäjä-ministeriryhmä, jonka toimintaan voivat osallistua kaikki hallituksen ministerit. Myös tasavallan presidentti voi osallistua ryhmän kokouksiin. Ryhmä ei ole päätöksiä tekevä elin vaan toimii tiedonjako- ja koordinaatioelimenä. 
Tiedote 24.9.2015

Kärkihankkeita koordinoivat ministerityöryhmät

Työllisyys ja kilpailukyky

Talouspoliittinen ministerivaliokunta käsittelee hallituksen ”työllisyys ja kilpailukyky” -kärkitavoitteen alle kuuluvat asiat. Maatalous- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen, sosiaali- ja terveysministeri Hanna Mäntylä ja ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Lenita Toivakka ovat tarvittaessa paikalla, kun käsitellään työllisyys ja kilpailukyky -strategista hanketta.

Kärkihankevastuut

 • Kilpailukyvyn vahvistaminen elinkeinoelämän ja yrittäjyyden edellytyksiä parantamalla / Rehn
 • Työn vastaanottamista estäviä kannustinloukkuja puretaan ja rakenteellista työttömyyttä alennetaan / Lindström
 • Paikallista sopimista edistetään ja työllistämisen esteitä puretaan / Lindström ja Rehn
 • Työvoimahallinnon uudistaminen työllistymistä tukevaksi / Lindström
 • Asuntorakentamista lisätään / Tiilikainen
   

Osaamisen ja koulutuksen ministerityöryhmä

Käsittelee hallituksen ”osaaminen ja koulutus” -kärkitavoitteen alle kuuluvat, aiemmin sivistyspoliittisessa ministerityöryhmässä käsitellyt asiat.

Kokoonpano

opetus- ja kulttuuriministeri Sanni Grahn-Laasonen, puheenjohtaja
ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Lenita Toivakka
kunta- ja uudistusministeri Anu Vehviläinen
elinkeinoministeri Olli Rehn
sosiaali- ja terveysministeri Hanna Mäntylä
oikeus- ja työministeri Jari Lindström

Kärkihankevastuut

 • Uudet oppimisympäristöt ja digitaaliset materiaalit peruskouluihin / Grahn-Laasonen
 • Toisen asteen ammatillisen koulutuksen reformi / Grahn-Laasonen
 • Nopeutetaan siirtymistä työelämään / Grahn-Laasonen
 • Parannetaan taiteen ja kulttuurin saavutettavuutta / Grahn-Laasonen
 • Vahvistetaan korkeakoulujen ja elinkeinoelämän yhteistyötä innovaatioiden kaupallistamiseksi / Rehn yhteistyössä Grahn-Laasosen kanssa
 • Nuorisotakuuta yhteisötakuun suuntaan / Grahn-Laasonen yhteistyössä Lindströmin ja Rehulan kanssa
   

Hyvinvoinnin ja terveyden ministerityöryhmä

Käsittelee hallituksen ”hyvinvointi ja terveys” -kärkitavoitteen alle kuuluvat, aiemmin sosiaali- ja terveyspoliittisessa ja peruspalveluohjelman ministerityöryhmissä käsitellyt asiat.

Kokoonpano

sosiaali- ja terveysministeri Hanna Mäntylä, puheenjohtaja
oikeus- ja työministeri Jari Lindström
perhe- ja peruspalveluministeri Juha Rehula
liikenne- ja viestintäministeri Anne Berner
ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Lenita Toivakka
sisäministeri Petteri Orpo

Kärkihankevastuut

 • Palvelut asiakaslähtöisiksi / Mäntylä ja Rehula
 • Edistetään terveyttä ja hyvinvointia sekä vähennetään eriarvoisuutta / Rehula
 • Toteutetaan lapsi- ja perhepalvelujen muutosohjelma / Rehula
 • Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaiken ikäisten omaishoitoa / Rehula
 • Osatyökykyisille väyliä työhön / Mäntylä
   

Biotalouden ja puhtaiden ratkaisujen ministerityöryhmä

Käsittelee hallituksen ”biotalous ja puhtaat ratkaisut” -kärkitavoitteen alle kuuluvat, aiemmin energia- ja ilmastopoliittisessa ministerityöryhmässä käsitellyt asiat.

Kokoonpano

maatalous- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen ja elinkeinoministeri Olli Rehn, puheenjohtajat
sosiaali- ja terveysministeri Hanna Mäntylä
oikeus- ja työministeri Jari Lindström
sisäministeri Petteri Orpo
opetus- ja kulttuuriministeri Sanni Grahn-Laasonen

Kärkihankevastuut

 • Hiilettömään, puhtaaseen, uusiutuvaan energiaan kustannustehokkaasti / Rehn ja Tiilikainen
 • Puu liikkeelle ja uusia tuotteita metsästä / Tiilikainen ja Rehn
 • Kiertotalouden läpimurto, vesistöt kuntoon / Tiilikainen
 • Suomalainen ruoantuotanto kannattavaksi, kauppatase nousuun / Tiilikainen
 • Luontopolitiikkaa luottamuksella ja reiluin keinoin / Tiilikainen
   

Toimintatapojen uudistamisen ministerityöryhmä

Käsittelee hallituksen ”digitalisaatio, kokeilut ja normien purkaminen” -kärkitavoitteen alle kuuluvat asiat.

Kokoonpano

kunta- ja uudistusministeri Anu Vehviläinen ja liikenne- ja viestintäministeri Anne Berner, puheenjohtajat
puolustusministeri Jussi Niinistö
sosiaali- ja terveysministeri Hanna Mäntylä
opetus- ja kulttuuriministeri Sanni Grahn-Laasonen
ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Lenita Toivakka

Kärkihankevastuut

 • Digitalisoidaan julkiset palvelut / Vehviläinen
 • Rakennetaan digitaalisen liiketoiminnan kasvuympäristö / Berner
 • Sujuvoitetaan säädöksiä / Berner
 • Otetaan käyttöön kokeilukulttuuri / Vehviläinen
 • Parannetaan johtamista ja toimeenpanoa / Vehviläinen
   

Reformiministerityöryhmä

Käsittelee hallituksen hallinnon reformeja käsittelevät asiat (sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistus, kuntien tehtävien ja velvoitteiden karsiminen, alue- ja keskushallinnon uudistus).

Kokoonpano

perhe- ja peruspalveluministeri Juha Rehula, puheenjohtaja sotessa
kunta- ja uudistusministeri Anu Vehviläinen, puheenjohtaja kuntien tehtävien karsinnassa sekä alue- ja keskushallinnon uudistuksessa
sosiaali- ja terveysministeri Hanna Mäntylä
puolustusministeri Jussi Niinistö
sisäministeri Petteri Orpo
ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Lenita Toivakka

Muut ministerityöryhmät

Sisäisen turvallisuuden ja oikeudenhoidon ministerityöryhmä

Käsittelee oikeudenhoidon ja sisäisen turvallisuuden toimivuuteen ja viranomaisketjuun sekä erityisesti tiedusteluun liittyviä kysymyksiä.

Kokoonpano

sisäministeri Petteri Orpo, puheenjohtaja
oikeus- ja työministeri Jari Lindström
perhe- ja peruspalveluministeri Juha Rehula
liikenne- ja viestintäministeri Anne Berner
puolustusministeri Jussi Niinistö
opetus- ja kulttuuriministeri Sanni Grahn-Laasonen

Maahanmuuton ministerityöryhmä

Ministerityöryhmä muodostaa ja ylläpitää tilannekuvaa turvapaikanhakijatilanteesta sekä seuraa kotoutumisen edistymistä.

Kokoonpano

sisäministeri Petteri Orpo, puheenjohtaja
pääministeri Juha Sipilä
ulkoasiainministeri Timo Soini
valtiovarainministeri Alexander Stubb
kunta- ja uudistusministeri Anu Vehviläinen 
liikenne- ja viestintäministeri Anne Berner
elinkeinoministeri Olli Rehn
sosiaali- ja terveysministeri Hanna Mäntylä
oikeus- ja työministeri Jari Lindström
opetus- ja kulttuuriministeri Sanni Grahn-Laasonen

Valtiosihteerit toimivat tarvittaessa pääministerin, ulkoasianministerin ja valtiovarainministerin sijaisina.

päivitetty 4.11.2015