FI SV EN

De nordiska statsministrarna sammanträder i Stockholm

Statsrådets kommunikationsavdelning 6.5.2013 13.03
Pressmeddelande 205/2013

Statsminister Jyrki Katainen deltar i de nordiska statsministrarnas traditionella sommarmöte som hålls i Stockholm den 15–16 maj. Vid det informella statsministermötet behandlas aktuella frågor som gäller nordiskt samarbete såsom samarbetet inom gränsområdena, europeiska frågor såsom hanteringen av den ekonomiska krisen samt internationella frågor såsom läget i Syrien.

I samband med statsministermötet arrangeras ett möte mellan de nordiska arbetsministrarna och ledarna för de självstyrande områdena den 16 maj. Vid mötet diskuteras de ungas möjligheter att komma in på arbetsmarknaden. Från Finland deltar arbetsminister Lauri Ihalainen.

Ytterligare information: Antti Vänskä, statsministerns specialmedarbetare (internationella frågor), tfn 040 513 1458, Bo Lindroos, chef för sekretariatet för nordiskt samarbete, tfn 040 158 5451, och Päivi Mutanen-Pirttilä, kommunikationsexpert, tfn 040 705 3323