FI SV EN

Ministerityöryhmät ja kärkihankevastuut

5.5.2017: Sivu päivitetään lähiaikoina.

Hallitus on nimennyt ministerityöryhmät hallitusohjelman strategisille tavoitteille sekä reformikokonaisuudelle. Lisäksi kunkin tavoitteen kärkihankkeille on nimetty vastuuministerit. 

Hallituksella on myös kaksi muuta ministerityöryhmää sekä Venäjä-ministeriryhmä, jonka toimintaan voivat osallistua kaikki hallituksen ministerit. Myös tasavallan presidentti voi osallistua ryhmän kokouksiin. Ryhmä ei ole päätöksiä tekevä elin vaan toimii tiedonjako- ja koordinaatioelimenä. 

Kärkihankkeita koordinoivat ministerityöryhmät

Työllisyys ja kilpailukyky

Talouspoliittinen ministerivaliokunta käsittelee hallituksen ”työllisyys ja kilpailukyky” -kärkitavoitteen alle kuuluvat asiat. Maatalous- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen ja sosiaali- ja terveysministeri Pirkko Mattila ovat tarvittaessa paikalla, kun käsitellään työllisyys ja kilpailukyky -strategista hanketta.

Kärkihankevastuut

 • Kilpailukyvyn vahvistaminen elinkeinoelämän ja yrittäjyyden edellytyksiä parantamalla / Lintilä
 • Työn vastaanottamista estäviä kannustinloukkuja puretaan ja rakenteellista työttömyyttä alennetaan / Lindström
 • Paikallista sopimista edistetään ja työllistämisen esteitä puretaan / Lindström ja Lintilä
 • Työvoimahallinnon uudistaminen työllistymistä tukevaksi / Lindström
 • Asuntorakentamista lisätään / Tiilikainen

Osaamisen ja koulutuksen ministerityöryhmä

Käsittelee hallituksen ”osaaminen ja koulutus” -kärkitavoitteen alle kuuluvat, aiemmin sivistyspoliittisessa ministerityöryhmässä käsitellyt asiat.

Kokoonpano

opetus- ja kulttuuriministeri Sanni Grahn-Laasonen, puheenjohtaja
liikenne- ja viestintäministeri Anne Berner
elinkeinoministeri Mika Lintilä
sosiaali- ja terveysministeri Pirkko Mattila
oikeus- ja työministeri Jari Lindström
ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Kai Mykkänen

Kärkihankevastuut

 • Uudet oppimisympäristöt ja digitaaliset materiaalit peruskouluihin / Grahn-Laasonen
 • Toisen asteen ammatillisen koulutuksen reformi / Grahn-Laasonen
 • Nopeutetaan siirtymistä työelämään / Grahn-Laasonen
 • Parannetaan taiteen ja kulttuurin saavutettavuutta / Grahn-Laasonen
 • Vahvistetaan korkeakoulujen ja elinkeinoelämän yhteistyötä innovaatioiden kaupallistamiseksi / Lintilä yhteistyössä Grahn-Laasosen kanssa
 • Nuorisotakuuta yhteisötakuun suuntaan / Grahn-Laasonen yhteistyössä Lindströmin ja Rehulan kanssa

Hyvinvoinnin ja terveyden ministerityöryhmä

Käsittelee hallituksen ”hyvinvointi ja terveys” -kärkitavoitteen alle kuuluvat, aiemmin sosiaali- ja terveyspoliittisessa ja peruspalveluohjelman ministerityöryhmissä käsitellyt asiat.

Kokoonpano

sosiaali- ja terveysministeri Pirkko Mattila, puheenjohtaja
sisäministeri Paula Risikko
oikeus- ja työministeri Jari Lindström
perhe- ja peruspalveluministeri Juha Rehula
liikenne- ja viestintäministeri Anne Berner
opetus- ja kulttuuriministeri Sanni Grahn-Laasonen

Kärkihankevastuut

 • Palvelut asiakaslähtöisiksi / Mattila ja Rehula
 • Edistetään terveyttä ja hyvinvointia sekä vähennetään eriarvoisuutta / Rehula
 • Toteutetaan lapsi- ja perhepalvelujen muutosohjelma / Rehula
 • Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaiken ikäisten omaishoitoa / Rehula
 • Osatyökykyisille väyliä työhön / Mattila

Biotalouden ja puhtaiden ratkaisujen ministerityöryhmä

Käsittelee hallituksen ”biotalous ja puhtaat ratkaisut” -kärkitavoitteen alle kuuluvat, aiemmin energia- ja ilmastopoliittisessa ministerityöryhmässä käsitellyt asiat.

Kokoonpano

maatalous- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen ja elinkeinoministeri Mika Lintilä, puheenjohtajat
sosiaali- ja terveysministeri Pirkko Mattila
oikeus- ja työministeri Jari Lindström
sisäministeri Paula Risikko
ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Kai Mykkänen

Kärkihankevastuut

 • Hiilettömään, puhtaaseen, uusiutuvaan energiaan kustannustehokkaasti / Lintilä ja Tiilikainen
 • Puu liikkeelle ja uusia tuotteita metsästä / Tiilikainen ja Lintilä
 • Kiertotalouden läpimurto, vesistöt kuntoon / Tiilikainen
 • Suomalainen ruoantuotanto kannattavaksi, kauppatase nousuun / Tiilikainen
 • Luontopolitiikkaa luottamuksella ja reiluin keinoin / Tiilikainen

Toimintatapojen uudistamisen ministerityöryhmä

Käsittelee hallituksen ”digitalisaatio, kokeilut ja normien purkaminen” -kärkitavoitteen alle kuuluvat asiat.

Kokoonpano

kunta- ja uudistusministeri Anu Vehviläinen ja liikenne- ja viestintäministeri Anne Berner, puheenjohtajat
puolustusministeri Jussi Niinistö
sosiaali- ja terveysministeri Pirkko Mattila
opetus- ja kulttuuriministeri Sanni Grahn-Laasonen
sisäministeri Paula Risikko

Kärkihankevastuut

 • Digitalisoidaan julkiset palvelut / Vehviläinen
 • Rakennetaan digitaalisen liiketoiminnan kasvuympäristö / Berner
 • Sujuvoitetaan säädöksiä / Berner
 • Otetaan käyttöön kokeilukulttuuri / Vehviläinen
 • Parannetaan johtamista ja toimeenpanoa / Vehviläinen

Reformiministerityöryhmä

Käsittelee hallituksen hallinnon reformeja käsittelevät asiat (sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistus, kuntien tehtävien ja velvoitteiden karsiminen, alue- ja keskushallinnon uudistus).

Kokoonpano

perhe- ja peruspalveluministeri Juha Rehula, puheenjohtaja sotessa
kunta- ja uudistusministeri Anu Vehviläinen, puheenjohtaja kuntien tehtävien karsinnassa sekä alue- ja keskushallinnon uudistuksessa
sosiaali- ja terveysministeri Pirkko Mattila
puolustusministeri Jussi Niinistö
sisäministeri Paula Risikko
opetus- ja kulttuuriministeri Sanni Grahn-Laasonen​


Muut ministerityöryhmät

Sisäisen turvallisuuden ja oikeudenhoidon ministerityöryhmä

Käsittelee oikeudenhoidon ja sisäisen turvallisuuden toimivuuteen ja viranomaisketjuun sekä erityisesti tiedusteluun liittyviä kysymyksiä.

Kokoonpano

sisäministeri Paula Risikko, puheenjohtaja
oikeus- ja työministeri Jari Lindström
perhe- ja peruspalveluministeri Juha Rehula
liikenne- ja viestintäministeri Anne Berner
puolustusministeri Jussi Niinistö

Maahanmuuton ministerityöryhmä

Ministerityöryhmä muodostaa ja ylläpitää tilannekuvaa turvapaikanhakijatilanteesta sekä seuraa kotoutumisen edistymistä.

Kokoonpano

sisäministeri Paula Risikko, puheenjohtaja
pääministeri Juha Sipilä
ulkoasiainministeri Timo Soini
valtiovarainministeri Petteri Orpo
kunta- ja uudistusministeri Anu Vehviläinen 
liikenne- ja viestintäministeri Anne Berner
elinkeinoministeri Mika Lintilä
sosiaali- ja terveysministeri Pirkko Mattila
oikeus- ja työministeri Jari Lindström


Valtiosihteerit toimivat tarvittaessa pääministerin, ulkoasiainministerin ja valtiovarainministerin sijaisina.